Nyitólap
 Történeti áttekintés
 Templomaink
 Papok, segítők
 Miserend
 Információk
 Evangélium
 
 2014 Eseményei
 2013 Eseményei
 2012 Eseményei
 2011 Eseményei
 2010 Eseményei
 2009 Eseményei
 2008 Eseményei
 Énekkarok
 Karitász
 Közösségek
 Imacsoportok
 Cserkészet
 Harangszó 2007-9
 Harangszó 2010-13
 
 Játékok, humor
 
 Ajánlott honlapok
 Vendégkönyv

Közösségek

.... CURSILLO................ ACR .................... KAMILLIÁNUS CSALÁD ............

Cursillo

cursillocim

A cursillo (spanyol eredetű szó) magyarul a kereszténységről szóló rövid tanfolyamot jelent. Segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk módján Istenhívők is mérlegelhetik, meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztény megközelítés és válasz a ma kérdéseire. Hazánkban nemzedékeknek nem volt módja megismerni azt a talajt, amin az európai civilizáció kivirágzott. Ezt a hiányt igyekszik bepótolni a cursillo, ami egy rövid, intenzív, bentlakásos rendezvény. Három és fél nap alatt (csütörtök 18:00-tól vasárnap 18:00 óráig tart) olyan sokat nyújt, amire a legtöbben egy életen át emlékezni fognak.

A cursillókat Egerben a Szent János Lelkigyakorlatos Házban, ill. Miskolcon a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban tartjuk. A cursillok időpontjáról és az aktuális eseményekről az alábbihonlapról: http://www.egricursillo.freeweb.hu értesülhetsz.
A cursillo nem csak a vallásos embereknek való.
A cursillot a katolikus egyház szervezi, de nagyrészt világiak tartják. A cursillo csak akkor kezdi el működését egy egyházmegyében, ha tevékenységére a megyéspüspök áldását adta. Az egyébként világi vezetésű mozgalom egy püspök által kinevezett lelki vezető révén állandó kapcsolatban van az egyház apostoli közösségével. A szentatyák a cursillo terjedését megalakulása óta nagy rokonszenvvel figyelték. 1963-ban VI. Pál pápa Szent Pál apostolt nevezte ki a cursillo védőszentjévé.

Az Egri Főegyházmegyében 1994-től van jelen ez a mozgalom, és az elmúlt 13 év alatt 3.000 ember vett részt a cursillos hétvégeken.
A cursillo inkább lelki élmény, mint tudás megszerzése, bár az is. Az ember ráeszmél létének óriási értékére: hogy tudniillik Istennek gyermeke. Szeme előtt új világ nyílik meg. Ez a találkozás nem más, mint egy személyes vallásos élmény. Mivel élmény, a cursillot nem lehet könyvekből megtanulni, vagy megmagyarázni. Hogy mi a cursillo, azt csak az érti, aki átélte.
A cursillo közösségi élmény is. A résztvevőket arra biztatjuk, hogy a hétvége asztalközösséghez hasonló, néhány fős állandó csoportokat alakítsanak, melyekben az emberi kapcsolatok olyan minőségét élhetik meg, amely szinte szemmel láthatóvá teszi Isten országát.

Városunkban 1995. tavaszán alakult egy cursillos közösség. Mindenkit, aki szeretne minket közelebbről megismerni, szívesen látunk! Minden hétfőn megtalálhatóak vagyunk a plébánia hittantermében, a szentmise után (18:45 órától). Forduljon bizalommal bárkihez a környezetében, aki részt vett már cursillon, vagy írjon azegricursillo@freeweb.hu címre Szeretettel várjuk!

De Colores!

Ancillae Christi Regis (ACR)

"Ancillae Christi Regis", azaz "A Krisztus Király Szolgálói" közösséget Bécsben Leopold Engelhart kanonok alapította 1926-ban hat női taggal, akik akkor aktív munkatársai voltak a lelkészi munkában.

A közösség tagjai a világi életben teljesítenek szolgálatot, napjainkban már öt országban vannak jelen. Soraikba hajadonok mellett befogadnak özvegy, valamint az egyház szabályai szerint szabad állapotú elvált asszonyokat is.

Fogadalmukat az Evangéliumi Tanácsok Szabályainak megfelelően és az ACR Világi Intézmény életformája szerint teszik. Életüket az egyház és a felszentelt papok szolgálatára szánják. Többen plébániákon, egészségügyben, néhányan szegények, elhagyatottak között szolgálják embertársaikat.

Magyarországra 1997-ben került a közösség híre, amikor a Nyíregyházán szolgáló P. Dr. Anton Gots kamilliánus szerzetes mellé Mathilde Weidinger osztrák ACR nővért kérték fel szolgálatra. Több, mint öt év telt el, amikor elkezdődött a közösség építése Magyarországon Dr. Lengyel Gyula atya és a szendrőládi Soltész Mária segítségével.

A közösség ún. kollégiumokra van osztva. A magyarországi kollégium hivatalosan 2005-ben alakult Szent Kamill Kollégium néven Mathilde vezetésével, s 2007 végéig már 11 tagot számlál. A magyarországi nővérek mind egri egyházmegyések.

Egyházközségünkből Babik Katalin és Horváth Teréz tették fogadalmukat Krisztus Király Szolgálói közösséghez való tartozásuk jeleként.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a közösségbe!

Babik Katalin, Horváth Teréz

Kamilliánus család
(Betegek Szolgálói)

A közösség hivatása: betegek, szenvedők, fogyatékosok, mozgássérültek pasztorációja.

A Kamilliánus Rendet Lellis-i Szent Kamill (1550-1614) alapította, a pápa ezt jóváhagyta mint a betegekért és haldoklókért fáradozó lelkigondozó és ápoló rendet. Ma a Rend a világ 30 országában tevékenykedik a betegekért, fogyatékosokért, mozgássérültekért és haldoklókért.

Magyarországon hivatalosan 1995. július 16. óta dolgoznak, de már előtte is néhány éve Ausztriából kiindulóan. Feladatuk: Kamilliánus Családok (a betegeket segítő, a lelkipásztorral együttműködő világi hívőkből álló csoportok) létrehozása, előadói tevékenység. Magyarországon 36 Kamilliánus Család van, ezen kívül Erdélyben 9, Ukrajnában 1 és Jugoszláviában is 1. 1995. júliusától Nyíregyházán kórházi lelkigondozást és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében betegpasztorációs referensi tevékenységet végeznek. A nyíregyházi kolostor szomszédságában van a Szent Kamill Leányai Szerzetesi Intézmény, ahol 4 nővér van Pizzolató Silvana Beatriz vezetésével. Õk főleg az idős és beteg embereket keresik fel az otthonaikban és a kórházakban.

Kamilliánus Csoportok az ország 28 településén működnek. Munkájukat Szociális Otthonokban és kórházakban végzik, a beteg és idős emberek testi és lelki megsegítésére. Nálunk Kazincbarcikán Bata Imre és felesége képez egy kamilliánus családot, és tevékenykedik a betegek testi és lelki gondozásában.

Rendezvényeinkre és a Kamilliánus Családok tagjainak a sorába szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

Vissza a lap elejére

Vissza a nyitólapra

 

 

 

Módosítás dátuma: 2014.01.17. 17:46


Szerkesztő: Hajagos Béláné és Hajagos Béla (e-mail: habe32@freemail.hu)
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu