Nyitólap
 Történeti áttekintés
 Templomaink
 Papok, segítők
 Miserend
 Információk
 Evangélium
 
 2014 Eseményei
 2013 Eseményei
 2012 Eseményei
 2011 Eseményei
 2010 Eseményei
 2009 Eseményei
 2008 Eseményei
 Énekkarok
 Karitász
 Közösségek
 Imacsoportok
 Cserkészet
 Harangszó 2007-9
 Harangszó 2010-13
 
 Játékok, humor
 
 Ajánlott honlapok
 Vendégkönyv

2010 Eseményei

Egyházközségi események 2010.

2010. január 18 - január 22: ÖKUMENIKUS IMAHÉT

Az imahét programja:
Hétfő: a görög katolikus templomban igét hirdetett Kolumbán Zoltán református lelkész;
Kedd: a felső barcikai református templomban igét hirdetett Szabó András baptista lelkész;
Szerda: a Szent Család templomban igét hirdetett Tóth Sándor református lelkész;
Csütörtök: a sajókazinci református templomban igét hirdetett Dr. Janka Gábor görög katolikus parókus;
Péntek: a baptista imaházban igét hirdetett Iváncsy Balázs plébános.

2010. január 30: KATOLIKUS BÁL 2010.

Január 30-án tizennegyedik alkalommal került sor a hagyományos jótékonysági bálunkra. A kezdeti izgalmak után (eleinte kevés volt a jelentkező) 230 fő részvételével kezdődött az este.

Balázs atya megnyitója és a pezsgős koccintás után mintegy 45 perces műsor következett:

A műsor után következett a finom vacsora, amit most a HBH étterem szállított, és a Surányi Endre Szakképzőiskola pincértanulói Soltész Béla tanár úr vezetésével szolgáltak fel. Köszönet illeti Lempochner Zsolt urat, az étterem tulajdonosát a büfé üzemeltetéséért is, aki az ott keletkezett hasznot a Karitász javára ajánlotta fel.

Az idei év a papság éve, ennek jegyében született a Báli Totó, amit idén rendhagyó módon nem egyénileg, hanem asztaltársaságonként kellett beadni. Nagyon sok jó megfejtés született, értékes ajándékot kapott az első három helyezett.

Árverésre is sor került bálunkon. Mezey István grafikus múvész egy művét ajánlotta fel. Az új orgona árához járultunk hozzá ezzel az összeggel, amit a kép elárverezésén kaptunk. Éjfélkor került sor a tombolasorsolásra. Ezen 170 értékes nyeremény talált gazdára. A tombola jegy árusításából befolyt összeg a Karitász pénztárát növeli.

Meg kell említenem, hogy az idei évben is közkívánatra Molek Csongor szolgáltatta a zenét. Fél kettőkor a Lovas Travel autóbusza szállította haza a vendégeket. De nem mindenkit, mert a jókedvű társaság 4 óráig mulatott, táncolt.

Elmondhatjuk, egy jó, kellemes estét tölthettünk együtt. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki hozzájárult valamilyen formában a bál sikeres lebonyolításához. A bálon befolyt összegből az idős, beteg, rászoruló embereken fogunk segíteni.

Jövőre is mindenkit szeretettel "Vár a Bál"! (Jancsurák Lajosné)

2010. február 1: MESTERSÉGE CÍMERE: MISSZIONÁRIUS

Varga János verbita atya látogatása Kazincbarcikán

Örömmel vártuk a hétfő estét. Már napok óta tudtuk, hogy a szabadságon lévő Varga János atya február 1-jén meglátogat bennünket. Kíváncsiak voltunk mi van vele, hogy érzi magát a messzi Argentínában, hisz a felszentelését követő "első miséje" óta nem találkoztunk vele. Szerencsésen megérkezett a szentmise kezdetére, melyet Balázs atyával együtt mutattak be. Néhány szót szólt magáról és ígérte, a szentmise után fotókkal is illusztrálja a mondanivalóját.

János atya büszkén mutatta a plébánia melletti nagyterem fotóját, amely minden fontosabb eseménynek színhelyévé vált. Itt tartják az esküvőket, névnapokat, de ravatalozónak is használják. Több kisebb épület képét is mutatta, melyet ő tervezett és a kivitelezést is ő irányította. Így lett karitász központ, ifjúsági központ is. Rácsodálkoztunk egy szabadban lévő, fa asztalra, mellette két oldalt egy-egy padra, mikor kijelentette, ez az iskola. Elmesélte, hogy az itt élő emberek nagy többsége szegény, de jó szándékú ember. És minden családban sok a gyerek.

Ez a tőlünk távoli ország, valami más világ lehet. Mégis úgy tűnt számunkra, hogy János atya megszokta, megszerette ezt a világot. Most is kérte, azért ne feledkezzünk meg róla, róluk az imáinkban, mert sok nehéz helyzetben ez ad neki erőt a problémák megoldásában, a feladatok teljesítésében. Néhány rózsafüzért hozott magával, amelyek az ott termett növényekből, bogyókból voltak készítve. A hívek ezeket pillanatok alatt megvásárolták, ezzel is segítve a misszió ügyét. János atya ugyan erről nem beszélt, de más forrásból tudom, hogy fizetése nincs, sem ingyenes ellátása. Az összegyűjtött pénzekből tudja magát ellátni, és a plébániát tovább fejleszteni.

Tartsa meg az Isten János atyát és minden misszionáriust erõben, egészségben, adjon nekik kitartást, lelkesedést, támogatókat, hogy hûséggel tudják teljesíteni a vállalt feladatukat. (Mihaleczkuné Etelka)

A teljes cikk elolvasható a Harangszó 2010. húsvéti számában.

2010. március: NAGYBÖJTI ESEMÉNYEK

Hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti szent idő, felkészülés az egyházi év legnagyobb ünnepére. Ebben az időszakban mi, keresztények igyekszünk böjtöléssel és elmélkedéssel megtisztítani lelkünket. Egyházközségünkban keddi és pénteki napokon templomainkban keresztutat végzünk, felidézve Jézus szenvedéstörténetének főbb állomásait. Március 20-án a fiatalok felmentek a hegyre keresztutat járni. A nagyhét előtti utolsó szombaton pedig városunk utcáin is végigjártuk a keresztutat.

2010. március 27: Keresztút városunk utcáin

Március 27-án délelőtt a Szent Család templomban gyülekeztünk, hogy a nagyböjt utolsó szombatján végigjárjuk Jézus Keresztútját Kazincbarcika utcáin és terein.

Hogy emeljük a keresztút magasztosságát, korhű ruhákba jelentettük meg Üdvözítőnket, Jézus Krisztust, valamint a keresztútját végig kísérő személyeket. A készülődés során megtaláltuk a megfelelő öltözéket templomunk sekrestyéjében. Izgatottan készült mindenki: Jézus, Mária, Pilátus, a főpapok, a katonák, Veronika, Cirenei Simon és nem utolsó sorban a nép, amely a templom előtt várta az indulást. Jó volt látni, hogy a hittanos gyerekek is szívesen eljöttek és csatlakoztak az imádkozók táborához.

10 órakor elindult a menet. Jézus haladt elől keresztjét cipelve. Balázs atya, mint „Jó Pásztor” vezette a nyáját, és Tompa István vezetésével szebbnél-szebb énekekkel kísértük Jézust a „Via Dolorosan”. Utcáról-utcára, térről-térre járva, a stációk helyszínein szívből jövő imádságainkat mondva, láttuk azt is, hogy sokan megjelentek az ablakokban, erkélyeken és közülük is sokan velünk együtt imádkozták a Miatyánkot és az Üdvözlégy Máriát… Megható volt látni a könnyes szemeket, melyből kitűnik, hogy vannak Jézust ismerő és szerető emberek, - rajtunk kívül is -, akik templomba járunk.

Keresztutunk vége felé közeledve, könnyeket fakasztott szemembe, mikor azt láttam, hogy egy idős néni – látván a menet érkezését, élén Jézust a kereszttel – térdre borult a járdán, és mindaddig térden állva maradt, míg el nem haladt a keresztet vivő Jézus kíséretével.

Bízom abban, hogy akik csak szemlélőként követték keresztúti ájtatosságunkat, azokban az emberekben is éleszt valami kis szikrát ez az esemény, és a továbbiakban nem maradnak közömbösek Jézus iránt!
Köszönjük a szervezőknek, hogy részesei lehettünk ezen eseménynek, és reméljük, hogy az elkövetkező években is kísérhetjük – még többen – Jézust, keresztútján városunkban. (Bóna Judit)

2010. április 24: JÓTÉKONYSÁGI ORGONAHANGVERSENY

Fekete Nándor orgonaművész április 24-én, 19 órai kezdettel jótékonysági lemezbemutató hangversenyt adott a Szent Család templom orgonáján.

A koncerten J. S. Bach: D-moll Tokkáta és Fúga, D-dúr Szvit /Air/, T. Albioni: Adagio, F. Schubert: Ave Maria, F. Mendelssohn, c. Franck-művek és még más művek hangzottak el. Az ifjú művész Világklasszisok c. lemeze könnyed, meghitt, romantikus kikapcsolódást nyújtott a hallgatóságnak.

Az orgonistáról bővebben a www.nandorgona.hu honlapon lehet tájékozódni.

2010. május 10: TISZTELGÉS JÁSZÁROKSZÁLLÁSON

2010. május 10-én 20 fővel elindultunk Nemoda Zoltán Ákos, egykori káplánunk szülőhelyére, Jászárokszállásra, ahol de. 10 órától halálának 10 éves évfordulója alkalmából Medvegy János jászberényi plébános atya mutatott be érte szentmisét. Ezt követően a temetőbe mentünk, és a sírjánál elhelyeztük a megemlékezés virágait. A jelenlévő papokkal együtt közösen imádkoztunk, majd Piroska meghívására Zoltán atya szülőházánál agapén vehettünk részt. (Bata Imre)

2010. május 30: ELSŐÁLDOZÁS

Szentháromság vasárnapján, május 30-án délelőtt 9 órakor zsúfolásig megtelt a Szent Család templom. 28 gyermek részesült első alkalommal az Oltáriszentségben ezen a szentmisén. Iváncsy Balázs plébános atya köszöntötte az elsőáldozókat és hozzátartozóikat, majd szentbeszédében hangsúlyozta, milyen fontos hitünk folyamatos ápolása, a rendszeres templombajárás.

Áldozás után kedves műsorban lehetett részünk: a gyermekek énekkel, zenével és versekkel mondták el köszönetüket. Szentmise után a gyermekek megvendégelésével ért véget az ünnep.

2010. június 5: ÖRÖK ÉLET KENYERE - Kántor nélküli Úrnap

Hetek óta esik. Reményt-vesztetten kémleljük az eget, de mindenfelé csak sötét, súlyos esőfelhők gyülekeznek, újra és újra. Merre nézzek Uram, hol talállak meg? Miért sújtasz bennünket ekkora árvízzel? Térségünk kétharmada napok óta küzdelmes harcot vív az árral, az otthonok megmentésén fáradoznak. Edelényben lakó Kálmán András kántorunk úrnapján nem tud velünk énekelni, az orgonák királynőjét nem szólaltathatja meg. Pedig mára eltűntek a felhők, ragyogóan kisütött a nap. A Szent Család templom körüli négy sátor – az esős idő ellenére is – rózsák, szegfűk, szarkalábak színes pompájában várja a körmenetet.

A szentmise előtt Lipcsák János káplán atya arra kérte a híveket, hogy a víz fogságában rekedt kántorunkat próbáljuk helyettesíteni, énekeljünk szívvel-lélekkel a körmenet alatt is. Az áldott kenyér ünnepén „csodálatosképpen” szállt az ének.

Hiányzott kántorunk, de velünk volt Emri Attila diakónusunk, aki az Oltáriszentséggel égtájaink négy sátoránál erőteljes hangjával hódolt a Kenyérszínben rejtőző Úrnak. A körmenet alatt János atya vezetésével együtt énekeltünk. „Téged azért Uram kérünk, mi Megváltónk maradj vélünk…” (Zvadáné Farkas Erzsébet)

2010. június 13: BÉRMÁLÁS 2010.

Június 13-án, vasárnap délután, a 4 órakor kezdődő ünnepi szentmisén 30 fiatal bérmálására került sor. A szentséget ünnepélyes, szép szentmise keretében Dr. Seregély István nyugalmazott érsek atya szolgáltatta ki, aki 3 évvel ezelőtt templomunkat felszentelte. Szentbeszédében az atya többek között Kazincbarcika városhoz fűződő kötődéséről is megemlékezett.


2010. június 20:
SASS SYLVIA és TELEKI MIKLÓS KONCERT


X. Borsodi Mûvészeti Fesztivál programja: Vasárnap 18.00 -kor a Szent Család templomban Sass Sylvia és Teleki Miklós koncertje

2010. június 14-25: NAPKÖZIS TÁBOR

A hagyományokhoz hűen idén is megrendezésre került a napközis tábor, a tanév befejezését követő héttől, ami június 14. és június 25. között zajlott. Több mint ötven gyermek töltötte meg élettel a plébánia udvarát és hittantermét két héten keresztül.

Minden nap szentmisével kezdődött, amit gitáros énekekkel varázsolt színesebbé András bácsi a családjával. Balázs atya és János atya kedves szavakkal buzdított bennünket az egymás iránti szeretetre, a jócselekedetekre, az imádságra. A nap további változatos programjairól Aranka néni gondoskodott. Sokszor megtréfált bennünket az időjárás, de az eső nem kedvetlenített el senkit sem. Amikor esősre fordult az idő, a hittanteremben és a templomban kerestünk menedéket. Balázs atya filmet vetített, a hittanteremben lehetett társasjátékozni, kártyázni és kötetlen beszélgetések folytak, amelyek új barátságokat eredményeztek.

Több alkalommal akadályversenyen mérték össze tudásukat a gyerekek, - négy csapatba rendeződve - ehhez a feladathoz a Csónakázó-tó körüli füves részt használtuk fel. A szellemi vetélkedők sem maradtak el, amit a plébánia területén rendeztünk meg. Volt ebben bibliai szerepjáték, bibliai aszfalt rajzverseny. A napközi életében újdonságnak számított a miskolci Vadas-parki kirándulás. Mindenki izgatottan várta ezt a napot, és kicsit fáradtan, de élményekkel tértek haza ebédre az „állatkert" látogatói.

A „hab-party"-ról a Tűzoltóság munkatársai gondoskodtak. Bár az idő ekkor sem volt napos, a gyerekek örömmel ugráltak a nyakig érő habban. Nagy sikert arattak a délutáni kézműves foglalkozások, melyet Janka néni vezetett. Kukorica csuhéból készültek babák, angyalkák, szöcskék.

A nyári napközinek az idén is voltak látogatói. A Karitász munkatársai jöttek, hogy egy délelőttöt eltöltsenek velünk. Színes programokkal készültek. Só gyurmából születtek meg a különféle kézműves termékek, miközben régi gyerekdalokat tanultunk, majd színházi előadásra is sor került. Két csapatra rendeződve a Lúdas Matyi és Az aranyszőrű bárányka történetet játszották el a gyerekek, akik izgalommal készültek – szereposztásnak megfelelő ruhákba öltözve -, hogy bemutassák színészi adottságaikat.

A lelki töltekezés sem maradt el. Végigjártuk Jézus keresztútját a plébánia udvarán, valamint Szentségimádáson vettünk részt, ahol kéréseinket és hálaimáinkat az Úr Jézus elé helyeztük.

A két hét gyorsan elszaladt, jól éreztük magunkat. A gyerekek minden nap új élményekkel tértek haza, a felnőtt segítők szívesen végezték feladatukat. Köszönjük, hogy létre jött a Nyári Napközi, köszönjük az imákat és az anyagi támogatásokat. Jövőre ismét találkozunk! (Bóna Judit hitoktató)


2010. július 5-18: FATIMAI ZARÁNDOKLAT

2010. július 4-én vasárnap este indultunk el Kazincbarcikáról, egyházközségünkből tizenkét fővel és lelkivezetőnkkel, Balázs atyával együtt a zarándokútra. Útközben csatlakoztak hozzánk keresztény testvéreink Miskolcról, Egerből, Győrből, Budapestről és Mosonmagyaróvárról.

2010. július 5. Miután autóbuszunk megtelt, Szlovénián keresztül reggelre az olaszországi Frassinoba érkeztünk. A ferences kolostorban miséztünk, majd imádkoztunk a Madonna csodatévő picike szobra előtt. Majd körbejártuk a kolostor belső, madárcsicsergéstől hangos udvarait. További utazás után érkeztünk a Ligur tenger partján lévő Spottornóba, ahol első szálláshelyünk volt.

2010. július 6. Már korán reggel elindultunk, ugyanis hosszú út állt előttünk, végig a francia Riviéra fölött futó, leanderekkel szegélyezett autópályán. Estére értük el úticélunkat, a spanyolországi Katalóniában lévő Montserrat hegyet. A hegy tetején épült bencés apátságot autóbuszunkkal lélegzetelállító szerpentinen fölkapaszkodva tudtuk csak megközelíteni. A Montserrati Szűz szentélye már a középkortól ismert zarándokhely. Például Loyolai Szent Ignác itt tette le kardját, és ajánlotta föl magát Isten szolgálatába.

2010. július 7. Az elegáns zarándokszálláson eltöltött éjszaka után reggel szentmisét tartottunk a katedrális egyik emeleti kápolnájában. A katedrális gyönyörű, leírhatatlan pompával, és különleges művészi fémmunkák az örökmécsesek. Ezen a napon is hosszú utazás után estére érkeztünk Avilába, Szent Teréz szülővárosába.

2010. július 8. Városnézéssel kezdtük a napot. Az óvárost 88 bástyával megerősített, ezer évvel ezelőtt épült fal veszi körül, amely a mai napig jól karbantartott, eredeti állapotban van. Először a San Salvador katedrálisba mentünk, amely egy hatalmas gótikus templom, értékes egyházi gyűjteménnyel. (El Greco kép, alabástrom domborművek, stb.) További sétánk során megnéztük Keresztes Szent János templomát, és a Szent Teréz szülőháza helyén épült emlékházat. Utána az Avilai Szent Teréz által alapított kolostorba mentünk. Itt kegyelettel néztük az általa hímzett kendőt, a "párnáját", ami egy fa gerenda darabja volt. Ezen a délutánon Szent Teréz halálának színhelyén, Alba de Torresben miséztünk. Mindnyájan meghatódtunk a kegyelemtől, hogy az Avilai Szent Teréz hamvait őrző koporsó előtt imádkozhattunk. A templomhoz egy kiállítás is kapcsolódott, ahol további relikviákat és szent ereklyéket, Avilai Szent Teréz szívét és bal karját láthattuk. Aznap este Salamancába utaztunk, amely régi híres diákváros Spanyolországban.

2010. július 9. Reggeli után városnézésre indultunk Salamancában. Először a főtérre mentünk, amely hatalmas tér több emeletes nyitott erkélyes épülettel körbevéve. Ma városi hivatalok otthona, de régen innen nézték a bikaviadalokat. Utána az ún. "kagylósházat", a középkori egyetem könyvtárépületét tekintettük meg. Végül sokat időztünk a katedrálisban. A legrégebbi építésű templomhajóban értékes gyűjteményt láthattunk gyönyörű festményekkel és szárnyas oltárokkal.
Ezen az estén érkeztünk Portugáliába, Fatimába. Fatima a római katolikusok egyik legszentebb zarándokhelye. Évente négymillióan keresik fel. Láttuk, amint a legbuzgóbb hívek térden csúszva teszik meg a fényes márványon az utat a szentélyig. Vacsora után részt vettünk a gyertyás körmeneten. Férfi zarándoktársaink közül négynek nagy kegyelemben volt részük ezen az estén, ugyanis vihették a szobrot a körmenet alatt.

2010. július 10. Reggel szentmisét tartottunk a zarándokszállás kápolnájában. Reggeli után a Batalha-kolostorba mentünk, utunk talán legszebb székesegyházába. A monumentális székesegyház és a befejezetlen kápolna mindenkit elkápráztatott. Az épületegyüttesen belül I. világháborús emlékmű is van, ahol tanúi voltunk a katonai őrségváltásnak. Ezután kirándulást tettünk az Atlanti óceán partjára. Fogaskerekűvel utaztunk föl a parti sziklák tetején épült Nazaré nevű halászfaluba, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt az óceánra.
A Fatimába visszavezető út során még megálltunk Alcobacában, ahol a Szűz Máriának szentelt 1152-ben felépült templomot és kolostort tekintettük meg. Ezen az estén is részt vettünk a gyertyás körmeneten. A körmenetet megelőző közös, nemzetközi rózsafűzér imádkozáson magyarul is felhangzott az Üdvözlégy Mária, ugyanis Balázs atya mondott egy tizedet.

2010. július 11. A reggeli szentmise után végigjártuk a Fatimai Magyar Keresztutat, amely az 1956-ban külföldre menekült magyarok kezdeményezésére és adományaiból épült fel. Gyönyörködtünk a Keresztút végén épült Magyar Kálváriatemplom mozaikjaiban, és a magyar szenteket megjelenítő üvegablakokban. Mindezek létrejötte Kondor Lajos verbita szerzetesnek köszönhető, aki ötven évig élt Fatimában. Az ő sírjánál is fejet hajtottunk.

2010. július 12. Reggel 6 órakor kaptunk időpontot a Jelenés Templomában szentmisére, amely interneten is látható volt. Utána tisztelegtünk a fatimai pásztorgyermekek: Ferenc, Jácinta és Lúcia sírjánál a bazilikában.
Hat órai utazás után a spanyol zarándokvárosba, Santiago de Compostelába érkeztünk. Itt ér véget a híres Szent Jakab-út.

2010. július 13. Korán reggel a Szent Jakab székesegyház egyik kápolnájában tudtunk szentmisét tartani. A székesegyház építését 1082-ben kezdték meg, ma hat hajóval, 25 kápolnájával és két hatalmas kupolás toronnyal rendelkezik. A főoltár alatt van eltemetve Szent Jakab apostol.
Még egy rövid sétát tettünk az óvárosban, és indultunk tovább Burgosba, Kasztília egykori fővárosába. A Szűz Mária Katedrális az óváros közepén magasodik. A gótikus építészet egyik legszebb spanyolországi példája, és itt nyugszik a spanyol nemzeti hős, Cid lovag. Mire az oldalhajókból nyíló 19 kápolnát végignéztük, szédültünk a kincsek gazdagságától. A legnagyobb hatást ránk az oszlophoz kötözött Krisztus szobra tette (1528-ból). Innen nagy hegyek között vezetett tovább az utunk Baszkföld felé. A szállásunk egy gyógyfürdőjéről híres patinás kis üdülőhelyen volt.

2010. július 14. Reggeli után indultunk Loyolába, Szent Ignác szülővárosába. Loyolai Szent Ignác baszk nemesi családból származott. Először szülőházában, a középkori lakótoronyban kialakított múzeumot néztük meg, ahol Szent Ignác életének fő állomásait szemléltették, és különböző relikviákat őriztek. Majd a kápolnában szentmisét tartottunk.
Délután Franciaországba, Lourdes-ba érkeztünk. Az esti gyertyás körmeneten már részt is vettünk. Büszkén vonultunk magyar zászlónkkal, és itt is felhangzott ezen az estén magyarul is Balázs atyától a rózsafűzér tized. A szálláshelyünkre tartottunk, amikor káprázatos tüzijáték kezdődött a város fölött. Ez a nap ugyanis a franciák nagy nemzeti ünnepe.

2010. július 15. A Lourdes-i sziklabarlang is egyike a leglátogatottabb keresztény zarándokhelyeknek. Ezen a reggelen abban a kegyelemben részesültünk, hogy itt tarthattunk magyar szentmisét. Utána végiglátogattuk Szent Bernadett emlékeit, lakóházukat a malomban, a városi fogházban a keresztelő kápolnáját. Délután végigjártuk a hegyoldalban lévő keresztutat. Az állomások gyönyörű szoborkompozíciók. Ezek közül a tizediket 1912-ben magyar hívek adakozásából állították. Este ismét részt vettünk a körmeneten, majd utoljára megmostuk arcunkat a csodás forrásnál és a forrásvizet palackokba töltve már készülődtünk a hazafelé vezető útra.

2010. július 16. Reggel búcsút vettünk egyik zarándoktársunktól, Farkas Katitól, aki Spanyolországba visszautazva a Szent Jakab utat gyalogosan is folytatja. Mi pedig egész napos utazás után este érkeztünk a Ligur tenger parti olasz szálláshelyünkre.

2010. július 17. Újabb egész napos utazás után már 18-án vasárnap hajnalban érkeztük vissza Kazincbarcikára.
Testileg kissé meggyötörten, de lelkileg feltöltődve, kegyelmekben gazdagon szálltunk le az autóbuszról.
Köszönetet mondunk lelki vezetőnknek, Iváncsy Balázs atyának, mert a szent zarándokhelyeken látottaktól és az ott végzett szentmiséktől hitünkben erősödtünk. Köszönet illeti Petró Józsefnét, Arankát az út szervezéséért, és Mizsei Sándornét, Incikét az alkalmi kántorkodásért. Végül köszönetet mondunk a KolomBusz Tours munkatársainak a profi idegenvezetésért és a balesetmentes közlekedésért. (Szentmiklóssy Lászlóné)

2010. július 25: JÁNOS ATYA BÚCSÚZTATÁSA

János atya

2010. július 25-én, a délelőtti nagymisén, Lipcsák János káplánunk elbúcsúzott a kazincbarcikai hívektől, mert augusztus 1-jétől már Mezőkövesden teljesít szolgálatot. A hívek nevében a képviselőtestület világi elnöke, Tompa István meleg szavakkal köszönt el tőle.

„Hol a híd partot ér,
Az út hazakísér.
Keresztelő János ujja
Homlokodhoz ér.”

(Koltay Gábor)

2010. augusztus 15: MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚT

Mátraverebély-Szentkút Nemzeti kegyhely főbúcsúját Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából augusztus 13-15. között tartják. Egyházközségünk is részt vett ezen az ünnepen közel ötven fővel augusztus 15-én, vasárnap.

Te jöttél tiszteleted tenni, és téged köszöntenek, te kapsz ajándékot. Útravalót, amivel megtöltheted a hátizsákod és viheted magaddal, hogy kitartson egy darabig. Jó sokáig.
Elérsz a Helyre. Leteszed azokat, akiket hoztál, amit hoztál, és akikért jöttél. Kicsomagolsz… lassan, kicsit szégyenkezve, de bizakodva. És hálát adsz az eddigi mindenért. A meg nem érdemelt kegyelmekért, a követhető lábnyomokért és azért, amikor ölben cipelt. Ő soha nem fárad el.
Összecsomagolsz. Megkapod a tarisznyát, mindennel, amire szükséged van, sőt annyit, hogy másnak is jusson, azoknak, akiket hoztál, és akik utánad csatlakoznak majd. Rajtad a sor hogyan gazdálkodsz vele, miként adsz róla számot. Tudod, hogy áldás kísér.
Hála és köszönet érte!

Az idén Nagyboldogasszony ünnepe huszonegyezer hívőt vonzott a Kárpát-medence minden részéről. A vasárnapi ünnepi szentmise szónoka Dr. Beer Miklós váci püspök volt. A gazdag búcsús program része volt „Mária halála” népi virrasztás, a több száz gyalogos zarándok fogadása. Köztük voltak a mi egyházközségünk tagjai is.
Kazincbarcikáról egy autóbusznyi zarándok indult vasárnap hajnalban, hogy részt vegyen a szentmisén. Krokavecz Marika szervezésében már sokadszorra jutottak el a hívek erre az ünnepre, köszönet a fáradozásáért. Mária keresztútját végigjárva egyre többen vettek minket körül és csatlakoztak imáinkhoz. Nagy öröm volt találkozni a gyalogos zarándokokkal, és meghallgatni Ede beszámolóját az úton tapasztaltakról.

A vihar miatt a tervezett körmenet elmaradt.
A fegyelmezetten elvonuló tömeg egymásra figyelve, énekelve hagyta el a kegyhelyet.

„Pax et bonum” - Béke és jóság - olvasható a ferences atyák honlapján. Üzenet mindenkinek.
Ennek jegyében vegyünk mi is búcsút Szentkúttól. (Kovács Györgyi)

2010. augusztus 20: SZENT ISTVÁN ÜNNEPE

Szent István király ünnepén de. 10 órakor a Városháza előtti téren hagyományos szabadtéri szentmisét mutatott be Iváncsy Balázs plébános atya. A szentmisében történt meg a kenyérszentelés.

Polgármester úrnak ezen a napon mintegy 25-28 fő vendége érkezett Kazincbarcika testvérvárosaiból, akikkel részt vett a szentmisén. A szentmise után a város vezetőségét és a delegációkat agapén látta vendégül egyházközségünk.

Képviselő testületünk vezetősége meghívta a város külföldi vendégeit, hogy látogassák meg új templomunkat, és hallgassák meg büszkeségünket, az országban egyedülálló technológiával működő orgona hangját. Tompa István, a képviselő testület világi elnöke este 7 órakor egy nagyon szép orgonahangverseny keretében mutatta be a nevezetes hangszert.

2010. augusztus 28: SEKRESTYÉSVÁLTÁS

Augusztus utolsó vasárnapján teljesítette utoljára sekrestyési szolgálatát a Szomolya házaspár, akik a Szent Család templom felszentelése óta végezték ezt a szép és nehéz feladatot. Munkájukat mindig lelkiismeretesen és nagy odaadással végezték. A 10.30-kor kezdődő misén köszönt el tőlük Iváncsy Balázs plébános úr.

2010. szeptember 12: VENI SANCTE

Az új tanév első diákmiséje, a Veni Sancte, azaz tanévnyitó szentmise szeptember 12-én vasárnap délelőtt 9 órakor volt a Szent Család templomban. A szentmise után Iváncsy Balázs atya megáldotta a gyermekek iskolatáskáit, tanszereit, és ajándékot osztott a résztvevő gyerekeknek. Verset mondott: Palkó Fanni.

2010. szeptember 23: ORGONAKONCERT

Különleges koncertet adott a nagy nemzetközi hírnévnek örvendő orgonaművészünk, Rákász Gergely 2010. szeptember 23-án este a Szent Család templomban. Az "Egy koncert kékben" igazi zenei csemege, mivel az előadáson képileg is "lekottázódik" az, amit a muzsika közvetít. A vetítővásznon Papp Norbert festőművész közel negyven grafikája a néző szeme előtt bontakozik ki a zene hallgatása közben. A képi élményt Kovács Róbert videói teszik teljessé.

2010. október 10: BRÁCSAHANGVERSENY

Török Mátyás fiatal művész nem először jár templomunkban. Tavaly ősszel Haydn: Jézus utolsó hét szava a kereszten című, vonósnégyesre írt művét adták elő nagy sikerrel.

Október 10-én a Szent Család templomban kétszeresen is megleptek bennünket, ugyanis két, szinte teljességgel elfelejtett komponista muzsikáját hozták el egy olyan hangszerre, amelynek versenyművi kvalitásait ritkán halljuk megmutatkozni: brácsaversenyeket mutattak be Molnár Tamás, Török Mátyás és Molnár Viktor.

2010. október 16: ORGONAHANGVERSENY

Ezen a napon Balázs Ferenc, a miskolci Mindszenti-templom kántora látogatott el a Szent Család Templomba és adott nagysikerű orgonahangversenyt. Több korszakból válogatta a népszerű orgonaműveket. Számomra két dolog is azt bizonyította, hogy Bach lehet a művész kedvence: a hét előadott orgonaműből négy Bach-mű volt és ezek szóltak a legszebben.

Az estet nagyon megszínesítette kántorunk nagyobbik lányának, Kálmán Ritának nagyszerű énekelőadása. Éppen csak elkezdte énektanulmányait, de máris olyan kvalitásokat vonultatott fel, amelyek csak keveseknek adattak meg. Fiatal kora ellenére helyenként szinte kész, finoman kimunkált női hangot hallhattunk. Ha majd nagy művész lesz, örömmel fogunk visszaemlékezni, hogy mi ismertük és hallhattuk őt már egészen fiatalon.

Kedves Rita! Sok erőt és kitartást kívánunk, hogy azzá légy, akivé válnod kell! (Tompa István)

Kálmán Rita
...................................... ........Kálmán Rita

2010. október 17: TERÉZ NAPI BÚCSÚ

Az Avilai Szent Teréz templom búcsúját október 17-én, vasárnap 11 órakor ünnepeltük. Az ünnepi szentmisét bemutatta és szentbeszédet mondott Dr. Csizmadia István pápai prelátus, mezőkövesdi plébános. Szentbeszédében az atya elmondta, hogy évente két alkalommal tartják a templomok búcsúünnepüket, az egyiket a felszentelés évfordulóján, a másikat annak a szentnek ünnepén, akinek nevét a templom viseli. A templom Isten földi jelenlétének színhelye, nekünk, katolikusoknak különösen az, hiszen az Eucharisztiában valóságosan is jelen van Isten. Majd megemlékezett a névadó Szent Teréz tanításának legfontosabb téziseiről.

A szentmisén velünk együtt ünnepelt Dr. Janka Gábor görög katolikus parókus is. Az ünnep hangulatát az énekkar tette meghittebbé. A szentmisét körmenettel fejeztük be.

2010. október 24: IDŐSEK NAPJA

Október 24-én, a Szent Család templomban, a fél 11 órai szentmisén kettős ünnepről emlékeztünk meg.

Ezen a napon volt a missziós vasárnap, amikor a perselyadományokat a missziók javára gyűjtik. A szentmisén vendégként részt vett Kukuczka Róbert lengyel szalézi atya és Miquita Claudius diakónus, aki szentbeszédet mondott. Az indiai származású missziós pap arról beszélt, hogy Indiában, a Föld második legnagyobb országában a lakosságnak csupán töredéke keresztény. Az itt élő embereknek nem csupán a szegénységgel kell megküzdeni, hanem a hagyományos kasztrendszerrel is.

Ezen kívül egyházközségünkben ismét megemlékeztünk idős testvéreinkről: az idén 15. alkalommal rendezte meg a Karitász az idősek napi rendezvényét. A szentmisén, aki kérte, felvehette a betegek szentségét, és a mise után a HBH Bajor sörházban ebéddel látták őket vendégül. Jancsurákné Éva, a rendezvény szervezője köszöntőjében elmondta, hogy az idén szerényebb körülmények között ünnepelünk, és amit megtakarítunk a tavalyi árhoz képest, azt az iszapkárosultak javára ajánljuk fel. Az ebéd azonban most is nagyon finom volt, Lempochner Zsolt úr jóvoltából.

Ebéd után hittanos gyermekek műsorral kedveskedtek a résztvevőknek.
A szereplő gyermekek névsora: Emri Dániel, Józsa Judit, Józsa Viktória, Klusovszki Kíra, Klusovszki Vanda, Lempochner Boglárka, Lempochner Zsolt, Ölveczki Boglárka, Ölveczki Zsófia, Palkó Fanni, Palkó Lili, Rátóczi Kristóf, Szentpéteri Áron, Szentpéteri Gellért, Tardi Luca, Vígh Viktória. Aki betanította őket: Csúzdáné Erzsike nyugdíjas óvónő. A gyermekek kedves előadását a nézők felállva tapsolták meg.

2010. október 29: ORGONAHANGVERSENY

2010. októbere a hangversenyek hónapja volt a kazincbarcikai Szent Család templom zenei életében. Brácsahangversenynek és két orgonahangversenynek is otthont adott e felszentelt hajlék.

A legrangosabb kétség kívül a 29-én megrendezett orgona bemutató és hangverseny volt.

Az olasz Viscount orgonagyár Magyarországon is népszerűsíteni szeretné a forradalmian új Physis technológiával működő elektronikus orgonáit, mint amilyen a mi UNICO 400-unk is. Először Enzo Tabone a gyár kereskedelmi vezetője tartott ismertetőt a gyárról és az új technológiáról. A technikai részletek után pedig az orgonáé lett a főszerep. Ifj. Szotyori Nagy Gábor fiatal orgonaművész jelölt ült először az orgonához, aki jelenleg a Debreceni Egyetem Zeneművészeti karán tanul. Az a Kovács Szilárd a tanára, aki elvégezte a „zenei felszentelését” a hangszerünknek - az első hangversenyt adta ezen az orgonán. Most tanítványa, Szotyori Nagy Gábor szólaltatta meg az UNICO 400-at, igényesen válogatott művek segítségével. Mendelssohn, Bach, Liszt művei hangzottak el egymás után mindannyiunk tetszésére.

A fiatal orgonista után az idősebb generáció képviselője következett. Az az orgonaművész, tanár, aki művészek nemzedékeit indította el az orgonaművészi pályán, aki az esztergomi bazilika orgonistája, karnagya, aki a budapesti Nemzeti Hangversenyterem orgonájának diszpozícióját, hangképét tervezte – Baróti István. Ő is Bachot, Lisztet játszott, de a végére merész darabot választott: Max Reger D-moll toccata című művét adta elő. A huszadik századi szerző műve vad darab. Ez a megfelelő jellemzése. A szerző is azt mondta műveiről, hogy nehezen emészthető a közönség számára, de a Tanár úr előadása mégis befogadatóvá tette mindannyiunk számára.

Egy különleges egymásratalálás volt ez az este. Itt volt (van) a hangszerek királynője, eljött a gyár képviselője Enzo Tabone, elhozta ajándékát a leendő orgonaművészek képviseletében Ifj. Szotyori Nagy Gábor, és a bölcsek tanácsa nevében Baróti tanár úr volt az ajándékozó.
Mi pedig részesei voltunk ennek az estének és örültünk, hogy ilyen orgonánk van, amely nagy művészeket és nagy műveket is képes kiszolgálni. (Tompa István)

2010. december 5: MIKULÁS

Advent második vasárnapján a Szent Család templom ifjúsági miséjén már két gyertya égett az adventi koszorún. A gyerekek számára ez az alkalom különösen örömteli volt, mert a szentmise után rövid ünnepség keretében a Mikulás ajándékkal kedveskedett nekik.

2010. december 22: ADVENT KONCERT

Vegyeskarunk 2010. december 22-én este tartotta hagyományos adventi koncertjét a Szent Család templomban. A hangverseny első részében bemutatkoztak fiatal tehetségek, mint Svéd Fanni Virág (cselló), Kálmán Rita (ének), Svéd Mátyás (hegedű), és gyönyörködhettünk Tompa István orgonajátékában is. (Képeket l. az Énekkarok lapon.)

2010. december 22: SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD

A magyar nép körében a legjobban elterjedt adventi ájtatosság a "Szállást keres a Szent Család", ami december 15-én este kezdődik, és 23-ig tart. A szokások szerint kilenc család alkot egy „bokrot”, s esténként más és más „bokorhoz” viszik a templomban előzetesen megáldott Szent Család-képet, amely előtt imádkoznak és énekelnek.
A befogadó család a Szentképet egy napig őrzi, otthonának középpontjába, házi oltárára helyezi, hogy lehetőség szerint napközben is megtérjen hozzá. A közös esti ima után még egy kis időt együtt tölt a közösség.

Vissza a lap elejére

Vissza a nyitólapra

 

 

 

Módosítás dátuma: 2015.01.16. 14:46


Szerkesztő: Hajagos Béláné és Hajagos Béla (e-mail: habe32@freemail.hu)
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu