Nyitólap
 Történeti áttekintés
 Templomaink
 Papok, segítők
 Miserend
 Információk
 Evangélium
 
 2014 Eseményei
 2013 Eseményei
 2012 Eseményei
 2011 Eseményei
 2010 Eseményei
 2009 Eseményei
 2008 Eseményei
 Énekkarok
 Karitász
 Közösségek
 Imacsoportok
 Cserkészet
 Harangszó 2007-9
 Harangszó 2010-13
 
 Játékok, humor
 
 Ajánlott honlapok
 Vendégkönyv

Imacsoportok

.RÓZSAFŰZÉR TÁRSULAT .... . . ..... SZT. MÓNIKA KÖZÖSSÉG

Rózsafűzér Társulat

A TÁRSULAT BEMUTATÁSA

A Boldogságos Szűz Mária iránti tiszteletnek és gyermeki szeretetnek egyik legkedvesebb megnyilatkozása a szent rózsafűzér imádkozása. Ezt hagyták ránk elődeink.

Nálunk a Rózsafűzér Társulatban történő imádkozása több, mint ötven évre nyúlik vissza, Mátyus Imre atya idejére. Később Juhász István plébános úr idején tovább bővült az imádkozók száma. A tagokat ún. bokrokba osztják be, egy-egy bokoranya irányítása alá.

A Társulat taglétszáma azóta is folyamatosan növekszik. Jelenleg 6 bokorban 148 fő imádkozik, kérve a Szűzanya segítségét. Ebből egy bokrot az ifjúság alkot.

A szentmisék előtt a Társulat tagjai felváltva imádkozzák a szentolvasót. A hét napjaihoz kapcsolódó rózsafűzér-titkok:

- hétfőn az örvendetes,
- kedden a fájdalmas,
- szerdán a dicsőséges,
- csütörtökön a világosság,
- pénteken a fájdalmas,
- szombaton az örvendetes,
- vasárnap a dicsőséges olvasó titkait mondjuk.

Az Isteni Irgalmasság rózsafűzérét minden nap 15 órakor ajánlott elimádkozni.

Hamvazószerdától Húsvétig a fájdalmas szentolvasót mondtuk. Nagypéntektől az Isteni Irgalmasság vasárnapjáig az Isteni Irgalmasság kilencedet végeztük. Az Irgalmasság vasárnapja után Pünkösdig a dicsőséges rózsafűzért mondjuk. December elsejétől Karácsonyig az örvendetes rózsafűzér titkait imádkozzuk.

Ezen kívül a tagok vállalják, hogy minden nap elimádkoznak egy tizedet a rózsafűzérből. A titkot, ami ehhez a tizedhez tartozik, havonta cserélik.

2008. április 1-től szerepel imaszándékainkban, hogy kérjük Kaszap Istvánt, legyen közbenjárónk.

A Lisieux-i Kis Szent Terézről elnevezett imamisszió tagjaiként egy-egy papért, kispapért 65 fő imádkozik a Szűzanyához, a Papok Nagyasszonyához.

Szeretettel várjuk imádságos lelkületű híveinket, hogy csatlakozzanak imaközösségünkhöz!

Krokavecz Béláné
A Rózsafűzér Társulat vezetője

A Bokoranyák imarendje:

Hétfő: Farkas Gáborné Szent Család templom, 17.30

Kedd: Vígh Zoltánné Szent Teréz templom, 17.30

Szerda: Szomolya Istvánné Szent Család templom. 17.30

Csütörtök: Bratu Sándorné Szent Teréz templom, 7.00

Péntek: Horváth Terézia Szent Család templom, 17.30

Szombat: Komár Márta Szent Teréz templom, 17.30

Vasárnap: Krokavecz Béláné Szent Család templom, 10.00

2014. ESEMÉNYEI


2014. október 18:
TITKOK ÚTJAI

Rózsafüzér csoportok találkozója

Rózsafűzér találkozó 1. Rózsafűzér talűlkozó 2. Rózsafűzér találkozó 3

A nyár ablakait már becsukta az ősz, a színes, pergő falevelekkel megérkezett kedvenc időszakom, amelynek vidámságáról szeretnék elmélkedni. Templomainkban a mindennapi szentolvasót - Mária anyánk tiszteletére - október hónapban végezzük. Ima-elmélkedésünkben lépésről-lépésre követhetjük Jézus életét - születésétől kezdve kereszthaláláig.

Örömmel üdvözöltem Vitális Gábor plébános atya meghívását az újabb rózsafüzér-találkozóra, amely egyházközségünk életében már hagyománnyá válik. Mária nagy családja újra együtt imádkozhatott e napsugaras októberi szombaton. A Szent Család templom oltár előtti Szűzanya szobrát körülölelték a virágok, az előtte égő gyertyák fényében csodaszép hálás mosolyt sejthettünk, hogy összejöttünk dicséretére. Rózsafüzéreink megáldása, az abban rejlő hitünk erősödését jelenti. Versemben foglalt Miatyánk-imámmal jómagam is igyekeztem az ünnep fényét emelni. Gábor atya a Világosság-tizedeit előimádkozta, amíg a kivetítőn is megjelentek a titkok képeinek sugallatai. Olyan közös ima-elmélkedés volt ez részünkről, amely hiszem, hogy ott fönn az égben meghallgatásra talált. A szentmise evangéliuma nem véletlenül, és találóan Jézus életének olyan epizódja, amelyben az erős hit csodát művel. Tanítványai, akik napról-napra vele éltek, sokszor érezhették csodatévő erejét, hitükben egyre jobban megerősödtek. Mi, akik az Oltáriszentségben érezhetjük ezt a csodát, kérjük édesanyját, Máriát, hogy mindennapjainkban legyen erős támaszunk. Köszönjük Kálmán András kántorunknak és leányának a szép énekeket, az Ave Maria csodáját…

A délben elhangzó Úrangyala ima után Gábor atya és Krokaveczné Marika a kazincbarcikai csoportok rózsafüzér-vezetője meginvitálta a vendégeket egy szerény agapére. A sütemények majszolása közben elbeszélgethettünk egymással, hálatelt szívvel mondtunk köszönetet a feledhetetlen újabb találkozásért.

„A Rózsafüzér titkainak csodája naponta utat talál lelkemben.” (Zvadáné Farkas Erzsébet )

2013. ESEMÉNYEI

2013. november 16: ZSAFŰZÉR TÁRSULATOK II. TALÁLKOZÓJÁN

A rózsafüzér ereje

Rózsafüzér találkozó 1.. Rózsafüzér találkozó 2.. Rózsafüzér találkozó 3

A Kazincbarcikai Római Katolikus egyházközség Berentével, Bánhorvátival, Sajókazával, Dédestapolcsánnyal és Sajógalgóccal mondható teljes egésznek. Ők a filiák, akik hozzánk tartoznak. Szép gondolattal társult a 2012. októberében megtartott első rózsafüzér társulati találkozó, ahol vártuk és vendégül láttuk egyházközségünkhöz tartozó rózsafüzér tagjainkat.

Már októberben vártam, mikor kerül sor a második találkozóra, és melyik templomban? Eljött újra az idő, és újra a Kazincbarcikai Szent Család templom adott otthont a találkozónak. A templom a Szűzanya szobrával együtt virágdíszbe öltözött. P. Vitális Gábor plébános atya örömmel köszöntötte így együtt a Rózsafüzér társulati tagokat. Már bevezetőjében kiemelte, mennyire fontos a füzér-ima, amelynek ereje az egyházközségben mindig érezhető. Jó lenne kiterjeszteni, továbbadni a fiataloknak, hogy megismerjék ezt a csodálatos társulatot, az imádkozásnak ezen egyik legszebb formáját. A szentmise a rózsafüzérek megáldásával kezdődött, amelynek felajánlása az elhunyt tagokért, az élő bokrokért és azért, hogy minél több fiatal csatlakozzon a csoporthoz. A Szűzanya előtt P. Kukuczka Róbert papi előimádkozásával a dicsőséges rózsafűzért mondtuk el, kértük kegyelmét csoportjainkra. A templom félhomályában, a gyertyák fényénél megkezdődött a szentmise. P. Varga László atya a gyóntató helyiségben várta a hívőket, hogy lelkünk tisztaságával járuljunk Krisztus színe elé. Kálmán András kántorunk a legszebb Szűzanya énekekkel, mindig csodálatos hangjával emelte a találkozó szépségét. Plébános atyánk prédikációja most is feledhetetlenül cseng emlékeimben. Nem jegyzeteltem semmit, de az a négy intelem, vagy kérés, amellyel összekötötte kerek egész szentbeszédét, úgy gondolom mindannyiunk szívében tovább él. A rózsafüzér imának ereje, amelyet hazánkért, a békéért, hivatásokért és családokért végzünk, minden alkalommal töltsük bele önmagunk felajánlását a kegyelmes Jézusnak. A Szűzanyához intézett őszinte imáink minden esetben eljutnak az ő Fiához, Jézus Krisztushoz, aki édesanyja kérését mindig meghallgatja. A szentmise méltó befejezése a Lorétói litánia volt a Boldogságos Szűz tiszteletére.

A szentmise után vendégül láttuk rózsafüzér társainkat. Örömmel öleltük meg rég látott keresztény testvéreinket, jó volt újra látni egymást, hiányoltuk távollévő tagjainkat. Szűzanya dicsőséges közbenjárása segítse papjainkat, csoportjainkat, hogy következő találkozónk is megvalósulhasson. Rózsafüzér királynéja könyörögj érettünk!” (Z. Farkas Erzsébet, Rózsafüzér társulati tag)


2013. december 9: SZŰZMÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSÁNAK ÜNNEPE

December 9. (hétfő) Ezen a napon az Avilai Nagy Szent Teréz templomunkban 50 - rózsafüzértag együtt kérték Égi Édesanyánkat, az Örvendetes Rózsafüzér, a Világosság Rózsafüzér, a Fájdalmas Rózsafüzér és a Dicsőséges Rózsafüzér elmondásával, hitért, egységért, nemzetünk újjászületéséért.

Ó édes Szűzmária, szívünk legtisztább érzelmeivel tisztelünk Téged!

Ó édes Szűzmária, bízunkTebenned!

Ó édes Szűzmária, szeretünkTéged!

Ó Szűzmária, jöjj segítségünkre,

Imádkozzál érettünk szent Fiadnál, hogy az elmondott ima feljuthasson az égbe! Amen.

2012. ESEMÉNYEI

2012. október 6: A RÓZSAFŰZÉR NAGY CSALÁDJA

Rózsafűzér találkozó 1... Rózsafűzér találkozó 2... Rózsafűzér találkozó 3

Emlékezetes szeptember végi, szentmise utáni este a Szent Család templom Erzsébet-termében. Megismerkedhettünk Varga László szalézi atyával, új káplánunkkal. Örömmel számoltunk be egyházközségünk imacsoportjainak szentkúti és esztergomi zarándokútjairól, átélt élményeinkről. Vitális Gábor plébános atyánk kérdésére, van-e valami új javaslatunk, hogy imacsoportjainkat még inkább bővíteni, erősíteni tudjuk! Ittléte alatt elgondolkodott azon, hogy a hozzánk tartozó dédestapolcsányi, bánhorváti, sajógalgóci, sajókazai és berentei Rózsafüzér tagokat - akik nem sokan vannak - október hónap elején egy közös találkozóra meghívnánk. Így együtt lehetne a Rózsafüzér nagycsalád. Mi a véleményünk?
Mindannyian lelkesen néztünk Krokaveczné Marika társulatunk vezetőjére, aki mosolyogva fogadta a javaslatot, a szervezést természetesen elfogadta. Nemsokára az időpont is rögzítésre került, mégpedig Rózsafüzér Királynője ünnepén. A helyi médiában is olvashattunk a tervezett eseményről.
Örömmel készülődtem a találkozóra. Eszembe jutott, hogy kislánykorom óta, amikor nagyanyám rám bízta egyik örökre eltávozott barátnőjének „titkát” - amit akkor így „örököltünk” – több mint ötven éve vagyok tagja a Rózsafüzér Társulatnak. Soha nem feledem, amikor azt mondta, mindig reggel imádkozzam el a tizedet, mert akkor a rózsafüzér egész nap virágozni fog.
A finom sütemény illatába keveredtek gondolataim, amikor a szombati napsütésbe megérkeztem a Szent Család templomunkba. Az előtérbe szebbnél-szebb rózsafüzérek, imakönyvek, szentképek fogadtak, amit Szűzanya kedves „leányai” ajánlottak az ide érkezőknek. Az új kivetítőnkön Rózsafüzér Királynéja üdvözölte a vendégeket, az oltár mellett virágba burkolt szobra mosolygott ránk. A vendégváró asztalok felől házi sütemények, üdítők, finom tea- és virágillat keveredése töltötte be csodás templomunkat. Kezdetét vette a szertartás.
Vitális Gábor plébános atyánk örömmel üdvözölte a Rózsafüzér Társulat nagycsaládját, kedves vendégeinket. A program szerint a rózsafüzér imát helyezte előtérbe, amit végig térdepelve ő maga előimádkozott. A titkokat a kivetítő gyönyörű képekkel illusztrálta, amit a tizedek előtt Gábor atya ismertetett. Számunkra ezek a titkok olyan bensőséges csodákat mondanak el, ami az egész Evangélium jelképe is. Tompa István karnagy és énekkara újabb és újabb Mária-énekekkel kápráztattak el bennünket, amit a kivetítőről velük énekelhettünk.
A rózsafüzér ima után jómagam vettem a bátorságot, hogy elmondjam Nagy Miklós papköltő Mária születése című versét, aminek szövegét ünnepünk gondolataihoz csatolom.
Az ünnepélyes szentmise következett. Gábor atya prédikációja egybekapcsolódott az Evangéliummal, a Föld napjával és a Rózsafüzér Társulat történetével, valamint a nagycsaláddal, akik most egybegyűltünk. A kivetítőn is követhető volt a rózsafüzér eredete, amely már a XV. században ismertté vált. Először az Üdvözlégy imát mondták a szerzetesek, a titkok hozzáadása Porosz Domonkos nevéhez fűződik. 1468 körül Alanus de Rupe domonkos szerzetes megalapította a Rózsafüzér Társaságot, amely az ájtatosság elterjedéséhez nagyban hozzájárult. V. Szent Piusz pápa 1568-ban hivatalosan is jóváhagyta. Minden tizednek egy titka van, amely az öröm – világosság – fájdalom és dicsőség - négyszer öt tizedre osztódik. A világon mindennap imádkozzák, még a nagypéntek sem kivétel, amikor nincs szentmise. Szép-déd- és nagyszüleink továbbadták, adjuk mi is gyermekeinknek, unokáinknak, ismerkedjenek titkaival, tanítsuk meg őket a rózsafüzér imádkozására. Néha hosszúnak tűnik, de ha magunk elé képzeljük a misztériumot, eltűnődünk rajta, máris ott vagyunk az Evangéliumban. Egyszerű, de mély volta magába foglalja Isten igéjét, a kereszténységtől kezdve a mennyei jutalomig. Indulás és érkezés egyben. Járjunk Mária iskolájába, akinek hite egészen a keresztfáig kísérte, általa elnyerte a dicsőség koronáját. Nemcsak hitben, hanem reményben és szeretetben is példakép, megtanít bennünket Jézust szeretni, az egyház szívébe helyez. Tanuljunk meg hasonlóvá válni, esdekelni, hirdetni szent Fiát, megköszöni az imát a szándékokért. Kérni buzgón hazánkért, papjainkért, családunkért, testvéreinkért, a világ békéjéért, mert ahol szívből imádkoznak, ott kihajt a virág. Szentjeink is sokat imádkozták a rózsafüzért. Szentté és boldoggá avatásuk feltétele az a „kinyílt virág”, amit életükben tettek, sokan vértanúkká váltak. Egyszerű emberi mivoltjukban a szeretet ereje tette őket erőssé, amiben példaként előttünk járnak. Imádkozzunk, hogy méltóak lehessünk követésükre, Isten országára.
A szentmisét kedves vendéglátás követett, a terített asztal körül elbeszélgettünk vendégeinkkel. Megmutathattuk a Mária-kápolnát, az Erzsébet-termet, a kórust, a templom kertet, az altemplomot. A Rózsafüzér Királynője ünnepét, a találkozót Úrangyala imával fejeztük be. Köszönjük égi királynőnk, hogy családodként együtt lehettünk.

MÁRIA SZÜLETÉSE

Bárhová is hajszol az időnek sodra,
Boldogan sietek születésnapodra.
Mondogatom sokszor csodálattal telve:
Most fakadt virágba Isten zárt kegyelme.
Lennénk a mindenség sötét foltja,
Mária, ha nem születtél volna.

Minden oltár zord kőfészek lenne,
Loboghatna lángjuk az egekre.
Járnánk oda mint halotti torra,
Mária, ha nem születtél volna.

Sem karácsony, sem húsvét nem lenne,
Égbe zárva pünkösd tüzes nyelve.
Őszlevélként hullanánk a porba,
Mária, ha nem születtél volna.

Félig üres lenne a mennyország
Hirdetve az ember szörnyű sorsát.
Talán kék sem lenne a menny boltja,
Mária, ha nem születtél volna.

Mária, ha nem születtél volna!
Mondom néha titkon megborzongva.

De ha föltekintek, föl a kéklő égre,
Tudom, ott vagy sorsunk Menedéke.


Isten lánya, drágább mindeneknél
Áldom Istent, áldom, hogy születtél.

(Zvadáné Farkas Erzsébet)


2012. december 8: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSÁNAK ÜNNEPE

December 8. szombat 12 óra, a kis templomunkban a rózsafüzér imacsoport 50 fő részvételével, csatlakoztunk a Szűzanyánk kéréséhez, hogy eleget tegyünk a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén mondjuk el a teljes rózsafűzért. Könyörögjünk ezen a napon Magyarország minden templomában hitért, egységért, nemzetünk újjászületéséért, mi így tettünk.

Örvendetes Rózsafüzér elmondása előtt így imádkoztunk:
Istenünk, hiszek Tebenned és imádlak Téged. Remélek Tebenned és szeretlek Téged, bocsánatot kérek mindazokért, akik nem hisznek és nem imádnak, nem remélnek és nem szeretnek Téged.

Világosság Rózsafüzér elmondása előtt pedig így imádkoztunk:
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Mély tisztelettel imádlak és felajánlom Neked a mi Urunk drága Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, aki jelen van a föld összes Tebernákulumában, engesztelésül a szidalmakért, szentségtörésekért és közömbösségekért, amelyekkel megbántják. Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért könyörgök a szegény bűnösök megtéréséért.

Fájdalmas Rózsafüzér előtt pedig így imádkoztunk:
Ó, Urunk, bocsáss meg! Bocsáss meg, Istenünk! Atyai Szereteted által kérünk, ínségünkből ments ki minket és bocsásd meg bűneinket, melyeket Ellened és testvéreink ellen vétettünk. Istenünk bocsáss meg! Nyisd meg atyai Szívedet és irgalmazz nekünk! Bánjuk minden bűnünket. Mindegyiket, Atyánk.

Dicsőséges Rózsafüzér (után) így imádkoztunk:
Egyházad Dicsőséges, Te aki a feltámadott édesanyja és egyben a mi édesanyánk is vagy, kérünk hintsd el az egész földön az új teremtés magvát, hogy így örömmel várjuk Krisztus eljövetelét! Legyen az advent mindannyiunk számára a megtisztulás ideje, a megtérés ideje, a lelki újjászületés ideje, hogy a mi megtisztult szívünkben is megszülessen a Megváltó. Ámen.

Végezetül elénekeltük Boldogasszony Anyánk, Régi nagy Pátrónánk!

Megköszönöm a rózsafüzér tagjaimnak, hogy ennyien tudtunk egy szívvel, egy lélekkel imádkozni a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén. (Krokavecz Béláné, a Rózsafüzér Társulat vezetője)

2011. ESEMÉNYEI


2011. január 16: SZENTSÉGIMÁDÁS

Az Úr meghívott szőlőskertjébe

„A család a társadalom alapsejtje, a hívők számára kis "családi egyház" arra hivatott, hogy megmutassa a világnak Isten szeretetét. Segítsük a családokat, hogy ennek az igazságnak látható jelévé válhassanak, védelmezve az emberi természetbe írott értékeket, hiszen az élet, a család és a nevelés értékei azonosak minden ember számára. Az alapszabályok nem valamelyik hit tételeiből vezethetők le, hanem az igazságosságból, minden ember méltóságának tiszteletéből.” (XVI. Benedek pápa)

Egyházközségünk imacsoportjai nagy szeretettel imádkoznak minden hónap 3. vasárnapján a családokért. Hívjuk és várjuk a családokat litánia-imaórára, amely 15.30-kor kezdődik. Az első alkalom január 16-án volt. Az Úr meghívta mindazokat híveket, akik az első szentségimádásra eljöttek imádkozni családjukért. Hittel töltött el, látva az édesapákat, anyukákat és nagymamákat. Köszönjük Emri Attilának, a diákónosunknak és kántorunknak, Kálmán Andrásnak, hogy szinte a mennyországot varázsolta az énekekkel közénk. (Krokavecz Béláné,az imacsoport vezetője)


2011. május 14: LISIEUX-I SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

2011. évi országos találkozója

A Szent Teréz Imamisszió negyedik országos találkozóját 2011. május 14-én tartották Gyöngyösön, a Szent Bertalan templomban. A találkozóra határon innen és túlról mintegy hatszáz résztvevő érkezett a méltóságteljes, hatalmas barokk templomba. Városunkat az imamisszió tagjai közül 8 fő képviselte.

A találkozó megnyitóján a szervező Juhász Ferenc plébános Úr köszöntötte a résztvevőket, majd Raffael atya a Karmel rend tagja ismertette Lisieux-i (Liziöi) Szent Teréz életét és az imamisszió szerepét. Az ünnepi szentmisét Dr. Ternyák Csaba érsek Úr celebrálta. A szeretet vendégség után 14 órakor a francia nyelvű Brunó atya szólt a gyermekek és az ifjúság helyéről a társadalomban.

Lisieux-i (Liziöi) Szent Teréz élete:
Magyarországon Kis Szent Terézként is említjük. 1873. január 2-án Franciaországban, Alecon városban született a család kilencedik gyermekeként, Marie-Francoise-Thérése Martinként anyakönyvezték. A kilenc gyermek közül öt lány maradt életben. Édesanyját négy éves korában elvesztette. Ekkor édesanyja testvéréhez költöztek Lisieux-ba.

Teréz családja vallásos életet élt, tanulmányait bencés apátsági iskolában kezdte. Osztályelső volt a tanulásban, de a játékokat inkább mellőzte. Kilenc éves volt, amikor legkedvesebb nővére Pauline belépett a lisieux-i karmelita kolostorba, tizenharmadik éves, amikor Marie nővére is belépett a karmelita rendbe. Teréz már kilenc éves korában követni szerette volna nővérét a karmelita rendbe, de még annyira fiatal volt, hogy őt még nem fogadták be.

1886. karácsonyán életét meghatározó lelki élményt tapasztalt. Ettől kezdve kármelita hivatása megerősödött: imádkozni másokért, megmenteni másokat, mert a szeretet áldozatra képes a másik iránt. Teréz úgy érezte, hogy a kereszt alatt van a helye, Jézus a kármelbe hívja őt. Édesapja elfogadta döntését és támogatta céljának elérésében.

1887. októberében ismét jelentkezett a kármelita kolostor elöljárójánál, de fiatal kora miatt ekkor is elutasították. Édesapja Bayeux-ba kísérte püspöki hozzájárulásért, de a hozzájárulást nem kapta meg. Ekkor édesapjával zarándokútra indultak Rómába, hogy a pápa közbenjárását kérje a karmelita rendbe való belépéshez. Az úton számos pap társaságában Teréz újabb tapasztalattal gazdagodott: a papok is emberek, gyarlók, törékenyek, őértük is imádkozni kell. Rómában XIII. Leó pápa fogadta őt, így személyesen kérte, hogy engedje őt kolostorba lépni 15 évesen. A pápa válasza:” Ha a Jó Isten úgy akarja be fog lépni.” Ettől kezdve diplomáciai lépések sorozata következett, melyek hatására 1888. április 9-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén 15 éves korában belépett Teréz a Lisieux-i Kármelbe. 1889. január 10-én öltötte magára először a rend ruháját. 1890. szeptember 8-án tette le fogadalmát.

A kármelben a papokért imádkozik, mert ő az apostolok apostola szeretne lenni. A priornő két papjelöltet ajánlott pártfogásába, értük imádkozik.
24 évesen, 1897. szeptember 30-án hosszú szenvedés után tuberkulózisban halt meg.

1923. április 29-én boldoggá, és 1925. május 17-én szentté avatták. Önéletrajza Egy lélek története címmel jelent meg halála után egy évvel. Hazánkban először 1916-ban adták ki.

A Lisieux-i Szent Teréz által kezdődött imamisszió megsokszorozza az imát, mert a földön egy konkrét személyért egy konkrét személy imádkozik, egy papi hívatás teljessé tételére. Magyarországon 9700 tagja van a Szent Teréz Imamissziónak.

Őszinte elismerés és köszönet illeti gyöngyösi hittestvéreinket az imamisszió szervezéséért és lebonyolításáért. A városban nagyon jól el lehetett igazodni a rendezvényhez kapcsolódó helyszínek között. A hatszáz fő vendégül látását is rövid idő alatt biztosították. (Lévai Istvánné)


2011. június 6:
SZENTMISE A KÁPOLNÁBAN

Isten végtelen szeretete és gondoskodása!

Boldog II. János Pál pápa kápolnájában június 6-án, hétfőn délután Zoltán atya szentmisét tartott.

A szentmise előtt mondott rózsafüzér-imádságunkban kértük II. János Pál pápa közbejárását a betegekért, szenvedőkért, és azokért, akik részt vettek a szentmisén. Örömöt és megnyugvást éreztem, mikor láttam, hogy a kapott Boldog II. János Pál pápa ereklyét a kápolna tabernákulumjában őrzik. Azt is jó látni, hogy a szentmise alatt az oltárra ki van téve, és ezáltal a jelenlétét érezzük.

Kérjük Boldog II. János Pál pápát, hogy a mennyek ablakából árassza ránk isteni áldását! (Krokaveczné Marika)

mise1....... mise2


2011. szeptember 8:
MÁRIAPÓ
CSI AJÁNDÉK

Már derengett az ég alja, amikor a Kazincbarcikai Római Katolikus Szent Család templom előtt a Rózsafüzér társulat tagjai gyülekeztek. Az ötvenfős neoplános autóbusz indulásra készen várta a zarándokokat, akik Máriapócsra a Kisasszony-napi búcsú ünnepére indultak. Krokaveczné Marika társulati vezetőnk kihozta templomunk vezér-keresztjét, hogy Jézussal együtt utazzunk a búcsúra.

Reggeli himnuszunk után kértük az egek királynéját, segítsen utunkon. Imádkoztunk gépkocsivezetőnkért, hogy minden baj nélkül elérjük célunkat, Mária-énekkel köszöntöttük a felkelő napot. Rózsafüzér társulati anyánk sok szép imával, énekkel, verssel készült, amit kiosztott a tagoknak, hogy mindenki egyformán részesülhessen az üdvözítő kegyelemből. Boldogan együtt imádkoztunk a mikrofonban jól hallható imákat, miközben elmerültünk az elsuhanó táj szépségeiben is. Szűzanyánk köszöntésére röpült a rózsafüzér hangja az ég felé, szívünk húrjain pengtek az irgalmat kérő énekek.

Miért éppen Máriapócsra mentünk? Kérdésre kérdés lehet a válasz, mert ki ne ismerné a könnyező csodás kegykép történetét, amely 1696. november 4-én, még az akkori kis fatemplomban könnyezett először, ami két hétig tartott. A kehelyben megfagyott a bor és a víz, de Mária könnyei csak folytak. Fehér kendővel itatták fel, vizsgálták meg, ami egyértelműen hitelesítette a csodát. A történetet teljes egészében hallhattuk, miközben autóbuszunk robogott célunk felé. Elképzeltük a csodát, aminek híre eljutott a császárhoz is, aki elrendelte, hogy a Szűzanya-képet szállítsák Bécsbe. Ma is ott található az eredeti kegykép, de azóta nem könnyezett. A pócsiak a kép elszállítása miatt szomorúak voltak, hat évig üresen állt a helye, mígnem a sok kérésre egy másolatot kaptak a kegyképről. Több is található az országban, de csak Máriapócson folytak Mária anyánk könnyei 1715-ben és 1905. decemberében is. A csodák mai napig hatással vannak a zarándokokra, több gyógyulás és kegyelmi ajándék részesei lehetnek. Háromszáz éve történelmi búcsújáró helye Magyarországnak, ahol 1991. augusztus 18-án Boldog II. János Pál pápa szent liturgiát végzett a kép előtt. A kegytemplom a hosszú évek alatt épült, szépült, elnyerte a „basilica minor” megtisztelő címet.

Tehát nem véletlenül zarándokoltunk Máriapócsra ezen a szép napon. Több mint tízezren jöttek el köszönteni égi Szűzanyánkat. Hömpölygött a tömeg. Fölöttünk zúgtak a harangok, kazincbarcikai keresztünkkel, kegyelemkeltő érzéssel olvadtunk be a zarándokok soraiba. A Szent Liturgiát Kocsis Fülöp megyéspüspök vezette. Az evangéliumi részhez kapcsolt szentbeszédében a szőlővesszőt példázta, amiből áramlik az energia, így nem szakadunk el Krisztustól. Milyen sokan vagyunk, akik szeretjük Istent. Hihetetlen erőt ad, látva azt, hogy ezen a kegyhelyen virágzik az imádságos lelkület. Minden ember egy-egy sors. Köszönetét fejezte ki, hogy eljöttünk. Hinnünk kell abban, hogy ezzel a csodálatos érzéssel feltöltődve mehetünk otthonainkba.

Hiába ontotta melegét a nap, követtük keresztünket a búcsújáráson, énekeltünk, mentünk, hogy a végén felemelő érzéssel leülhessünk a templom tövénél. A kegyképhez a szentmise után jutottunk el, de még akkor is tömegek álltak sorban, gyermekek, fiatalok idősek együtt.

A délutáni órában indultunk haza. Útközben Tokajban a Tisza parton megpihentünk. Imaóránkon mindannyian együtt imádkoztunk. Megköszöntük rózsafüzér anyánknak, hogy ilyen szépen megszervezte utunkat, az imákat, énekeket, amelyben mindenki egyaránt részt vehetett. Köszöntöttük névnapján minden résztvevő Máriával együtt.

Milyen ajándékot kaptunk máriapócsi Szűzanyánktól? Lelkünk megtisztulását, kegyelmét, imádságunk gyümölcsét, hitünk újbóli megerősödését, szívünk kicsordulását, azt a megkönnyebbült érzést, amit szavakkal elmondani nem lehet…
„Édesanyánk vittünk neked lángoló szívet, oltárodra piros rózsát, kéknefelejcset.” (Zvadáné Farkas Erzsébet)

Máriapócs 1... Máriapócs 2

........Fotó: Kovács Györgyi

.......További képei:


2011. október 1:
ZSAFŰZÉRT IMÁDKOZÓK II. Országos Találkozója

Találkozó 1.. Találkozó 2.. Találkozó 3

........Fotó: Pirkó Balázsné

Budapest, Thököly út 58. Ez a cím egy gyönyörű templom címe, amely közel 100 éve épült és a Rózsafüzér Királynéja Templom nevet viseli. Ez év október 1-jén tízen indultunk Kazincbarcikáról Budapestre a reggeli vonattal, hogy részt vegyünk a templom búcsúján megtartott, Rózsafüzért Imádkozók II. Országos Találkozóján. (Heten már második alkalommal vettünk részt.)

A templomot a Szent Domonkos rend építette a Rózsafüzér Királynéja tiszteletére és 1915-ben a Rózsafüzér Ima Országos Szentélye elnevezéssel szentelték fel. A főoltár márványból készült melynek középső részén a kisded Jézust karján tartó Rózsafüzér Királynéja ül. A szentolvasót nyújtja át a jobb oldalán térdeplő Szent Domonkosnak. Bal oldalán Siennai Szent Katalin térdepel. Az oltár alsóbb részén két oldalt Szent V. Pius pápa és Nagy Szent Adalbert püspök álló alakos szobra helyezkedik el. 1997-ben tűz pusztított a templomban és olyan nagy mértékben megrongálta azt, hogy évekig használni sem lehetett. Hála Istennek azóta a felújítást elvégezték és a templom 2009-től ismét fogadhatja a híveket. A felszentelése óta eltelt évek során a Rózsafüzér Királynéja Templom nevet kapta.

Ezen a napon az időjárás is ünnepelt, szép simogató napsütésben érkeztünk a templomba. Több százan, akik már előttünk érkeztek imádkozták a rózsafüzért, melynek imádkozásába mi is bekapcsolódtunk. Az impozáns kupola, a virágdíszbe öltöztetett oltár, a káprázatosan szép üveg ablakok látványa és az ima moraja leírhatatlan érzést vált ki az emberben.

Nagy Károly plébános atya köszöntötte a találkozón megjelent résztvevőket, és elmondta, 2010-ben hirdették meg első alkalommal, hogy legyen egy nap, amikor ebben a templomban, amelyet a Rózsafüzér Királynéja tiszteletére építettek, az egész országból érkező hívek együtt imádkozzák a rózsafüzért. Ez tavaly októberben történt. Ezen a találkozón az ünnepi szentmise meghallgatása után, a közös imádkozás és éneklés között hallhattunk olyan bizonyságtételeket, amikor az ima hatása megváltoztatta az imádkozók életét. A mai találkozóra bejelentkezett résztvevők 50 települést képviselnek. Érkeztek hívek az ország határán túlról is, ami azt mutatja, hogy az országos találkozó nemzetközivé válik. A 11 órakor tartandó ünnepi szentmise celebrálója Majnek Antal püspök atya Ukrajnából érkezett.

Balogh Gyula atya Egerből jött el közénk. Elmélkedésében szólt Mária szerepéről az életünkben. Mária élete a mi életünk is. Az Ő életének állomásai a mi életünkben is jelen vannak. A rózsafüzér titkai egy-egy élethelyzetet takarnak a mi életünkből is, még ha erre nem is gondolunk. A rendszeres imádkozás erősíti hitünket.
Balogh Gyula atya elmélkedését követően Franz Schubert- Adagio (részlet) következett a templom ifjú zenészeinek előadásában.

Majnek Antal püspök atya áldást osztva vonult be a szentélybe. Köszöntötte a megjelent híveket és örömét fejezte ki, hogy az országos találkozó Kárpát-medencei találkozóvá válik. Püspök Atya szentbeszédében a rózsafüzér imádkozásáról és Mária szerepéről szólt. Beszédét felidézni lehetetlen kísérlet volna, erre nem is törekszem. Néhány gondolat, ami elhangzott és bizonyára töredékesen megmaradt bennem: A rózsafüzért sokan imádkozzuk, de azt követni a hétköznapokban nehezebb. Mária nagysága abban rejlik, hogy hitt annak, aki szólt hozzá és beteljesítette az Úr akaratát. Mindentől kiüresítette magát, csak az Isten hitben élt. Jézust mindenhol követte. A földön örömben, fájdalomban, a kereszten, majd a mennyben is. Mária közbenjár a rászorulók ügyében, szelíden vonz minket a hit útjára. Az imádság nagy erő, mindent meg tud bennünk változtatni. Mária az imádság magját elülteti a mi szívünkbe, hogy kövessük Krisztust. Minden nap imádkozzunk Máriához.

A szentmise után részlet hangzott el Franz Schubert – Ave Maria művéből.
Ezt követően ebédszünetet tartottunk. A vendéglátó hívek agapéval is vártak minket, amelyet szeretettel köszönünk!

Délután személyes tanúságtételeket hallhattunk: Sok ember gondolja úgy, hogy a rózsafüzért az idős emberek mondják. Ezt cáfolta az a 4 fiatal, akik Budáról, a Mátyás Templomból jöttek.
Tamás: 2009-ben Medjugorjéban egy ifjúsági találkozón érintette meg az ima ereje. Azóta a fiatalok közösségben, hétről-hétre imádkoznak, elmélkednek. Ő párkapcsolatában, a döntésre kért jelet. Az ima hatására a jel megérkezett. A döntés megerősítéséért imádkozott és a megerősítés is megérkezett.
Judit: Ez év nyarán a Mátyás Templom közösségével volt Medjugorjéban. Ott tapasztalta meg, hogy a rózsafüzér helyes imádkozását gyakorolni kell, mert a Szűzanya megsegít és megjön az ima hatása. Az imádkozást fokozatosan kell kezdeni, és megjön az ima megerősítő hatása. Ha kérjük a Szűzanyát, segít az imában. A családi minta adás is nagyon sokat számít, mert ha egy gyermek látja a nagyszülőt, vagy a szülőt imádkozni, azt példaként követi.
Egy házaspár: Ők a Jézus Szíve Közösség tagjai. A hölgy elmondta, hogy 2009-ben volt Lurdes-ban, azóta imádkozza a rózsafüzért. Azóta másként tud imádkozni. Az ima hatással van a párkapcsolatokra, a munkahely teremtésre és a családi életek rendeződésére is. A férj elmondta, hogy Ő mint nem hívő indult el társát elkísérni Medjugorjéba. A rózsafüzér imádkozása közben a busz egy templommá változott. A rózsafüzér mindig tudja biztosítani a templomi hangulatot. Ma már hívőként, a szentmisében a bűnbánati részben a másokért való ima hatja meg a legjobban.

A találkozó még tartott, amikor a mi kis közösségünknek el kellett búcsúzni a Szűzanyától, mert indultunk a vonathoz.

Kérjük az Urat, engedje meg nekünk, hogy még sok Rózsafüzért Imádkozók Országos Találkozóján vehessünk részt. (Lévai Istvánné)

2011. október 31: "RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNÉJA"
Könyörögj érettünk!

Véget ért az októberi rózsafűzér imádság. Minden szentmise előtt a Mária kápolnában imádkoztuk. Szűz Máriát kértem minden alkalommal: a rózsafűzért imádkozza velünk és eszközölje ki nekünk a Szentlélek kegyelmeit. Tanítson meg minket arra, hogyan imádkozzunk és éljük át tiszta szívvel a rózsafűzér titkait.

Szűz Mária! A rózsafűzér imádságban általad mutatott utat akarjuk követni. Szeretnénk az életünkben szeretetben, egészségben, egyetértésben, békében, egységben, örömben, tisztességben élni!

Október

"BÉKÉÉRT ÉS EGYSÉGÉRT" - hangzott el az a felhívás, amelyen egymillió gyermek imádkozott együtt 2011 október 18-án ott, ahol éppen tartózkodott.
A mi fiataljaink az Avilai Nagy Szent Teréz templomban kapcsolódtak be a rózsafűzér imádságba.
Mikor a fiatalok imádkozták a rózsafűzért, gyermeki szívvel ajánlották fel minden kérésüket, saját és szeretteik fájdalmát, szívüknek minden óhaját. Így foglalták minden szívdobbanásukat a Miatyánkba és az Angyali üdvözletbe.

PROHÁSZKA OTTOKÁR elmélkedő gondolataival szeretném megköszönni papjainknak: Gábor, János, Zoltán atyáknak, Attila diakónusunknak, hogy együtt imádkozhattuk velük a rózsafűzér egy-egy titkát.

Az Úr Jézus a hitből fakadó imának csodaerőt ígért. Gyönyörű, egyszerű szavak ezek: ha hitetek olyan lesz, mint a mustármag, azt mondjátok az eperfának - mozdulj, dobd magad a tengerbe, meglesz!

A hitben erős ima a szentek fegyvere, lelkünk erőssége, kihatásának titka.
Ó, ha tudnátok hitből imádkozni! Hitből imádkozunk, ha Krisztusban elmélyedünk. Ezt tesszük a szentolvasóban, melynek legfőbb kelléke, hogy elmondása közben az illető hitcikkelyekkel foglalkozunk. Krisztus személye, élete, halála, a benne megnyilatkozó szeretet és fájdalom, az Ő küzdelme és győzelme lebeg szemeink előtt.
Ez az alázatos szemlélődés szívünket puhítja, alakítja, könnyekkel öntözi, hajlékonnyá teszi.

Csoda-e, hogy e titkoknál időzünk, ha reményünk rajtuk élesztjük, ha érzelmeinkekkel, vágyainkkal, örömeinkkel alattuk megpihenünk.
A hit e képekkel álmodik, rajtuk vigasztalódik. Egyre azt hajtogatja, hogy az Isten ember lett, köztünk élt és szenvedett, megújította a világot és föltámadásában legyőzött minden rosszat.
Nézi a mély alázatos, szelíd és édes Urat, majd meg-megdermed mikor szenvedni látja értem(értünk) s egyre csak azt dadogja: értem, értem szenved - megyek én is Vele.
Megfordul Istenénél istállóban és názáreti házban, templomokban, hegyen-völgyön, kertben éjben, ostorok és tövisek közöt, sírját Húsvéti fényben látja és elviszi a glóriát haza és a mennybemenetel aranyporával hinti be a levegőt.
Az imádkozó lélekben Krisztus képe nyomódik bele.

Tízszer gondolom el, mialatt egy tizedet elmondok, hogy hogyan is volt az, hogy mit is gondolt, mit is érzett a Szent Szűz, aki Isten egyszülött Fiát foganta, hordozta és szülte, lelkem el ne felejtse őt soha! (Imádságos szeretettel: Krokavecz Béláné, a Rózsafűzér Társulat vezetője)

2010. ESEMÉNYEI


2010. október:
OKTÓBERI RÓZSAFŰZÉR IMÁDSÁG

Az imádság gyógyító erő!

Az októberi rózsafüzér ájtatosság az Oltáriszentségi áldással ért véget.
Szeretném megköszönni Balázs atyának, Zoltán atyának, Emri Attila diakónusunknak, a 12 imacsoport vezetőjének, hogy 155 főt szólított meg a rózsafüzér-imádság elmondására. Szűz Mária, az Egyház anyja a titok kulcsát nyújtja nékünk, amikor a rózsafüzér által, elmélkedő-imádságra tanít. Az imádság minden embernek egy gyógyító gyógyszer.

Néhány imaszándék, akikért imádkoztunk:

egyházközösségünkért, imaközösségünkért, Szentatyánkért, püspökökért, papságért, betegekért, öregekért, ifjúságért, szenvedőkért, családokért, jó szándékú emberekért, magyar hazánkért, stb.

Érzem, hogy szívből kérő imánk egészen feljutott a Szűzanyához és meghallgatásra talál. (Krokavecz Béláné, a Rózsafüzér Társulat vezetője)


Mária 1.......... MÁRIA 2

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok között, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentlélek jegyese, imádkozzál érettünk, Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel és összes szentjével a te szentséges, szerelmes Fiadnál, a mi Urunknál és Mesterünknél. (Assisi Szent Ferenc)


2010. október 2:
RÓZSAFŰZÉRT IMÁDKOZÓK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

2010. október 2-án, szombaton reggel 12 fő útnak indult, hogy csatlakozzon a rózsafüzért imádkozó csoportokhoz.

Az országos találkozó a budapesti Rózsafüzér Királynéja templomban volt, ahol Nagy Károly plébános atya mind a negyven helyről érkező résztvevőt szeretettel köszöntötte, majd segítő gondolatokkal látott el a rózsafüzér gyümölcsöző imádkozásához. Beszédében tájékoztatott bennünket II. János Pál pápa rózsafüzérről szóló apostoli leveléről. Ennek I. fejezete: Krisztust szemlélni Máriával. E fejezeten belül a következő alcímeket találjuk:
- Mária, mint a szemlélődés mintaképe;
- A szentolvasó, mint szemlélődő imádság;
- Máriával Krisztusra emlékezni;
- Máriától megtanulni Őt, Krisztust;
- Máriával hasonulni Krisztushoz;
- Máriával könyörögni Krisztushoz;
- Hirdetni Krisztust Máriával.
Előadás közben elimádkoztuk mind a négy rózsafűzér titkait.

Károly atya befejezésül elmondta, hogy a Szentolvasó újra felfedezésre váró kincs, amelyet a pápa a püspökökre, papokra, teológusokra, szerzetesekre, a keresztény családokra, a betegekre, idősekre és a fiatalokra bíz, e szavakkal: Fogjátok újra kézbe a rózsafüzért, fedezzétek fel az ima erejét a Szentírást fényében, a liturgiával összhangban, a mindennapi élet körülményei között. Bár ez a felhívásom ne lenne pusztába kiáltott szó!

Gyónás lehetőség egész nap volt, amit igénybe is vettünk. A három órakor kezdődő, Dr. Udvardy György püspök atya által bemutatott szentmisével ért véget a találkozó. A püspök atya szentbeszédében többek között mondta: októberben különösen is sokszor "emlegetjük", idézzük föl Máriát, az első keresztényt, Krisztus-követőt, mert tanulni akarunk tőle.

Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk!
(Krokavecz Béláné, a Rózsafűzér Társulat vezetője)


2010. június 19:
A TERÉZ MISSZIÓ III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

2010. június 19-én, szép nyári kora reggelen indultunk hatan Budapestre a Teréz Misszió III. Országos Találkozóára és a Papság Évének lezárására. Az odavezető utat vonattal, majd a Keleti pu.-tól a XXII. ker. Baross Gábor telepi Jézus Szíve templomba busszal tettük meg. Ide, a rendezvény színhelyére több százan zarándokoltunk, országunk különböző részeiből. Voltak, akik nagy busszal vagy kis buszokkal érkeztek, és ameddig a környéken a szem ellátott, mindenütt sok-sok gépkocsi volt.

Már a buszon ismerősökkel találkoztunk. Törökszentmiklósiak voltak, oda ugyanis korábban János atya vitt el bennünket. A találkozó színhelye nagyon szép – nem túl nagy – templom, az oltárkép szinte az egész fal, egy hatalmas Jézus-kép színes tűzzománc üvegből, az oldalfalak is így harmonizáltak a szentek színes tűzzománc képeivel, a keresztút állomásai is színes domborművű tűzzománcból készültek. A mise kezdete előtt a kiosztott énekszövegeket gyakoroltatta velünk az ottani – nagyon jó hangú – kántor úr, majd rózsafűzért imádkoztunk.

A nap koronája a 11-kor kezdődő szentmise volt. A világi elnök üdvözölte a megjelenteket. A szentmisét Bosák Nándor Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök mutatta be. A papok évének lezárásáról P. Bruno Thevenin francia atya szép előadásban nyilatkozott. Beszélt a pap-hivatás különlegességéről, az ördög működéséről bennünk; ha ezt megérezzük, térdeljünk le a pap elé elmondani az ördög acsarkodását és a pap egy perc alatt visszaadja lelkünk békéjét. A továbbiakban Jézus megváltó cselekedetéről, a szentmiséről beszélt. Az emberek sajnos elvesztették hitüket. Hálát adott Jézusnak, hogy megadta részére azt a kegyelmet, hogy a kezében tarthatja Őt, mert a pap, amikor az Oltáriszentséget a kezében tartja, az, egész mennyországot tartja a kezében. Jézus picivé vált, hogy minden szentmisében odaadja magát nekünk a szentostyában, úgy a püspöknek, mint a kicsi gyereknek. Senki nem tud olyan alázatos lenni, mint Jézus. A papokért végzett imádságunkat nekünk is alázatosan kell végeznünk, mert így kaphatunk több hivatástudattal bíró papot. Zárásként Holló Mihályné Magdi varsói üzenetét olvasta fel.

Köszönet és üdvözlet vendéglátóinknak, a rendezésben résztvevő testvéreinknek kedvességükért, a felejthetetlen órákért, a finom gulyásleves, sütemények és üdítő italok nagy választékáért, amit a Szent Bernát házban fogyasztottunk el. Adjon a jó Isten jó egészséget és hitet a további életükre. (Pente Lászlóné)

Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége

A SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉGRŐL

A Szent Mónika közösség megalakulásának története

Madridban az Akció Katolika gyűlésén egy édesanya felvetette: "Mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?" Válaszul többen elhatározták, hogy naponta buzgón imádkoznak nem csak a saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért, és a hét egy napján, amelyet mindegyikük szabadon választhat, a templomban is elmondják imájukat. Lelki vezetőjük Lorenzo atya támogatta elhatározásukat. Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját választották eszményképül, aki több évtizedig könnyek között imádkozott fia megtéréséért.

A kis közösséghez mind több édesanya csatlakozott és 1987-ben megkapták a madridi bíboros érsektől az Egyház hivatalos jóváhagyását. Az ima a világ más országaiba is eljutott és egyre terjed. Hazánkba Róna Gábor jezsuita atya hozta el ennek a közösségnek a hírét. A kalocsai édesanyák kérésére ebben a városban Szent Mónika napján 1992. augusztus 27-én alakult meg az első csoport. 2005. január 28-án Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr elfogadta felkérésünket és elvállalta közösségünk fővédnökének tisztségét.

A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát minden nap (bárhol) elmondja, és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is.

Évente két alkalommal, egyszer Budapesten, egyszer valamelyik vidéki városban országos találkozót szerveznek.

A közösség tagjai most többnyire nagymama korúak. Először őket érintette meg ennek a közösségnek a lelkisége, de jó lenne, ha minél több fiatal édesanya csatlakozna ehhez az imamozgalomhoz. Aki fölveszi velük a kapcsolatot, annak imalapot küldenek, és negyedévente körlevelet, amiben Gábor atya lelki buzdítást ad, és tájékoztatást a közösség életéről.

A cím: Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége 6300 Kalocsa, Szent István u. 24.

Rózsás Csabáné Kubányi Andrea

"Azt is mondom nektek: ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei Atyámtól."

(Mt 18,19)

Napi egy ima a gyermekekért, a hét egy napján, közösen templomunkban

Mi, keresztény édesanyák, sokat aggódunk azért, hogy gyermekeink megmaradnak-e hitükben. Addig, amíg családi körben együtt élnek velünk, tudunk rájuk hatni, de azután elhomályosulhat hitük. Mit tehetünk ez ellen? Imádkozzunk közösen! Nemcsak saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért.

Sok édesanya ismeri fel, hogy a legnagyobb jót akkor teszi, ha igyekszik imájával kieszközölni megtérésüket és az örök életet számukra. Szent Mónika példája mutatja, mindig van remény! A közös imának nagy az ereje! Nagyon nagy szükség van erre az önfeláldozó lelkületre ma, amikor annyiféle kísértés fenyegeti gyermekeink, unokáink hitét. Saját gyermekéért minden édesanya imádkozik, de előfordul, hogy az ember alábbhagy buzgóságában. Viszont, ha többen összefogunk, az sokkal hatékonyabb és tartósabb.

2001. október 27-én kezdtük el egyházközségünkben a közösségi imát. Bízunk benne, hogy sokan megértik ennek fontosságát. Kérjük minél többen, közösen Szent Mónikának, az édesanyák védőszentjének közbenjárását gyermekeinkért, unokáinkért. Várjuk minél több édesanya, nagymama csatlakozását, mivel gyermekeinkért „szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni.” (Lk 18,1) (Juhász Imréné)

Édesanyák! Nagymamák! Fogjunk össze az imában!

Összejöveteleinket minden héten szerdán, 17 órakor tartjuk a Szent Család templomban.

ESEMÉNYEK 2011 - 2012-BEN

2012. augusztus 25: HARMINCNÉGY ZARÁNDOK ÉDESANYA
„A mennyország az édesanyák ölében van"

Esztergomban.. Bazilika1.. Bazilika 2

Nyári melegnek hajnalok hajnalán bátran indultunk útnak. Kazincbarcikáról tizenegy Szent Mónika Közösségi tag, hogy csatlakozzunk miskolci zarándok társainkhoz. Kényelmes, kondicionált ismerős autóbusz és kedves vezetője. Reggeli dicsérettel köszöntöttük a felkelő napot, majd rózsafűzér imánkkal kértük az Úr kegyelmét zarándokutunkra. A négyórás út ideje alatt volt alkalmunk megismerkedni a miskolci Szent Mónika csoport vezetőjével, Katikával és tagtársainkkal.
Utunk imával telt el, nem tűnt hosszúnak. A Budapest után kanyargó Duna, a visegrádi vár és az Esztergomi Bazilika látványa felemelő érzéssel töltötte el szíveinket. Virágcsokrainkat, lobogóinkat, vezetőinket négyes sorokban követtük fölfelé a hatalmas oszlopok alatti lépcsőn. Énekelve vonultunk be egyházi központunkba, ahol az oltár előtt még találtunk ülőhelyet. A Bazilika csodálattal töltött el bennünket, ahol az édesanyák, édesapák, nagyszülők zarándoki sokasága megtöltötte a szent helyet.
A szentségimádás elkezdődött. A felajánlások és énekek gyermekeink, unokáink boldogulásának közbenjárását kérték az édesanyák példaképétől, Szent Mónikától.
A szentségimádás után Németh János a Bazilika plébánosa, mint házigazdánk köszöntött bennünket országunk egyházi központjában. Egyedülálló ez a hely, ahol Szent István első királyunkat megkoronázták. Az országban egyedülálló az oltárkép is, amely Mária mennybemenetelét sugározza a hívekre. A Bazilikát a magyar szentek szobrai ölelik körbe. A homlokzat hatalmas latin felirata mindent elmond „”Az odafent láthatókat keressétek. Ami látható elmúlik – ami láthatatlan – örök!” Nagy örömmel köszönte meg, hogy az ország minden tájáról eljöttünk. Az édesanyák, édesapák, nagyszülők – Szent Mónika példáját követve - sokat tehetünk a jelen és jövő nemzedékének hitbéli fejlődésért.
Róna Gábor atya, az ő kedves, egyedi mosolyával, imájával hálálta meg Istennek, hogy immáron húsz éve erőt ad ahhoz, hogy ekkora hatalmas létszámban fohászkodhatunk Szent Mónikához.

Az oltár elé helyezett kosarak megteltek közbenjáró könyörgésekkel.
Pontban 11 órakor Dr. Erdő Péter bíboros úr meghatottan kezdte a hálaadó szentmisét, amelyet az édesanyákért, gyermekeikért ajánlott fel. Húsz év bizonyossága a legfontosabb minden értelemben. Olyan összekötő kapocs anya és gyermeke között, amely egyedi, megismételhetetlen csoda. Életet ajándékozni a legszebb feladat, gyermeket nevelni a legszebb szolgálat. Nem könnyű az anyák sorsa, de példaképül álljon előttünk Szent Mónika csodatévő ereje. Ő, aki szakadatlan imával férjét és fiát Istenhez vezette.
Szent Ágoston szakított bűnös életmódjával, megkeresztelkedett> Olyannyira vágyta a hit gondolata, hogy szentbeszédeivel példás útra vezette az eltévelyedetteket. Püspök – majd halála után szentté vált. Közbenjárása segítse továbbra is a közösséget. Isten óvja az anyákat és gyermekeiket.
Bíboros úr 60. születésnapja – a 60 égő gyertya és a 60 szálból kötött virágkosár még jobban kiemelte az ünnep fényét. Köszöntése az édesanyák részéről könnyek nélkül nem múlhatott el. Dr. Erdő Péter bíboros úr ezekkel a szavakkal búcsúzott: Ez a belső élmény akkor válik igazi zarándokúttá, ha otthonunkban is folytatódik… Emlékezzünk az együtt töltött órára, hogy az áldás végigkísérje további életünket és gyermekeink életét.

A szentmise után a Bazilika tövében felállított asztaloknál finom süteményekkel, pogácsával, kávéval, üdítőkkel kínálták a zarándok édesanyákat, vendégeket. A nappali forróság az árnyat adó fák alatt nem volt annyira érzékelhető. Megcsodálhattuk a kanyargó Dunát, az Érseki-palotát, a Mária-hidat. Megpihenhettünk a padokon, hogy a napi program folytatásaként a tanúságtételekre felkészüljünk. Igen, mert napjainkban is történnek csodák, amit jómagam is megtapasztalhattam. De ez már egy másik, csodás, lelket melengető kettő történet.
Mivel még nem jártam Esztergomban, a Bazilikában – az indulásig még visszamentünk megcsodálni a hatalmas műremeket, a benne található kincstárat, az oltárképeket, a szobrokat. Gyertyát gyújtottunk halottainkért, imádkoztunk újra és újra gyermekeinkért. Megnéztük a szobor parkot, megölelhettük Liszt Ferenc szobrát, melléülve megörökítettük a pillanatot.

Négy órakor elköszöntünk egyházunk csodás központjától, a Bazilika távolodó tornyára visszanéztünk. Hálát adtunk Szent Mónikának, hogy együtt lehettünk ezen emlékezetes 20. találkozón. Énekeink hazáig, átélt emlékeink valósága otthonainkba kísértek.

„Szent Mónika, tengernyi könny hullatója, az anyai bölcsesség, szeretet, és türelem hordozója, gyermekeiért szüntelenül imádkozó anya – a hallgatag türelem mintaképe! Könyörögj érettünk!” (
Zvadáné Farkas Erzsébet, Szent Mónika csoport tag)

2011. augusztus 27: FELBECSÜLHETETLEN ÉRTÉK

Szent Mónika fia, Szent Ágoston névnapjára, országos találkozóra indultunk Budapest XI. kerületi albertfalvai Szent Mihály templomba. Egyházközségünket csoportvezetőnkkel együtt tízen képviseltük.

A budai oldalon, amikor az autóbuszról leszálltunk Szent Mónika találkozó felirat mutatta a nyilat, merre menjünk! Sátrak, székek, lócák a templomkertben, magyar és pápai lobogók a templom két oldalán, fölötte felirat: „Én vagyok az út, az igazság és az élet!” Kazincbarcikai Szent Mónika lobogónkkal bevonultunk a zsúfolásig megtelt templomba, ahol Juhászné Magdika csoportvezetőnk a többi mellett elhelyezte a miénket is! Megkezdődött a szentmise, amelyet Paskai László bíboros úr celebrált. A Szent Mihály templom plébánosa köszöntötte bíboros urat, Róna Gábor SJ atyát, a vendégpapokat, a találkozón résztvevőket, az édesanyákat, és nagymamákat. A találkozót a Katolikus rádió és a Mária rádió közvetítette. A szentbeszéd fő mondanivalója, Szent Mónika és Szent Ágoston élete, amely példázza a találkozó lényegét is. Felbecsülhetetlen érték Isten előtt az édesanyai ima. Felelősek vagyunk gyermekeink hitéért. Semmi nem mutatja jobban ezt az értéket, mint az, hogy most ebben a melegben több százan, messziről utazva eljöttünk, hogy letegyük kéréseinket az Úr lábaihoz.
A szentmisét követően a kettő éve alakult helyi Szent Mónika csoport finom szendvicsekkel vendégül látta az ország minden tájáról érkező édesanyákat, nagymamákat, akik jómaguk is házi süteményt, pogácsát hoztak a hazaiaknak. A templom árnyékában kávé, ásványvíz frissített fel bennünket. Az ebédet követően Bartalné Veronka tanúságtételekre kérte az édesanyákat, nagymamákat, amelyek biztosítottak arról, hogy jó úton járunk. A Szabadító rózsa-fűzér ima, könyörgés Jézushoz azért, hogy gyógyítsa, mentse és szabadítsa meg családjainkat, Reá bízzuk őket. „Jézus! Akit Te megszabadítasz, az valóban szabad lesz!"

A szentségimádás órájában anyai szeretettel fordultunk a szüntelenül imádkozó Szent Mónikához családjainkért, lelki és testi épségükért, kötelességük teljesítésének lehetőségéért.
A jövő évi országos találkozóra Szekszárd várja a Szent Mónika csoportokat.

Az áldások után a családok himnuszával zárult a találkozó. Mi, akik ott lehettünk, szívünkbe zártuk az albertfalvai templom és hívei kedvességét. Magunkkal hoztuk a „magyar életek élő bizonyságát”, azt a hitet, hogy nemzetünk és családjaink olyan életet szeretnének élni, ami kedves Isten és ember előtt. (Z. Farkas Erzsébet)

ESEMÉNYEK 2008 - 2009-BEN

2008. május 17: ORSZÁGOS SZENT MÓNIKA TALÁLKOZÓ

Országos Szent Mónika találkozón voltunk Vácon 2008. május 17-én - imaközösségünkből 30-an - ahol a székesegyházban több, mint ezer édesanyával együtt imádkoztunk gyermekeink hitéért.

Elkísért bennünket a találkozóra Emri Attiladiakónusunk, aki a plébános úr megbízásából meghívta a következő év országos találkozójára (május 16.) az ország valamennyi édesanyját, keresztény testvéreinket a Szent Család templomunkba. (Juhász Imréné)

(A részletes élménybeszámoló elolvasható a Harangszó újság 2008-as Teréz napi számában.)

2009. május 16: ORSZÁGOS SZENT MÓNIKA TALÁLKOZÓ

"Mit tehetünk mi, édesanyák, hogy
gyermekeink ne veszítsék el hitüket?"

"...szüntelenül kell imádkozni
és nem szabad belefáradni..."

(Lk 18,1)

2009. május 16-án, szombaton a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének Országos Találkozóját tartottuk, melynek ez alkalommal a kazincbarcikai Szent Család templom adott otthont. Az ország minden tájáról közel 600 hívő édesanyát és nagymamát láthattunk vendégül.

Program:

  • 10.00 Gyülekezés, rózsafűzér ima, ének
  • 11.00 Ünnepi szentmise (Szentbeszédet mondott: Dr. Ternyák Csaba érsek úr, koncelebrált: P. Róna Gábor SJ és a jelenlévő papság)
  • 12.30 Szeretetlakoma
  • 14.00 Szentségimádás a gyermekekért
  • 15.00 Áldás, találkozó bezárása

Szent Mónika 1... Szent Mónika 2

ÉGŐ GYERTYALÁNG
Gyermekünk iránti szeretet fáradhatatlanná tesz!

Szüksége is volt a kazincbarcikai Római Katolikus Egyház Szent Mónika közösségének erre az erőre, a lángra, amely szívükben lobog. Vácon, amikor egy évvel ezelőtt az országos találkozó színhelyéül Kazincbarcikára invitálták a keresztény édesanyákat, édesapákat és nagyszülőket igaz szeretetből tették. Annál is inkább tehették ezt, mert a Szent Család templom átadása után már helyet tudnak adni a találkozónak. Olyan csodás templomot mutathatnak be az országban létező Szent Mónika csoportoknak, amely méltán alkalmas a zarándoklat befogadására.
Elérkezett a várva várt idő. Ez a kis szeretet közösség már egy év óta készül erre a napra. A délelőtti nap ragyogása betöltötte a Szent Család templom fölötti „Isten hozta!” feliratot, amelyet zöld koszorú övezett. A templom köríve előtt kegytárgyas sátrak készülődtek, tudván, hogy itt ma nagyon sokan összegyűlnek. A bejárat mögötti asztalokon ajándékok várakoztak. A szervezők izgalommal készítgették a Szent Mónika szeretet-csomagokat, amelyekben imák, énekek, kitűző, kereszt és olyan könyvjelző volt, amelyen a templom oltárképe látható. Hátoldalán ez olvasható: „Mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket,”… szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni...” (Lk.18,1) Az első vendégek fél nyolckor érkeztek, majd folyamatosan jöttek-jöttek egészen a szentmise kezdetéig, messzi tájakról – Kalocsától - Törökszentmiklósig – Budapesttől – Ózdig – Váctól - Bajáig – de határainkon túlról is igyekeztek a hívek. Virágokkal, süteményekkel, pogácsákkal megpakolva érkeztek, amelyeket a szervezők köszönettel vettek át. A pótszékeket is elfoglalták, a helybéli lakosok igyekeztek a vendégeket előnyben részesíteni. A zsúfolásig megtelt templom meghatottsággal töltötte el a szervezők szívét. Ilyen sok zarándok csoportra csak titokban, ám felkészülten számítottak, így hála Istennek, a szeretetlakomán is minden földi jó várja a találkozó résztvevőit.
Róna Gábor jezsuita atya – a Szent Mónika közösség országos vezetője és Bartalné Veronka, a Kalocsáról indult imaközösség első vezetője már előző este megérkeztek. Juhászné Magdika - a kazincbarcikai közösség vezetője fogadta őket. A találkozók szokásának megfelelően a szervezők kosárba gyűjtötték a földi kéréseket az ég felé, hogy azt az oltár elé helyezzék.
Dr. Ternyák Csaba érsek atya és kísérete pontban 11 órakor bevonulhatott a zúgó harangok, az orgona hangjai és a hívek éneklő sokasága között. Iváncsy Balázs plébános úr és Juhász Imréné a Szent Mónika közösség kazincbarcikai csoportjának vezetője köszöntötte a vendégeket, az egybegyűlt híveket. A szentmise megkezdődött. Az égő gyertya lángja lobogott az ég felé, ahol biztosan szintén több lett a fény - „S zengőbb az angyalok dala: Ó, Üdvözlégy Mária!” A legszebb hónap nem véletlenül az édesanyák és gyermekek hónapja, úgy is mondhatnánk, ezekben a napokban a szeretet megnyilvánuló ereje rejlik. A kazincbarcikai édesanyák, édesapák és nagyszülők azonban nemcsak ebben a hónapban, hanem az év minden szerdájának délutánján 5 órától imádkoznak a Szent Család templomban. Minden megszületett és meg nem született gyermekért, családokért száll az ima az ég felé. Az évenkénti országos találkozókon pedig, ahová minden évben máshová zarándokol a csoport, egyetemes imák, sok-sok könny, kérés, fohász repül Szent Mónika és Szűzanya felé, amely Isten szívét is biztosan meglágyítja. Így volt ez Kazincbarcikán is ezen a szép májusi napon.
Szent Mónika szent Ágoston püspök édesanyja volt. Hitének rendíthetetlensége és szeretetének ereje akkor sem hagyta cserben, amikor Ágoston elhagyta őt és Istenét. Szüntelenül imádkozott, amiért Isten megjutalmazta. Szent Ágoston egyházunk egyik legnagyobb szentje lett. Szent Mónika így vált példaképpé minden keresztény édesanya számára. Végül az édesanya mondhatta fiának: „Ahol én vagyok, ott vagy te is!” (Zvadáné Farkas Erzsébet )

Édesanyák napi imája

MENNYEI ATYÁNK,

minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.

ÚR JÉZUS,

kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.

SZENTLÉLEK ÚRISTEN,

erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.

Minden könyörgés előtt mondjuk: SEGÍTS MINKET URUNK,

- hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
- hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
- hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák.
- hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.
- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.
- hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
- hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
- hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
- hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is.
- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.
- hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz való tartozás vágyát.
Különösen könyörgök a mai napon (saját kérés) ……………….………… gyermekért.

K ö n y ö r ö g j ü n k !

SZŰZ MÁRIA,

égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.

ÚR JÉZUS,

kérünk, add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át. Ámen

Keresztény házastársak napi imája

MENNYEI ATYÁNK,

hálát adunk neked, hogy gyermekekkel áldottál meg bennünket.

ÚR JÉZUS,

segíts, hogy jó keresztény szülők lehessünk és a hit irányítsa egész életünket.

SZENTLÉLEK ÚRISTEN,

erősíts bennünket, hogy támogassuk egymást a gyermeknevelés nehézségeiben és a bizalom légköre járja át családunkat.

Minden könyörgés előtt mondjuk közösen: SEGÍTS MINKET URUNK,

- hogy házasságunkat mindig a kölcsönös megbecsülés, megbocsátás és hűséges szeretet hassa át.
- hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
- hogy gyermekeink szorgalmasak legyenek a tanulásban, kitartóak a munkában és hűségesek a haza-szeretetben.
- hogy a szentmiséken való részvételünk életünk erőforrása legyen.
- hogy gyermekeink a mi példánkon tanulják meg a gyakori szentgyónás és szentáldozás áldásos hatásait.
- hogy megerősödjön családjainkban a Szűz Anya iránti tisztelet és a rózsafüzér imádkozás fontossága.
- hogy aktívan részt vegyünk plébániai közösségünk életében és gyermekeinket is bátorítsuk az apostoli lelkületre.
- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre azt hálásan elfogadjuk és támogassuk annak egyre teljesebb kibontakozását.
- hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
- hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
- hogy gyermekeink a Te irányításoddal találják meg társukat és választásukban bízva családunk új tagját szeretettel elfogadjuk.
- hogy gyermekeink házasságával és gyermekvállalásával kapcsolatban katolikus hitünk alapjaihoz ragaszkodjunk.
- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon és unokáink is erősödjenek hitükben.
- hogy amikor más szülőkkel találkozunk fel tudjuk ébreszteni bennük a felelősséget és az imaközösségünkhöz való tartozás vágyát.

Különösen könyörgünk a mai napon ................. bajban lévő és gondokkal küzdő családért.

K ö n y ö r ö g j ü n k !

SZŰZ MÁRIA,

égi Édesanyánk, segíts bennünket, hogy Szent Mónikához hasonlóan kitartsunk az imában és családjainkban megtapasztaljuk a hit diadalát.

ÚR JÉZUS,

kérünk, add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át. Ámen.

Vissza a lap elejére

Vissza a nyitólapra

 

 

 

Módosítás dátuma: 2015.01.30. 17:55


Szerkesztő: Hajagos Béláné és Hajagos Béla (e-mail: habe32@freemail.hu)
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu