Nyitólap
 Történeti áttekintés
 Templomaink
 Papok, segítők
 Miserend
 Információk
 Evangélium
 
 2014 Eseményei
 2013 Eseményei
 2012 Eseményei
 2011 Eseményei
 2010 Eseményei
 2009 Eseményei
 2008 Eseményei
 Énekkarok
 Karitász
 Közösségek
 Imacsoportok
 Cserkészet
 Harangszó 2007-9
 Harangszó 2010-13
 
 Játékok, humor
 
 Ajánlott honlapok
 Vendégkönyv

2011 Eseményei

Egyházközségi események 2011.

2011. január 3: SZENTMISE A KÓRHÁZBAN

2011-ben minden hónap első hétfőjén du. fél 5 órától szentmisét mutatunk be a kórházban.

Január 3-án Andrási Zoltán káplán atya 16.35-kor elkezdte első szentmiséjét a helyi kórház tanácstermében, amelyen mintegy 19 fő vett részt, ki tolókocsiban, ki frissen műtve, ki félig vakon. Mizsei Sándorné és jómagam igyekeztünk az osztályos nővérekkel összehangolva akit lehetett, és igény volt rá, személyesen lehozni.

Kimondhatatlan jó érzés volt látni az arcokat, ahogyan örültek a Zoltán atya által kiszolgáltatott Oltáriszentségnek. Köszönjük a szervezőknek: Fóris Györgyné ápolási igazgatónak, Iváncsy Balázs plébános úrnak, Krokavecz Bélánénak és Zoltán atyának, hogy az evangélium örömhírét a kórházban is tudtuk hirdetni, és reméljük, a jövőben is lesz erre lehetőség. (Bata Imre beszámolója alapján)

2011. január 16: AZ ÚR MEGHÍVOTT SZŐLŐSKERTJÉBE

„A család a társadalom alapsejtje, a hívők számára a kis "családi egyház" arra hivatott, hogy megmutassa a világnak Isten szeretetét. Segítsük a családokat, hogy ennek az igazságnak látható jelévé válhassanak, védelmezve az emberi természetbe írott értékeket, hiszen az élet, a család és a nevelés értékei azonosak minden ember számára. Az alapszabályok nem valamelyik hit tételeiből vezethetők le, hanem az igazságosságból, minden ember méltóságának tiszteletéből.” (XVI. Benedek pápa)

Egyházközségünk imacsoportjai nagy szeretettel imádkoznak minden hónap 3. vasárnapján a családokért. Hívjuk és várjuk a családokat litánia-imaórára, amely 15.30-kor kezdődik. Az első alkalom január 16-án volt. Az Úr meghívta mindazokat a híveket, akik az első szentségimádásra eljöttek imádkozni családjukért. Hittel töltött el, látva az édesapákat, anyukákat és nagymamákat. Köszönjük Emri Attilának, a diákónosunknak és kántorunknak, Kálmán Andrásnak, hogy szinte a mennyországot varázsolta az énekekkel közénk. (Krokavecz Béláné, az imacsoport vezetője)

2011. január 17-21: ÖKUMENIKUS IMAHÉT

Idén a szokásos ökumenikus ima-nyolcad január 16-tól 23-ig tartott.
A kazincbarcikai helyszínek és igehirdetők a következők voltak:

Január 17. hétfő:
Görög katolikus templomban igét hirdetett: Tóth Sándor református lelkész.
Január 18. kedd:
Felső-Barcikai református templomban igét hirdetett: Iváncsy Balázs róm. kat. plébános
Január 19. szerda:
Szent Család róm. kat. templomban igét hirdetett: Dr. Janka Gábor gör. kat. paróchus.
Január 20. csütörtök:
Sajókazinci református templomban igét hirdetett: Szabó András baptista lelkész.
Január 21. péntek:
Baptista gyülekezeti házban igét hirdetett: Kolumbán Gábor református lelkész.

2011. február 5: ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL - 15. Katolikus bál

Február 5-én tartottuk meg a hagyományos jótékonysági bálunkat, ami idén is a Dózsa György úti iskolában került megrendezésre. 220 fő jelezte részvételi szándékát, ennyi embernek kellett feldíszíteni, megteríteni az iskola aulájában. Szerencsére voltak készséges hívek és Karitász-tagok, akikkel ez sikerült.

A vacsorát most is a HBH étterem - Lempochner Zsolt úr - szállította, amit a Surányi Endre Szakképzőiskola pincértanulói szolgáltak fel Soltész Béla tanár úr vezetésével. Mint már sok-sok éve, idén is Molek Csongor szolgáltatta a zenét, húzta a talpalávalót egészen hajnali négy óráig. Fél kettőkor a Lovas Travel KFT autóbusza szállított haza a bálozókból néhány embert.
Iváncsy Balázs atya, mint az est fővédnöke nyitotta meg a bált. Köszöntőjében hangsúlyozta a segítés szükségességét, így a Karitász fontos feladatát. A köszöntő és a pezsgős koccintás után következett a kultúrműsor.

1. Mindig szívmelengető, ha gyermekek produkcióját látjuk. Most is hittanos gyermekeink készültek.

Az első műsorszámuk egy tavaszt idéző jelenet: "Virágok tánca" címmel.
Ezt követően Lempochner Boglárka és Józsa Judit népdalokat énekelt.
Nemzeti jelképünkről, a magyar lobogóról hangzott el egy vers.
Végül visszaidézték a lelkünknek is szép és dicső korszakot,"Toborzót " láthattunk, hallhattunk a Kossuth időkből.
Álljon itt a szereplők névsora : Balogh Boglárka, Czakó Eszter, Czakó Lázár, Dankó Bence, Klusovszki Kira, Klusovszki Vanda, Lempochner Zsolt, Lukács Attila, Palkó Fanni, Palkó Lili, Szentpéteri Áron, Szentpéteri Gellért, Tardi Luca, Vígh Viktória.
A műsort betanította és a kellékeket készítette : Csuzda Lajosné nyugdíjas óvónő.
Köszönjük Erzsike óvónéni fáradozását, a szülők áldozatát, amiért rendszeresen hozták a gyerekeket a próbákra.

2. Az Ifjúsági Ének- és Zenekar műsora következett, akik most nem a templomban megszokott formájukat hozták. Lady Gaga "Bad romance" c. számát adták elő. Nagy-nagy sikerük volt ezzel a meglepetés számmal, még mi rendezők sem tudtuk előre.
A műsorszámot betanította Tompa István, a zenekar tagjai: Bazsó András, Csiszárik Katalin, Horváth Anna, Kónya Réka, Spisák Máté, Spisák Réka, Svéd Mátyás és Szentpéteri Áron. Táncoltak: Buhala Andrea és Lempochner Orsi. Köszönjük nekik a szeretettel áldozott időt és munkát.

3. A következő műsorrészben "AFTER EIGHT MUSICAL SHOW" címmel miskolci fiatalok összeállításában gyönyörködhettünk.
Fináléként a Grease musical leghíresebb betétdalát adták elő a fellépő fiatalok: Budai Bence, Budai Márton, Csikász Ágnes, Kálmán Henrietta.
Nagy tapsot kaptak a remek összeállítás után.

4. Az utolsó műsorszám egy kubai salsa produkció volt, amit Hollósi Brigitta és Vasas Ádám adott elő. Ők is bevonták táncukba a közönséget, a végén mintegy 20 fő ropta a salsát.

A műsort és a vacsora elfogyasztását a szokásos báli TOTÓ értékelése követte. Idén az elmúlt 15 év báli TOTÓ-iból történt a válogatás "Emlékszel még?" címmel. Zoltán atya ismertette a megfejtést, majd három értékes nyereményt húzott ki. Hangsúlyoztuk, hogy az idei bál már a 15., az egyik meghívóra korábban ráírtuk ezt a számot, aki ezt bemutatta, őt is nyereménnyel jutalmaztuk.
Éjfélkor került sor a tombolasorsolásra, nagyon sok értékes tárgy került a nyeremények közé. Ezek nagy részét Krokaveczné Marika gyűjtötte, csomagolta, ezúton is köszönet érte. A fődíj egy TV állvány volt, a RUTIN BÚTOR felajánlása.
Ezután folytatódott a bál egészen hajnali 4 óráig mulatott, táncolt a jókedvű társaság. Nagyon örülünk, hogy egy kellemes estét tölthettünk együtt. Külön öröm a báli bevétel (melynek nagy része a tombolajegyek eladásából folyik be), amit a rászorulók megsegítésére fogunk fordítani.


Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akik valamilyen módon segítették a bálunk sikeres lebonyolítását, akár munkával, akár süteménnyel, jószívű adakozással. (Jancsurák Lajosné)

2011. február 9: ERDÉLYI VENDÉGEK

2009. február 9-én érkezett hozzánk látogatóba Erdélyből Böjte Csaba OFM ferences atya és Bíró Antal 93 éves ferences pap. A Szent Család templom már érkezésük előtt zsúfolásig megtelt, és amikor beléptek a templomba, vastapssal köszöntötték őket a résztvevők. Ez a nagy érdeklődés és boldog köszöntés egy olyan papnak szólt, aki 18 éve felkarolja az erdélyi magyar és román gyerekek százait, befogadja az árván maradt, az utcára került, kóborló gyerekeket és a nehéz körülmények között, nyomorban élő családok gyermekeit. 40 otthonban 2000 gyermekről gondoskodik jelenleg is. Családias közegben sok képzett segítővel ellátja a gyermekek élelmezését, felruházza őket és gondoskodik az egészségükről. Szakavatott pedagógusokkal karöltve neveli és iskoláztatja őket, a keresztény erkölcs alapján, atyai szeretettel vezetve el az Úr Jézushoz.

Iváncsy Balázs plébános köszöntője után Csaba testvér és Bíró Antal atya szentmisét mutattak be. Böjte Csaba a prédikációban arról beszélt, hogy legnagyobb kincs a világon a gyermek. Megosztotta velünk gyermekvédelmi munkájának kezdeti nehézségeit, elmondta, hogy a jó szív isteni adomány, a jótett pedig emberi kötelesség. A jó Isten megmutatta az iránta való szeretetét, mert mindenhol ajtót nyitott neki. Az évek alatt voltak megható, szép percek, és megrendítően nehéz, szomorú pillanatok. Szívében hála és köszönet van, hogy az Úr Jézus meghívta őt erre a csodálatos feladatra és ilyen sok gyermek életét segíteni tudja atyai szeretettel és gondoskodással. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány keretében szövetséget kötöttek sok résztvevővel, az élet szolgálatára, 1993-ban Erdélyben és 2002-ben Magyarországon. Istent és embert szerető felnőtteket akarnak felnevelni, akik minden körülmény között megállják helyüket az életben.

A szentmise emelkedettségéhez az énekkar szereplése is hozzájárult. Befejezésül Bíró atya elszavalta "Hűség az Istenhez, hűség a hazához" c. versét, amit a hallgatóság nagy tapssal fogadott. Böjte atya könyveit és prédikációit tartalmazó CD-it meg lehetett vásárolni, amelyeket az atya kérés szerint dedikált. (Mizsei Sándorné)

2011. február 26: PÜSPÖKSZENTELÉS

Palánki Ferencet, az Egri Főegyházmegye új segédpüspökét február 26-án az egri bazilikában ünnepi szentmise keretében szentelte fel Erdő Péter bíboros, Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius és Ternyák Csaba egri érsek.

A február 26-i püspökszentelést követően Palánki Ferenc segédpüspököt Ternyák Csaba egri érsek kinevezte érseki helynökévé és megbízta Miskolc város lelkipásztorkodásának irányításával.

2011. április 28: SZINFÓNIKUS ZENEKAR ÉS KÓRUS közös hangversenye

A templomhajó csaknem felét elfoglalta a zenekar és az énekkar. Régen vártunk már erre a pillanatra, amikor meghallhatjuk, hogyan szól a templomtérben egy szimfonikus zenekari és vegyeskari mű.

A Miskolci Szimfonikus Zenekar és a németországi Aschaffenburgból idelátogató Oratorienchor Aschaffenburg vegyeskar voltak az elsők, valamint a szólisták Fodor Beatrix (szoprán), Cselóczki Tamás (tenor) Geiger Lajos (bariton) és a karmester Joachim Schüler, akik részesei lehettek e történelmi pillanatnak, nekünk pedig felejthetetlen estét ajándékoztak. Az előadásra szánt művek csak fokozták a várakozásunkat.
Puccini Messa di Gloria című művét 22 éves korában alkotta, de ennek ellenére érett mesterségbeli tudásról tanúskodik. A liturgikus szövegen keresztül is átviláglik Puccini sajátos zenei nyelvének minden jellegzetessége, a rá jellemző lírai melódiák egyedülálló, utolérhetetlen világa. A mise a hagyományos öt egységből áll: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus, végül az Agnus Dei. A mű csaknem felét a Gloria tétel tölti ki, ennek köszönhető, hogy a mű a Messa di Gloria elnevezést kapta.
A másik zenekari-énekkari mű Bizet Te Deum-a volt. A zeneszerző nagy vágya az volt, hogy eljusson Nápolyba, viszont az ösztöndíjából nem tudta fedezni a költségeket. Ezért úgy döntött, hogy megpályázza az egyházzenei Rodrigues-díjat, melynek fődíja 1500 frank volt. Erre komponálta Te Deum-ot, azonban műve alulmaradt egy Berthe nevű zeneszerző kompozíciójával szemben. Berthe neve és műve feledésbe merült, Bizet opusa pedig feledhetetlen élményt nyújtott a hallgatóságnak itt, a Szent Család Templomban.
Hogy pihenjen az énekkar, a Messa di Gloria és a Te Deum között Puccini ugyancsak fiatalkori műve, a Preludio Sinfonico szólalt meg a zenekar előadásában.

Mi, a hallgatóság pedig elvarázsolva hallgattuk a műsort és örültünk, hogy ilyen szépen szól a templomunk.

Biztosak vagyunk benne, hogy lesznek még itt hasonló élményeink, és arra biztatunk másokat, hogy ki ne hagyják. (Tompa István)

2011. április 29: KERESZTÚTSZENTELÉS

Bíró Antal erdélyi ferences szerzetes atya április 29-én felszentelte a Szent Család templom kertjében kialakított keresztutat. Miközben végigjárta a jelenlévő hívekkel Jézus Golgotára vezető útját, elmélkedésében szívhezszólóan emlékezett meg saját és erdélyi szerzetestársai szenvedéseiről.

A stációk képeit Kerékgyártó Emerencia rajzolta meg, Tompa István vektorgrafikává alakította, Szabó Sándor pedig homokfúvásos technikával gránitlapokra vitte fel. A kereteket Fülöp Tibor kovácsművész készítette. Az egyes stációk a hívek anyagi hozzájárulásával valósulhattak meg.

2011. május 4: KÁPOLNA A KÓRHÁZBAN

Május 4-én, szerdán, du. 5 órakor a kórház udvarán ünnepi szentmisével szentelte fel a kórház új kápolnáját Dr. Ternyák Csaba egri érsek úr. A névválasztás aktualitását a II. János Pál pápa közeli boldoggá avatása adta. Az Érsek úr elmondta, hogy részt vett Rómában a boldoggá avatási szertartáson, és hozott ajándékba egyházközségünknek egy ereklyét - II. János Pál ruhájának egy darabját - melyet a kápolna tabernákulumjában fognak elhelyezni.

A kápolnát a kórház egyik földszinti helyiségéből alakították ki.

2011. május 6: CSALÁDOK MUZSIKÁLTAK

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 2011. évet a család intézményének szenteli. A kazincbarcikai római katolikus egyházközség részéről is igyekszünk ennek szellemében eljárni. Szervezzünk hát olyan hangversenyt a Szent Család Templomba, amely megfelel a fenti elveknek!

A kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára, Kerek Gábor Közeledő és családja nagy örömmel fogadta az ötletet, hiszen a felesége Éva Asszony is az iskola zenetanára, Csombor fiuk pedig a művészeti iskola ütős tanulója. Tanár Úr újabb családokat vont be az előadásba és így kerekedett ki a május 6-ai hangverseny, amelyen a Bacskó – Kerek, Kopcsó – Tarjányi és a Tóth családok tagjai muzsikáltak.

A műsor olasz és német barokk, valamint kortárs zeneszerzők műveiből állt össze. Az olasz barokkot Giovanni Battista Sammartini, a németet Georg Philipp Telemann, a kortárs zeneszerző pedig maga Kerek Gábor Közeledő volt. Sammartini d-moll triószonátáját a felnőttek adták elő, de aztán következett a 8 éves Kopcsó Milla, aki egy ismeretlen szerző művét, az a-moll szvitet adta elő furulyán. Közreműködött Milla édesanyja, Tarjányi Orsolya hegedűn és az ifjú zenész tanára, Kerek Gábor basszusfurulyán. Bámulatos volt, hogy a viszonylag hosszú művet az ifjú zenészpalánta milyen fegyelmezetten és pontos ütemben adta elő. Hatalmas sikert aratott. Következett a Kerek család előadása. A Tanár úr három karakterdarabot választott, amelyek témáját a családi életből merítette. Volt veszekedés, kibékülés és egy rácsodálkozó kérdés: Ez az ebéd…? Az édesanya, Bacskó Éva fuvolázott, az édesapa, Kerek Gábor Közeledő fagottozott, a 12 éves fiuk, Csombor meg dobolt. A képszerű kompozíciók igazán könnyen érthetően adták vissza a címekben megfogalmazott élethelyzeteket. A hangverseny befejező darabjánál előbújt a tanár is az előadó mellett, mert mi nézők kis sillabuszt kaptunk, hogy annak segítségével követhessük Telemann Vízi zenéjének tételeit. Hamburg, ahol Telemann élete utolsó éveit töltötte, virágzó kereskedőváros volt, amely tekintélyes saját hajórajjal rendelkezett. Az admiralitás 1723-ban ünnepelte fennállásának századik évfordulóját. Erre az alkalomra komponálta Telemann ezt a művet. A címe szerint a mű Vízi zene, de magyarázatképpen Telemann még hozzáfűzte ezt a címet: „Hamburgi apály és dagály”. Áradt a muzsika, csordultig megtöltötte a szívünket.

Azért volt ez az előadás kedvesebb számunkra, mert tudtuk, hogy családok nyújtják ezt nekünk. Gyermekek és felnőttek. Ugye, nem haragszanak, kedves tanár nénik és tanár bácsi, de a gyermekeket tapsoltuk meg a legjobban. (Tompa István)

2011. május 22: ELSŐÁLDOZÁS

Évről-évre ismétlődő szép ünnep a gyermekek első áldozása. Május 22-én, a 9 órás szentmisén a Szent Család templomban 16 gyermek részesült az Oltáriszentség vételében első alkalommal, s lett ezáltal az Egyház teljes jogú tagja.


ELSŐÁLDOZÁS - TALÁLKOZÁS!

Életünkben - a gyermekkortól a felnőttkoron át az élet beteljesedéséig - nagy jelentőséggel bíró események a találkozások. Meghatározóak abból a szempontból, hogy milyen irányt is vesz majd az életünk.
Az elsőáldozás... Találkozás, nem akárkivel, hanem magával Jézussal. A Mester maga mondja: "Engedjétek hozzám a gyermekeket!" Ez a kérés minden szülőnek, felnőttnek szól. Úgy is mondhatnánk, nyugodtan bízzátok rám gyermekeiteket. Május 21-én 16 gyermek szülei meghallották Jézusnak ezen szavait. Ők már bizonyára jól tudják mit jelent Jézussal találkozni. Miért is fosztanák meg gyermekeiket a legboldogabb pillanatoktól.
Minden találkozással valami új kezdődik. Az elsőáldozás is kezdet, a Jézussal való személyes bensőséges kapcsolat kezdete. Egy életre szóló "barátság" kezdete, azé a Baráté, aki az életben mindig mellettem akar lenni, aki sosem hagy el, akire mindig számíthatok. Ő mindig kész találkozni velem. Ettől a perctől kezdve én is újra és újra szeretnék találkozni Vele a szentmisén a szentáldozás alkalmával.... nemcsak egyszer.... mindig. (- ea -)

2011. június 4: EGYÜTT A CSALÁDOK

Egyházközségünk Testülete és Karitász Csoportja közösen szervezte meg a „Családi napot”, melyet 2011. június 4-én tartottunk az Avilai Szent Teréz Templomban és a plébánia udvarán.

Reggel 9 órától szentmisén vettünk részt, melyet Iváncsy Balázs plébános úr a családokért ajánlott fel. A szentmise után megemlékeztünk a Trianoni évfordulóról, Ölveczki László tanár úr rövid, de színvonalas műsorral készült. Reggelire zsíros kenyeret kínáltunk teával a kedves vendégeinknek. Amíg elfogyasztottuk a reggelit, megérkeztek a „kézművesek”. A népi mesterségek közül megismerkedtünk a kosárfonás, nemezelés, gyöngyfűzés és az agyagozás művészetével. Ki-ki, érdeklődésének és kézügyességének megfelelően választhatott a foglalkozások közül. A legkisebbek a papír hajtogatás technikájával készítettek színes képeket. Nagy sikere volt a délig tartó kézművességnek, fiatalok-idősek örömmel vettek részt a mesterségek elsajátításában. A foglalkozással párhuzamosan lehetőség volt vérnyomásmérésre, valamint szakemberek neveléssel és helyes életmóddal kapcsolatos tanácsokkal várták az érdeklődőket. Közben rögtönzött énekkar is alakult, akik szórakoztattak bennünket.

Déli 12 órára elkészült a finom gulyás. Az ebédhez készülődtünk, mikor megtisztelt jelenlétével városunk polgármestere és alpolgármestere kedves családjával. Megérkeztek a Kazincbarcikai Városi Tv. munkatársai, városunk fotósai. Őket is ebéddel kínáltuk, és rövid időt töltöttek rendezvényünkön. A kiadós ebéd után a családok vetélkedője következett, melyet a Cserkész csapat szervezésére bíztunk. Változatos, vidám játékokkal, feladatokkal készültek, ezzel jó hangulatot teremtve. A megmérettetés után jól esett egy kis pihenő, és ez idő alatt lekváros buktával kínáltunk mindenkit. Közben lehetőség volt labdázni, pingpongozni, tollasozni – amit ki is használtunk.

Gyorsan telt az idő, 3 órára megérkezett Berkes László atya Miskolcról. A templomba mentünk, ahol előadást tartott a családokról, a család fontosságáról, a család szerepéről. Érdeklődéssel hallgattuk – elsősorban felnőttek – a tartalmas előadást. Ezt követte a családokért végzett közös imádság, melyet a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt tettünk meg. A nap záró programja a Borsod Néptánc Együttes műsora volt. Jó kedvvel hallgattuk éneküket és sokan irigykedve néztük kimagasló tánctudásukat.

Köszönjük a családoknak, hogy elfogadták meghívásunkat, és együtt tölthettünk egy kellemes napot. Köszönjük főtisztelendő Berkes atyának, hogy időt szánt ránk, és eljött közénk. Köszönjük a „kézműveseknek”, hogy beavattak a népi mesterségek fortélyaiba. Köszönjük a nevelési tanácsadók tájékoztatóit. Köszönjük a szervezőknek fáradtságos munkájukat és buzdítjuk őket, hogy jövőre is legyen „Családi nap”! Külön köszönet Barna Istvánnak, aki elkészítette a gulyást, és köszönet jár a segítőinek is, akik a délelőttöt a bogrács mellett töltötték. (Bóna Judit)

2011. június 26: ÚRNAPJA

Ezen a napon Krisztus titokzatos testét és vérét, az Eucharisztiát ünnepeljük. IV. Orbán pápa tette kötelező – piros betűs – ünneppé 1264-ben. Eredetileg pünkösd után a tizedik napra, csütörtökre esik, de nálunk a pünkösd utáni második vasárnapon tartjuk.

A fél 11-es nagymisén a Szent Család templomban Misquuita Claudius szalézi atya tartotta újmiséjét. Szentmise után a hagyományhoz híven körmenetben hordozták körül az Oltáriszentséget, és előtte az ebben az évben elsőáldozó gyermekek virágszirmokat szórtak.

2011. június 28: BORSODI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL - Gospel kórus a Szent Család templomban

Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ismét helyszínt adott templomunk a rangos fesztivál egyik rendezvényének: a budapesti kötődésű, rákospalotai Jézus Szíve Plébánia Lumen Christi gospel kórusa hangversenyének.

A fiatal amatőr énekesekből és zenészekből álló együttes 10 éve működik. A „fekete gospel” zene hazai képviselői. Hogyan tudják megszólaltatni ezt a jellegzetesen néger műfajt a fehér emberek? Csak úgy, hogy a maguk képére formálják, saját ötletekkel gazdagítják azt, így alakítva ki saját zenei világukat. A hatás mégis ugyanaz volt, mintha Harlem egy templomában ültünk volna, legfeljebb mi, a közönség viselkedtünk egy kissé visszafogottan, pedig ez a zene a felszabadult keresztény örömről szól. Azért a tapsból nem volt hiány és csak két ráadás után engedtük el a kiváló előadókat.

Köszönjük a szervezőknek az előadóknak a nagyszerű estét! Kíváncsian várjuk, hogy milyen újabb rangos rendezvénynek örülhetünk majd a 2012. évi Borsodi Művészeti Fesztiválon. (Tompa István)

2011. június 20-július 1: NAPKÖZIS TÁBOR

A hittanos gyerekek ez évben is a plébánián szervezett napközis táborban tölthették a vakáció első két hetét.

A gyerekek többsége már jól ismerte egymást, hiszen sokadik éve itt tölthetik a szünidő első napjait. Az „újak” is hamar beilleszkedtek a közösségbe. Már az első nap két csapatot alakítottunk ki, hogy egy kis versengés is színesítse az együtt töltött időt.

Minden nap szentmisével kezdtük a napot. Mivel csak „magunk között” voltunk, így bátrabban mentek azok is ministrálni, akik eddig ezt még nem tették meg. Időnként kellett egy kis rábeszélés, hogy az olvasmány, vagy a szentlecke olvasását elvállalják, de mindig akadt vállalkozó. A kántorunk és családja vezetésével szóló énekek vidáman szálltak az ég felé. A szorgos kezek által készített reggeli után változatos programokon vettünk részt. Számháborúztunk a temető feletti erdőben, strandoltunk, lovagolni voltunk, a gyerekek sportvetélkedőn mérhették össze az ügyességüket. A Városi Tűzoltóság jóvoltából az egyik délután óriási habparti volt a plébánia udvarán. Két alkalommal rendeztünk bibliai játékokat, ahol a gyerekek a kiválasztott szentírási történethez kreatívan beöltöztek és eljátszották az eseményt. A másik csapat feladata az volt, hogy kitalálja a történetet, hogy miről is szólt. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek a bibliai vetélkedőben is. Itt is csapatmunka és csapatverseny volt. Talán a legnagyobb élmény a Budapesti kirándulás volt. Az Orczy Kalandparkban a gyerekek megfelelő biztonsági felszerelésekkel kipróbálhatták a teljesítőképességüket. Mi felnőttek, csak csodáltuk az ügyességüket. Aznap délután a Rezső téri templomban voltunk szentmisén, ahol az ottani Atya nagy lelkesedéssel mutatta meg nekünk a gyönyörű templomot.

Mivel a tábor ideje alatt volt a templomban a 24 órás szentségimádás, mi is részt vettünk a saját énekeinkkel, imáinkkal, könyörgéseinkkel, hálaadásunkkal a szentségimádáson. Jó volt egészen körbe ülni az oltárt, egészen közel bújni a mostanciában kitett Szentségi Jézushoz. Az egyik délután a templomkertben végeztük a gyermekek keresztútját. Egy-egy gyerek tartotta a stációképeket, s mi énekelve jártuk végig az állomásokat, ahol mindig más imádkozta el az állomáshoz tartozó imát. A tábor zárónapja Jézus Szíve főünnepre esett, így délután a Jézus szíve litániával köszöntük meg a két hét kegyelmeit, adományait.

Bízom benne, hogy a gyerekeknek is olyan sok élményt jelentett ez a két hét, mint nekünk felnőtteknek, akik körülöttük tevékenykedtünk. Köszönet mindenkinek, aki bármit is tett azért, hogy az a tábor ez évben is megvalósulhatott. (Mihaleczkuné Etelka)

Etelka képei ( 2 )

2011. július 4: OSZTÁLYTALÁLKOZÓ - A végtelen szeretet ajándékai

Eljöttek hozzánk Kazincbarcikára, hogy a 32. osztálytalálkozót városunk csodás Szent Család templomában ünnepeljék. Ők kilencen: Dr. Ternyák Csaba egri érsek, Dr. Medvegy János apát, kerületi esperes, jászberényi plébános, Dr. Berkes László pápai prelátus, főesperes, Miskolc-Mindszenti plébános, Dr. Garadnay Balázs Pécsi Egyházmegye általános püspöki helynöke, Dr. Kiss Imre Szeged-Csanád Egyházmegye általános püspöki helynöke, Dr. Balogh József teológiai tanár Szeged-Móraváros plébánosa, Dr. Legeza József Budapest-Újpesti parókus, Szilágyi János Leányfalui Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház igazgatója és Iváncsy Balázs Tamás főszentszéki bíró, kazincbarcikai plébános.

(Z. Farkas Erzsébet cikkének további része a Harangszó újságban olvasható.)

2011. július 31: ELBÚCSÚZTUNK PLÉBÁNOSUNKTÓL

Július 31-én, vasárnap a fél 11-es szentmisén elbúcsúztunk kedves plébánosunktól, Iváncsy Balázs atyától, aki az érsek atya döntése kapcsán augusztus 1-jétől Abasáron teljesít szolgálatot. Álljanak itt a világi elnök köszöntő szavai, és kísérje őt hívei szeretete új állomáshelyére:

Isten áldjon, Balázs atya!

Az ember élete során sokszor búcsúzik. Naponta elmondjuk egymásnak: Viszontlátásra! Isten áldjon! Este jövök. Holnap találkozunk. Ezek az istenhozzádok mindig a viszontlátás reményében hangzanak el. Hivatásod, és az érsek atya most máshová szólított. Ahogy a főpásztor mondta, most ott kell majd megszólítani a híveket, megszólítani másokat is, akiket még nem szólítottak meg, meghívni az üdvösség útjára és Krisztushoz vezetni őket.

Ha szerettünk útnak indul, máshová költözik, akkor nem engedjük el üres kézzel. Ajándékot adunk neki, ami majd ránk emlékezteti. A tárgyi ajándékok mellett sokkal fontosabbak a lelkiek. Ilyen lelki ajándékként élted meg az egyházközség keretein belül működő karitatív szervezetek és az imacsoportok munkáját. Nagyon örültél a szép templomi hangversenyeknek és szívesen bocsátottad az iskolák rendelkezésére a templomot, hogy ott tartsák meg a karácsonyi ünnepségeiket.

Kedves Plébánosunk! Emlékezzél szívesen Kazincbarcikára, ahol templomot építhettél és megtölthetted azt munkád eredményeként jó szándékú hívekkel!
Imáink kísérjenek új állomáshelyedre és Te is emlékezz meg rólunk imáidban, kazincbarcikai és a filiákbeli híveidről!

Kedves Balázs Atya! Viszontlátásra! Isten áldjon!

2011. augusztus 14: AZ ÚJ PLÉBÁNOS BEIKTATÁSA

A kazincbarcikai Szent Család templomban augusztus 14-én Ternyák Csaba egri érsek számos hívő, rendtárs és paptárs jelenlétében ünnepélyesen beiktatta P. Vitális Gábort kazincbarcikai, bánhorváti, berentei, dédestapolcsányi, sajógalgóci és sajókazai plébánosnak.

Az érsek a fiatal plébánosnak a következő feladatot adta: "Neveld a rádbízottakat hitre és legyél híd Isten és ember között!"

2011. augusztus 20: SZENT ISTVÁN ÜNNEPE

Augusztus 20-án, Szent István napján, immár hagyomány az egyházközségünkben, hogy délelőtt 10 órakor a Fő téren tartjuk az ünnepi szentmisét. A városunkba érkező küldöttségek este 6-kor egy rövid orgonabemutatóval egybekötve ismerkedhettek meg a Szent Család templommal.

"A BOLDOGSÁG HAMIS RECEPTJEI"

Vitális Gábor plébánosunk mondata kiemelten megragadta figyelmemet a prédikációból, a Szent István napi szabadtéri szentmisén. Egyetlen szavát sem lehetett figyelmen kívül hagyni a „Homok vagy szikla… ” üzenetéből.

Igen, Kazincbarcikán, a Fő téren ragyogó nyári napsütésben immár hagyományosan részt vehettünk a szabadtéri szentmisén. Sokan, nagyon sokan voltunk. A kirakott székekből az árnyékba is kerültek, de a színpadon kialakított oltár előtt minden szék gazdára talált. Szent István kinyújtott keze, a kerek nemzeti szalaggal átkötött házikenyér, a búzakalász-csokor és virágkompozíciók üzenete idehívta Kazincbarcika lakóit. Tompa István, Bulláné Farkas Beáta és az ifjúsági énekkar rövid ünnepi műsora után pontban tízkor megszólalt az orgona, és az énekkar. A kereszt után a Művelődési Házból kivonultak egyházunk papjai, vendégpapjai, ministránsok és cserkészek, hogy az emelvény oltárán megkezdődjön a szentmise. Előljáróban Vitális Gábor új plébánosunk szeretettel köszöntötte a város polgármesterét, a bolgár, német, lengyel, román és francia küldöttség tagjait,a képviselő testület tagjait, a híveket és mindenkit, aki részt vesz a szentmisén. A cserkészcsapat lobogója, díszőrsége az emelvény előtt végigkísérte a szentmisét.

A szentbeszéd utáni hitvallás imája számomra mindig megható, főleg akkor, ha még bennem mocorognak azok a szavak, amelyek utat találtak szívemhez. Gondolom, most itt nemcsak én érezhettem ezt… Nem számított a tűző napsugár, mindannyian együtt imádkoztunk, hallgattuk az énekkar gyönyörű hangjait, hogy a szentáldozásban egyek lehessünk Krisztussal.

A magyar ruhás lányok felsorakoztak a tálcára rakott, áldásra váró kenyérrel. Vitális Gábor plébános úr megszentelte és kérte az Urat, adjon minden asztalra kenyeret. A szentmise végén tisztelettel meghívta a jelenlévő vendégeket a Művelődési Házba egy szerény agapéra. Mi hívők, a Fő téri szentmisén lévők köszönettel vettük az áldást és a megszentelt kenyeret, amelyben a boldogság igaz receptje rejtőzik. (Z. Farkas Erzsébet cikke alapján)

ORGONAKONCERT

Tapasztalatszerzés, egymás kultúrájának megismerése, emberi kapcsolatok keresése. Ezek jellemzik az évente visszatérő augusztus 20-ra szervezett ünnepi eseményeket városunkban. A különböző országokból meghívott vendégeknek gazdag programot kínálnak a környék látnivalóiból, történelmi emlékeiből.

Szent István ünnepére egyházközségünk minden évben szentmisét tart a főtéren. A mostani eltért az előzőektől. Új plébánosunkat Vitális Gábor atyát, a Szalézi rend képviselőjét ismerhették meg. A város vezetőivel együtt a külföldi vendégek is részt vettek a szentmisén. Kedves figyelmesség volt a szervezők részéről, hogy anyanyelvükön hallgathatták meg az olvasmányt (bolgár, francia, lengyel, német és román nyelven).

Délután a Szent Család templomba orgonaszóra vonultak be és hallgatták a végig a koncertet. Aki már járt korábban is a templomunkban, ismerősen csengett az új orgonánk hangja, de volt, akinek az újdonság erejével hatott. Egy biztos: mindannyian elvitték a szívükben az előadó, Tompa István üzenetét hazájukba, melyet a zenén keresztül küldött. Külön figyelemre méltó volt az ének Charpentier: Te Deumának baritonszólója, mellyel ismét újat kaptunk. Köszönjük az igényes előadást, a színes repertoárt és a gyönyörű zenét, amellyel megajándékozott bennünket. (Szilágyiné Kovács Györgyi)

JÓK KÖZÖTT A LEGJOBBAK

Örömmel üdvözöltük a döntést, miszerint egyházközségünk Karitász vezetője, Begov Ferencné és a képviselőtestület világi elnöke, Tompa István Polgármesteri Dicséret kitüntetésben részesültek.
Köszönjük áldozatos, önzetlen munkájukat, melyet a közösség szolgálatába állítottak évtizedeken át.

2011. augusztus 31: TANÉVNYITÓ

Augusztus 31-én, szerdán a Szent Család templomban tanévnyitó liturgiával nyitotta meg az új tanévet a szalézi rend fenntartásába került Ságvári Endre Gimnázium, amelyet szeptember 1-jétől Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumnak fognak nevezni. Az ünnepi alkalmon több szalézi szerzetes, animátor és intézményvezető is megjelent, ezzel is jelezve, hogy a tartomány legfiatalabb intézménye a világméretű Szalézi Család tagja lett.

2011. szeptember 11: VENI SANCTE

Szeptember 11-én délelőtt 9 órakor volt a „Veni Sancte” szentmise a Szent Család templomban, melyben a tanév kezdetén a hitoktatásért, hittanosokért, családjukért, hitoktatókért imádkoztunk, kértük a Szentlélek segítségét közös munkánkhoz. Ebben a szentmisében megáldotta Gábor atya a hittanos gyermekeket, tanszereiket.

2011. szeptember 17: FÉRFI ZARÁNDOKÚT

Reggel hatkor indult csapatunk Zoltán atya vezetésével, Iváncsy Balázs atya, - volt plébánosunk meglátogatására, akit Érsek Úr augusztus 1-jével Abasárra helyezett.

Gyöngyösön az Alsóvárosi templomban szentmisén vettünk részt, amit káplán úr mutatott be és Tompa István kántor úr orgona játéka töltötte be az 1300-as években épült templomot. Még a látottak hatása alatt álltunk és máris egy másik nagyon szép élményben lehetett részünk. Rövid sétával a Szent Bertalan templomba értünk át, amit a helyiek „csak” Nagytemplomnak hívnak. Innen néhány perc alatt az Almássy házhoz értünk. Az épület 1784-ben Rábl Károly tervei alapján épült, ahol a sok-sok értékes és ma is látható egyházi emlékek, palástok, szentségtartók látványában gyönyörködhetünk. E ház e mellett arról is híres, hogy a napóleoni háborúk idején többször is itt őrizték – miközben Egerbe mentették – a Szent Koronát.

Ezután indulnunk kellett az ország legmagasabb pontjának „meghódítására”, irány Kékestető! Egy kis szuszogás után felértünk a csúcsra, ahonnan a tiszta égbolt alatt csodálatos látvány tárult elénk.

Könnyen gurult lefelé velünk a busz egészen Abasárra a plébánia elé, ahol Balázs atya várt minket forró virslivel, jófajta italokkal és frissen szedett szőlővel. Megmutatta új „lakóhelyét”, ahol lassan sikerült már berendezkednie. A Plébániáról átmentünk az 1731-ben épült Szent Péter és Pálról elnevezett műemlék barokk templomba és nagy érdeklődéssel hallgattuk Balázs atya szavait a hely történetéről. Szívesen maradtunk volna még, de időnk véges, így egy közös imával köszöntük el Balázs atyától. Alig kezdtük el a sok élményt feldolgozni és már Mezőkövesden voltunk. A Szent László plébániára betérve két kedves ismerőst látogathattunk meg, dr. Medvegy János atyát és az alig egy éve tőlünk idekerült Lipcsák János káplán atyát. Örömmel és szeretettel üdvözöltük egymást, felelevenedtek a régi emlékek és közben az idő repült. Azzal váltunk el, hogy lesz még folytatás...

Élményekben gazdagodva, kissé fáradtan térhettünk haza. Azt hiszem ráfér mindnyájunkra néha egy napra megállni múltunk egy-egy emlékénél, mondani egy hála-fohászt és Istenben bízva, megerősödve elkezdeni, folytatni a ránk váró nem könnyű további napokat. (Béres László cikke alapján)

2011. október 1: ZENEI VILÁGNAPI KONCERT a Szent Család templomban

Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-jét A Zene Világnapjának nyilvánította. Mindez 1975-ben történt, azóta a világ minden pontján ezen a napon különös figyelmet szentelnek annak a csodának, amit zenének hívnak.

Mi is egy rövid csendben felkészültünk az időutazásra, amelyet a Barcika Consort Régizene Együttes segítségével tehettünk meg ezer évet átszelve, a XI. századtól a XXI. századig.

Kerek Gábor tanár úr az együttes művészeti vezetője és az időutazás kapitánya két zenedarab között érdekességeket mesélt: vak temetőőrről szólt, aki kiválóan furulyázott és kottaismerő sírásóról, aki lejegyezte a hallott muzsikát.

Az est során ámulva tapasztaltuk, hogy az együttes tagjai nemcsak hangszerüknek kiváló mesterei, de a hangjukkal is nagyszerűen bánnak. A zenei időutazás során ugyanis szóló éneket és többszólamú műveket is hallhattunk.

Nem hagyhatjuk szó nélkül az együttes legfiatalabb tagját, a tizenöt éves Berkes Dánielt, aki Kerek tanár úr tanítványa és ennek megfelelően kiválóan furulyázott, magabiztosan állt helyt az előadás során.

Kedves Hölgyek és Urak! Köszönjük a lélekemelő estét!
Köszönjük, hogy együtt ünnepelhettük a muzsikát a Zenei Világnapon!

Az együttes tagjai:
Bacskó Éva
Berkes Dániel
Szabóné Illés Erika
Tarjányi Orsolya
Művészeti vezető: Kerek Gábor Közeledő (Tompa István)

2011. október 23: IDŐSEK NAPJA

Hagyomány már, hogy október végén Karitász csoportunk az egyházközséggel közösen megrendezi az Idősek Napját. Ilyenkor a 10.30-as szentmisén a bűnbánat szentségében részesült idős vagy beteg testvéreink felvehetik a betegek kenetét is. Már a szentmisén köszöntötték az időseket, versekkel, és az Ifjúsági ének- és zenekar előadásával.

Szentmise után egy külön-busz szállította el a mintegy száz szépkorú hívőt a Bajor Söröző nagytermébe, ahol terített asztal várta a vendégeket. Itt is volt műsor, megemlékezés az 56-os forradalomról. A műsort finom ebéd követte, majd ebéd után ismét vidám jelenetek következtek.

2011. november 19: HANDEL -EST a Szent Család templomban

Immár harmadik alkalommal jött el hozzánk a Szent Család templomba a Barcika Consort Régizene Együttes Kerek Gábor Közeledő művésztanár vezetésével, hogy gyönyörködtessenek minket zenéjükkel.

A november 19-i estét Händel tiszteletére szenteltük. Annak a zeneszerzőnek, akit apja jogi pályára szánt, de a fiú a zene iránt érdeklődött, és a tiltás ellenére a padlásukra még egy kis clavichordot is felcsempészett, hogy gyakorolhasson. Egy alkalommal a herceg hallotta orgonálni a gyermeket, és ez eldöntötte a sorsát.

A zenei estnek két különlegessége is volt. Az első az, hogy a kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai elhozták növendékeiket is, hogy megosszák velük az együttmuzsikálás örömét. A növendékek, akik egyébként a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium tanulói, meghálálták a bizalmat és kiváló teljesítményt nyújtottak. Az ifjú muzsikusok közül Berkes Dániel lépett először a Szent Család templom „színpadára”. Nem először hallhattuk csodálatos hangú furulyáját és virtuóz játékát. Egy triószonátát adtak elő Bacskó Éva tanárnővel és Kerek Gábor tanár úrral közösen. A következő fiatal muzsikust ismerjük, hiszen a vasárnapi diákmiséken az ifjúsági ének- és zenekarban furulyázik: Horváth Anna ő, aki templomunk komolyzenei hangversenyeinek sorában először lépett közönség elé. Az F-dúr Szonáta két tételét adta elő alt furulyán a tőle megszokott igényességgel és szépséggel. Csembalón e sorok írója kísérte. Hilóczki Zsuzsanna fellépése zárta az ifjú muzsikusok sorát a Händel-esten. Zsuzsát, Bacskó Éva növendékét először tapsolhattuk meg a Szent Család templomban. Az ifjú fuvolás hölgy légies könnyedséggel adta elő Händel két menüettjét Papp Ágnes tanárnő csembaló kíséretével.
A növendékek után következtek a tanárok. Balettzenéket adtak elő az Il Pastor Fido című operából. A Tanár úr most is mesélt érdekes dolgokat a korabeli előadási körülményekről. Mi, a közönség sokkal illedelmesebben hallgattuk végig a műveket, mint a régiek, de annál jobban fejeztük ki tetszésünket a nagy tapssal.

A másik különlegesség a templom hordozható orgonájának „zenei felszentelése” volt. Ezt a hangszert is a hívek nagylelkű adományiból vásárolhattuk meg. A cél az volt, hogy az énekkar templomon kívüli fellépéseihez elvigyük magunkkal a templomi hangzást is. Az orgonakíséretes egyházi művek előadásai így megőrzik a természetes hangzásukat. A hordozható orgona megléte szélesebbre tárja a hangversenyeken előadható művek lehetőségét is. E sorok írója most arra vállalkozott, hogy az új hangszeren Händel F-dúr Orgonaversenyét (No. 13.) adja elő a kamarazenekar kíséretében. A mű alcíme: A kakukk és a fülemüle – igazi előadási darab. Bízom benne, hogy nem csak meglepetést sikerült okozni a közönségnek, de élményt is.

Ki kell emelnünk az orgonaversenyt kísérő kamarazenekar hegedűsét, aki Tarjányi Orsolya tanárnő betegsége miatt - gyógyulást kívánunk -, egyedül maradt a hegedűszólamban: Svéd Mátyás a Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagiskola 13 éves tanulója bravúrosan állt helyt az előadás során. Mátyás a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézményben tanul hegedülni Vrana Ilona tanárnő növendékeként. Bravó, Mátyás! Köszönet az este élményeiért! (Tompa István)

2011. november 28-december 23: ADVENT

„Láttuk csillagát napkeleten – Adventi gondolatok a karácsonyról” címmel előadássorozatot hallhattunk a Szent Család templomban, advent minden hétfő estéjén, december 19-től pedig naponta.

Advent = készület. Lehetőség, hogy megfelelő módon felkészüljünk karácsonyra.
Karácsony = Jézus Krisztus születése. Lehetőség, hogy ne csak emlékeinkben, hanem szívünkben is megszülessen Jézus Krisztus.

November 28-án Vitális Gábor atya „A jeruzsálemi templom” címmel tartott előadást.
December 5-én Petróczi Gábor, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium igazgatója „A betlehemi csillag nyomában – a karácsony csillagászati megközelítése” című, vetítéssel egybekötött előadása tudományos magyarázatot keresett a betlehemi csillag megjelenésére.
December 12-én-én Kolumbán Gábor református lelkész szintén a csillagot állította előadása középpontjába.
December 19-én Dr. Janka Gábor görög katolikus parókus előadását hallgathattuk meg.
December 20-23-ig esténként újra Vitális Gábor atya elmélkedéseit kísérhettük figyelemmel: a hit, a remény és a szeretet tükrében elemezve karácsony ünnepét.

2011. december 4: MIKULÁS

December 4-én, a Szent Család templomban, már a második gyertya fénye gyúlt ki az adventi koszorún az ifjúsági szentmisén. A Jézus születésére várakozó gyerekek jócselekedetekkel készülnek az ünnepre, aminek látható megnyilvánulása az ún. "jóság-liszt". Valahányszor sikerül valami jót tenniök, egy kiskanál lisztet tesznek félre, amit a templomban összegyűjtve, karácsonykor mézeskalácsot fognak sütni belőle. Ezzel lesz a templomi karácsonyfa feldíszítve, Gábor atya ígérete szerint

A gyerekek nemcsak ezért várták ezt a napot. Most is megemlékeztek Szent Miklós püspökről, akinek képviselője édességcsomagokat osztott ki közöttük.

2011. december 17: KARÁCSONYVÁRÓ HANGVERSENY

Vegyeskarunk ebben az évben is megrendezte hagyományos karácsonyváró hangversenyét a Szent Család templomban. (A cikket és képeket lásd az Énekkarok lapon.)

2011. december 24: EGYHÁZAK KARÁCSONYA

Ebben az évben is megrendezésre került a Dr. Janka Gábor görög katolikus parókus által kezdeményezett rendezvény, az "Egyházak karácsonya".

Az adventi várakozás misztikuma, titokzatossága december 24-én, a szentestén felszabadult örömélménnyel tetőződött: családunkban már hagyomány, hogy ezen az estén az ünnepi vacsora és az ajándékok átadása után elmegyünk az „egyházak karácsonya” esti programjára is. Szülők, nagyszülők, gyerekek egyaránt.

Ezt a hagyományt idén is folytattuk. Felemelő érzés volt látni, hogy a város lakossága – felekezeti hovatartozástól függetlenül – fáklyákkal a kezükben, vagy anélkül, karácsonyi énekeket dalolva érkeznek a görög katolikus templom elé. Nem tudom, hányan, de nagyon sokan voltunk, és örömmel tapasztaltam, hogy idén sokkal több fiatal jött el, mint az előző években. Az én unokáim is ott voltak, sőt egyikük a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium zenekarával énekelt és furulyázott. A műsor és a tűzijáték után forralt bort és meleg teát iszogatva beszélgettünk ismerősökkel és ismeretlenekkel.

Érzelmi telítettséggel, melegséggel, hálával a szívünkben indultunk haza. (Szentpéteri Sándorné)

Vissza a lap elejére

Vissza a nyitólapra

 

 

 

Módosítás dátuma: 2015.01.17. 11:46


Szerkesztő: Hajagos Béláné és Hajagos Béla (e-mail: habe32@freemail.hu)
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu