Nyitólap
 Történeti áttekintés
 Templomaink
 Papok, segítők
 Miserend
 Információk
 Evangélium
 
 2014 Eseményei
 2013 Eseményei
 2012 Eseményei
 2011 Eseményei
 2010 Eseményei
 2009 Eseményei
 2008 Eseményei
 Énekkarok
 Karitász
 Közösségek
 Imacsoportok
 Cserkészet
 Harangszó 2007-9
 Harangszó 2010-13
 
 Játékok, humor
 
 Ajánlott honlapok
 Vendégkönyv

Karitász

... ... KARITÁSZ......................... NYUGDÍJAS KLUB ........................ IMÁK

"Inkább csapjanak be kilencszer, minthogy egyszer ne adjak olyan valakinek, akinek igazán szüksége van rá."

(Angelo Giuseppe Roncalli)

Karitász

A kazincbarcikai Karitász Csoport 1996-ban alakult meg 20 fővel az Egri Főegyházmegye Karitász Szervezetének részeként, az akkori plébános, Dr. Medvegy János kezdeményezésével és támogatásával.

Első vezetője Begov Ferencné, jelenleg Andrásfalvy János SDB atya. A taglétszám 35 fő.

Fő célkitűzései: rászorulók támogatása, idősek és betegek látogatása és lelki gondozása, rendezvények, egyházi ünnepségek szervezése, lebonyolítása. A Karitász Csoport közösségén belül nyugdíjas klub is működik.

A SZERETET NEVÉBEN

A Caritas görög szó, jelentése: szeretet.

Az Egyháznak kezdettől fogva – Jézus tanítása szerint – küldetése volt a szolgáló szeretet gyakorlása. Intézményei évszázadokon át jól működtek világszerte, így hazánkban is. A II. világháború után ezek tevékenységét beszüntették, csak a rendszerváltás után szerveződtek újra.

Egyházközségünkben a kilencvenes évek elején öntevékenyen, egyéni kezdeményezésekkel próbáltunk segíteni az erdélyi, majd a magyarországi árvizek bajba jutottain. Élelmiszert, ruhaneműt gyűjtöttünk, és lassan kialakult egy lelkes kis csapat.

1996. május 20-án tartottuk meg alakuló ülésünket, ezzel a munka megindult, a segítségnyújtás elkezdődött. Pénzünk egyáltalán nem volt. Az első „tőkénk” egy karitász-tagunk, Szűcsné Ibolya angol nyelvtanfolyama volt, aki a befolyt összeget a Karitász csoportnak ajándékozta. Ebből kezdtük el az élelmiszer csomagok készítését, amit folyamatosan osztottunk a rászorulóknak. Beteglátogató párok alakultak, akik az idősekkel, betegekkel tartották a kapcsolatot.

Mivel pénzforrásról magunknak kellett gondoskodni, meghirdettük az első karácsonyi vásárt. Híveinktől összegyűjtöttük a feleslegessé vált ruhaneműt és egyéb holmit, és ezekből jótékonysági vásárt rendeztünk. Az első karácsonyra 40 élelmiszer csomagot tudtunk kiosztani, 2007-ben már 200 db-ot. Időközben a karitász-vásár városi szintre növekedett. A gyűjtésből megmaradt „árut” – amely 2-3 teherautónyira szaporodott – szétosztjuk a helybeli rászorulóknak, intézményeknek, a környező települések önkormányzatának.

1997-től felvállaltuk a katolikus bál megszervezését, mint azóta is minden év farsangjának végén. Ezek bevétele is a Karitász kasszáját növeli, de pénzben nem mérhető lelki, erkölcsi, közösségformáló és kultúra közvetítő szerepe is van.

A Karitász csoport fontos feladata a betegek látogatása, segítése, lelki gondozása. Ez részben a betegek otthoni látogatásával történik, nagyobbik hányada a kórházi beteglátogatásban nyilvánul meg. Hétről-hétre látogatjuk a kórházi betegeket, különösen az un. elfekvőben lévőket, kívánságra felkészítve őket a szentségek felvételére. Odafigyelünk idős testvéreinkre is, és ahol szükséges, segítünk. Látogatjuk otthonaikban, kisebb-nagyobb javítást elvégzünk, bevásárolunk, költöztetünk, ügyes-bajos dolgokat intézünk. Évente megrendezzük az idősek napját. Az ünnepi szentmisét ekkor őértük mutatjuk be, megkapják a Betegek Szentségét, majd ünnepi ebéden látjuk őket vendégül. Az utóbbi években a résztvevők száma 120 főre duzzadt. Természeti katasztrófák esetén is segítséget nyújtottunk többfelé, pénzadomány, élelmiszer- és ruhanemű gyűjtési akciókkal.

Karitász csoportunk hozta létre 2004-ben a nyugdíjas klubot, amelynek keretében havonta egyszer egy kis tea és pogácsa mellett összejövünk. Rendszerint valami műsorral vagy előadással készülünk, de volt már közös szalonnasütés és mozilátogatás is. Vezetője Jancsurák Lajosné.

Már az első találkozáskor felmerült az igény, hogy jó volna létrehozni egy énekkart.
Megkeresésünkre Molnárné Csutor Ágnes énektanárnő elvállalta az énekkar vezetését. Április 13-án megtartottuk az első próbánkat.
Terveink között szerepelt, hogy népdalokat és egyházi énekeket tanulunk, és klasszikusokkal bővítjük repertoárunkat.

Énekkarunk indulásakor néhány vállalkozó kedvű férfi is csatlakozott hozzánk. Ma már ők a vegyeskart erősítik, a nyugdíjas énekkar először női egyneműkarrá szerveződött, majd a vegyeskar megalakulása után fokozatosan beolvadt az új énekkarba. Közös énekünkkel sok szép egyházi ünnepünket sikerült szebbé, ünnepélyesebbé tenni. Felejthetetlen élmény volt számunkra 2005 augusztusában a Felvidékre tett kirándulás, a Szlovákiában élő magyar testvéreinkkel való közös hangverseny, 2007 decemberében a berentei népdalkórus hívott meg minket közös éneklésre.

Nyugdíjas énekkar

Az egyházi ünnepségek szervezési és lebonyolítási feladatait is mindig örömmel vállalja a Karitász Csoport. Természetesen mindannyian vallásukat gyakorló tagjai vagyunk egyházközségünknek. Az Egyházmegyei Karitász évente két lelkinapot és egy háromnapos lelkigyakorlatot szervez Egerben, amin rendszeresen részt veszünk. Évente egy alkalommal a bánhorváti Karitász csoporttal közös lelkinapot tartunk. Minden évbenközösen kirándulunk, zarándokolunk valahová, amely a hit és a közösség erősödését szolgálja.

Begov Ferencné
a Karitász Csoport vezetője

KARITÁSZ ESEMÉNYEK 2014-BEN

2014. február 8: KATOLIKUS BÁL

2014. február 8-án már tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre a kazincbarcikai Karitász Csoport szervezésében a katolikus bál, melynek helyszíne most is Dózsa György Tagiskola volt. (Képek és beszámoló a 2014 Eseményei lapon.)

2014. augusztus 20: SZOLGÁLÓ SZERETET

SZENT JOBB KÖRMENET - ALKOTMÁNYUNK ÜNNEPÉN

.. Szent jobb körmenet 2

Árnyék és fény! – e kettős fogalom határozhatja meg a Magyar Katolikus Karitász életét. Kazincbarcikán 1996-ban – Dr. Medvegy János plébánosunk kezdeményezésére, Begov Ferencné vezetésével alakult meg az Egri Főegyházmegye csoportjaként. Ezen idő óta kísérem figyelemmel szolgáló tevékenységüket, ámulattal látom megannyi munkájukat. Nem lehet véletlen, hogy éppen most szólított meg Begovné Katalin – a jelenlegi Andrásfalvy János SDB atya Karitász vezetőjének helyettese, hogy a Szent Jobb körmenetre induló csoporthoz nem csatlakoznék-e! Megköszöntem, hisz régi vágyam teljesülhetett, hogy részt vehettem e zarándoklaton.

Kazincbarcikáról Katalinnal együtt nyolcan mentünk, de az Egri Főegyházmegye Karitász csoportjának tagjai Sajószentpéterről, Miskolcról, Mezőkövesdről, Egerből, Egerbaktáról csatlakoztak hozzánk. Begovné Katika jó előre figyelmeztetett bennünket a programokra, lehetőleg maradjunk együtt. Amikor megkaptuk a helyjegyünket, a karitászos pólókat, beléptető kapun keresztül jutottunk el szektorunkhoz. A Szent István Bazilika alatt néma sorban araszoltunk, amikor megszólalt a csodás harangszó, kezdődött a szentmise. Megérkeztek kormányunk vezetői, bevonultak az egyházi méltóságok, Erdő Péter dr. bíboros, prímás, esztergomi-budapesti érsek vezetésével.

Erdő Péter köszöntései után arról a kegyelemről szólt, amely a megbocsátás hatalma. Olyan pillanatok ezek, amelyekre szent királyunk alkotmánya óta visszaemlékezünk. A szentbeszédet Orosch János nagyszombati érsek ugyancsak Szent István királyi örökségének hagyatékaként emelte ki.

A szentmise, a szentáldozás, az ünnepi énekek, a himnuszok annyira lekötötték figyelmünket, hogy elfeledkeztünk még arról is, hogy órák óta álldogálunk. Kezdetét vette a Szent Jobb körmenet, amelyet eddigi életemben csak a televízióban láttam. Most ott voltam, éreztem azt a felemelő érzést, amely túlmutat az emberi esendőségen. Az Egri Főegyházmegye karitászos zászlóival a körmenet elejére kerültünk. Egyforma pólóinkban fegyelmezetten énekeltünk, mosolyogva integettünk az utcán bennünket fogadókat. A körmenet a Duna-partjáig elért, hogy aztán újra visszakanyarodjunk a Bazilikához. Szektorunkba már beálltunk, mire a Szent Jobbot vivő katonák is beértek. Az áldásig megható, lélekemelő pillanatok következtek. Észre sem vettem, hogy kijutottunk a buszmegállóig, az eltelt órák ekkor perceknek tűntek. Nehéz volt visszazökkenni az élet forgatagába, amely körülöttünk igen mozgalmas volt. A készített képek pillanat-felvételeiben, és lelkünkben újraélhetjük ezt a csodás napot, amire életem végéig emlékezni fogok.

Köszönet csoportunk vezetőjének, és minden utastársunknak, hogy egy szívvel-lélekkel imádkozhattunk Szent István királyunkhoz. A Magyar Katolikus Karitász segélyszervezetének adja meg Istenünk a további lehetőséget, hogy támogatásukkal, lelki gondozásaikkal olyan segítséget tudjanak nyújtani, ami a világ előtt elismertté és kedvessé teszi őket, mert szükség van rájuk. Isten áldása kísérje munkájukat. (Zvadáné Farkas Erzsébet)

2014. október 26: IDŐSEK NAPJA

Ebben az évben október 26-án került sor az Idősek Napjának megünnepelésére. (Zvadáné Farkas Erzsébet cikkének részletét a 2014 Eseményei lapon olvashatjuk.)

2014. november 28-30: ADOMÁNYGYÜJTÉS

Adománygyűjtés1. Adománygyűjtés2. Adománygyűjtés3

Zajlik a szokásos adventi karitászgyűjtés, hatalmas adagokban fogadjuk az adományokat. A Tesco előtt, aztán vasárnaponként a Szeretetkuckóban a városházánál gyűjtöttünk 2014. nov. 28 és 30. között.


2014. október 26:
IDŐSEK NAPJA


A római katolikus egyházközségünk, a Katolikus Karitásszal karöltve eddig is – immár 19. alkalommal – megvendégeli a 65 éven felüli keresztény testvéreket. (Zvadáné Farkas Erzsébet cikkének részlete a 2014 Eseményei lapon olvasható.)

2014. december 5: KARITÁSZ VÁSÁR

Vásár 1. Vásár 2

December 5-én a Karitász csoport ismét megrendezte a jótékonysági KARITÁSZ VÁSÁRT, a kedves hívek támogatásával, akik használt, de jó könyvekkel, kézimunkával, sporteszközökkel, működőképes háztartási és műszaki eszközökkel járultak hozzá a vásár sikeréhez.

2014. december: CIVIL HÉT

Civil hét 1. Civil hét 2. Civil hét 3

A civil hét keretében karitász csoportunk, meglátogatta a kórház ápolási osztályán fekvő 40 beteget. Édességgel, gyümölcslével egyben hálóingekkel és pizsamákkal segítettük ellátásukat.

KARITÁSZ ESEMÉNYEK 2013-BAN

2013. február 2: KATOLIKUS BÁL

Az idei farsangon ismét megrendeztük a hagyományos jótékonysági bált, immár 17. alkalommal. Az idei évben azt est háziasszonya Hollósiné Vadász Csilla volt, aki Andrásfalvy János atyával, az új Karitász vezetővel köszöntötték a mintegy 250 vendéget. (Jancsurák Lajosné cikke a 2013 Eseményei lapon olvasható.)

2013. március: MELEG ÉTEL A HAJLÉKTALANOKNAK

A karitász 80 fő részére gulyást és kenyeret vítt a hajléktalanoknak, Gábor atya kiséretében. Köszönet a támogatóknak.

Hajléktalan szálló 1.. Hajléktalan szálló2.. Hajléktalan szálló3

...Fotó: Pirkó Balázsné

2013. június 12: EU-S CSOMAGOK SZÉTOSZTÁSA

Június 12-én délelőtt a Katolikus Karitász szervezésében több, mint 2 tonna Eu-s csomag érkezett Kazincbarcikára, amit a Szent Család templomi karitászcsoportunk helyi csoportja fogadott. A kamionról való lepakolásban segítettek a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 10.B osztályának markos legényei is, akik a családsegítőnél is besegítettek a lerámolásban. A Karitász csoport tagjai órákon belül eljuttatták a rászorulókhoz és a partner szervezetekhez a megfelelő csomagokat. Köszönet neki. (János atya)

Képek itt láthatók!

2013. június 14: EGY MENTOR TAPASZTALATA
szociális segítő munka a kazincbarcikai kórházban

2012. szeptemberében szereztem tudomást arról, hogy a kilencedik osztályos tanulók számára államilag kötelezővé tették a szociális segítő munkában való részvételt, melyet iskolai tanórákon kívül végezhetnek a diákok. A Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumból a kórházba nálam nyolc kislány jelentkezett e feladat végzésére.

A kórház szociális igazgató főnővére, Dékány Józsefné örömmel fogadott bennünket és minden fontos tudnivalót elmondott számunkra (pl. higiéniai követelmények, látogatási, viselkedési szabályok stb.). Ezután megkezdődött a közös munka. Hetente egy alkalommal gyülekeztünk a kórház kápolnájában, ahol megbeszéltem velük, milyen osztályra megyünk, és az adott osztályon milyen betegségeket gyógyítanak.

Először a kórház rehabilitációs osztályával ismerkedtek meg. A sokféle gyógytornával, tornaszerekkel, melyekkel a betegek mozgását javítani tudják a gyógytornászok és masszőrök, valamint az orvosok. A lányok beteglátogatását mindig előkészítettem a betegeknél, akik mosolyogva, nyitott szívvel fogadták a fiatalokat; egykönnyen kapcsolatban léphettek a betegekkel. A későbbiek során minden osztályt megismertek, az ő számukra azonban külön kihívást jelentett az ápolási osztály és a krónikus belgyógyászaton fekvő súlyos betegekkel való találkozás. Nagyon szívesen jöttek ide, mert a fekvő, mozgásképtelen betegek igényelték a legtöbb segítséget. Megitatták és megetették a betegeket, megigazították a párnát, takarót és a beteg kérésére apró segítséget nyújtottak nekik.

Lassan az első félévet zártuk, és közeledett a karácsony. Szomorúak lettek, mikor szembesültek azzal a ténnyel, hogy itt mindenki a kórházban tölti az ünnepet és lesznek, akiknek ez lesz az utolsó karácsonyuk. „Jó lenne örömöt szerezni nekik!” – hangzott el a lányoktól ez a szívből jövő együttérzés. „Készítsünk nekik ajándékot! Állítsunk nekik kis karácsonyfát!” – tele voltak ötletekkel. Ötven beteg részére ötven zöld kartonból kivágott, csillogóan díszített állítható karácsonyfát készítettek. Amikor megtudták, hogy én süteményt sütök a betegeknek, ők is jelentkeztek sütésre. Így aztán szép ajándékcsomaggal kedveskedtünk minden betegnek, és az ünnepséget az utolsó tanítási napon tartottuk meg. Szép karácsonyi énekekkel kívántunk Boldog Szent Karácsonyt a betegeknek és az ápolóknak.

A második félévben is többen folytatták ezt a segítő munkát. Ők valamennyien egészségügyi dolgozók akarnak lenni, és korukhoz képest nagyon elhivatottan és szépen végezték a szolgálatot. (Mizsei Sándorné, Inci néni)

2013. október 27: IDŐSEK NAPJA

Egyházközségünk a Karitász csoporttal együtt 2013. október 27-én rendezte meg az Idősek napját. A Szent Család templomban, a fél 11-es szentmisén a betegek szentségében részesítette az idős vagy beteg híveket, akik szentgyónással és áldozással felkészültek. A mise után ebben az évben is ebéddel látták vendégül idősebb testvéreinket a HBH sörházben, ahol zenés, vidám műsorral is kedveskedtek nekik. (Képek a 2013 Eseményei lapon láthatók.)

2013. november 4: TEMETŐLÁTOGATÁS
majd kultúrális program

A Karitász csoport szervezésében a csoport rendszeres összejövetelét most a halottak napjára úgy időzítette, hogy a temetőben csoportosan látogatták meg az egyházközségünk meghalt tagjait, kiemelten a karitász munkában tevékenyen résztvevőket és meghalt papjainkat. Jancsurák Lajosné Évike ötletét a csoport tagjai szívesen fogadták.

Temető 1.. Temető 2.. Temető 3

A meghirdetett időre az egyházközségből 14 személy jelent meg az összejövetelen. Sorra vették a tőlünk már eltávozottak nyugvóhelyét, sírjukra virágot helyezve közösen imádkoztak és mécsest gyújtottak a megemlékezésükre.

Tettük hitünk növelését, az összejövetel példa és felemelő érzést ébresztett a megjelentekben, de azokban is, akik csak látták szervezett tevékenységüket. Hitünkből fakadó kötelezettségünk a temetői látogatás a lélek építése ezen a téren is. Bízunk abban, hogy e szép példa tovább fejleszti közösségi érzelmeinket.

A temető látogatás után a kis csoportunk a Szalézi Gimnáziumba sétált el, ahol Andrásfalvy János atya mutatta be az iskola aulájában a Szalézi rend vándor kiállítását. Bízunk abban, hogy ez a megmozdulás a jövőben is ismétlődik és közelebb hozza a híveket egymáshoz, imádságos lelkületük erősödik. (Binó Imréné)

2013. november 18: SZENT ERZSÉBET KENYÉROSZTÁS

A nov. 18-i vasárnapon Szent Erzsébet kenyérosztás volt a rózsafüzércsoportok találkozója utáni napon. Mindenki kaphatott az ízletes kis kenyérből, ami Szent Erzsébet jótékonyságára emlékeztet mindekit szerte az országban, valamint a Katolikus Karitászra, mely szervezeten belül csak hazánkban sok ezren segítenek a rászorulókon. Köszönjük a szolgálatot! (Andrásfalvy János SDB)

2013. november 19: KARITÁSZ KÜLDEMÉNY

Karitászküldeményt, 1 tonna krumplit kaptunk, majd osztott ki a karitászcsoportunk a sok rászoruló családnak. A lepakolásban segített a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 9. E osztály fiú csapata. (A. Jánosdb a.)

2013. november 22-23: GYÜJTÉS RÁSZORULÓKNAK

Élelemgyüjtés 1.. Élelemgyüjtés 2.. Élelemgyüjtés 3

November 22-23-án karitászcsoportunk végezte a TESCO előtti Élelmiszerbankos gyűjtést karácsonyra rászorulóknak. Az egy mázsa híján egy tonna tartós élelmiszerből kb. 200 rászoruló ember részesül még karácsony előtt. A gyűjtés, csomagolás, szétosztás napokig tartó áldozatos munkáját jó szívvel és derűvel végzik a karitászcsoportunk tagjai. Kísérje az adakozókat, de a munka dandárját végzőket különösképpen is az Úr áldása. (AJános atya)


2013. december 6: VÁSÁR

December 6-án karitászmunkatársaink idén tizennyolcadik alkalommal szervezték meg a karitászvásárt a volt Béke mozi épületében. Előző délután jónéhány órán át pakolták, rendezték az egy teherautónyi ruhát, majd a pénteki roráté után már fél 8-kor kezdődött a vásár. A vásár után megmaradt ruhadarabokat szétosztották többek között a környező települések nahéz sorsú lakói, a kurityáni családsegítő központ, valamint Böjte Csaba ferences rendi szerzetes árvái közt.

A kb. 15 munkatárs nagyszerű munkát végzett, a bevételből idén is több, mint 100 család fog kapni karácsonyi csomagot. Isten különleges áldása kísérje őket, családjaikat és a támogatókat! (P. Andrásfalvy János SDB)

Vásár 1.. Vásár 2

2013. december 13-14.: EGYMILLIÓ CSILLAG

"Egymillió csillag a szegényekért" adománygyűjtés a belvárosban sikeres volt idén is. Köszönjük a lelkes és áldozatos karitásztagoknak, hiszen a gyűjtés eredményét is ajándékozásra fordíthatjuk. (AJános atya)

KARITÁSZ ESEMÉNYEK 2012-BEN

2012. február 4: KATOLIKUS JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Február 4-én került sor a Karitász Csoport által szervezett 16. Katolikus Bál megrendezésére. (Bóna Judit cikke a 2012 Eseményei lapon.)

2012. április 5: HAJLÉKTALANOK HÚSVÉTJA

A karitász képviselete, Andrásfalvy János atya, a kenyér és a töltött káposzta, na meg a mindenkor segítőkész Lempochner Zsolt kíséretében meglátogatta a hajléktalanokat.

Mivel húsvét előtt voltunk, János atya a gitárkísérettel elmondta a "keresztutat". Az emberek nagyon meghatottan figyeltek. A rövid látogatásunk után elfogyasztották a finom töltött káposztát, aminek nagyon örültek. A vezetőjük megköszönte a segítségünket, amit szívesen teljesítettünk. (Pirkó Balázsné)

2012. május 19: KARITÁSZ TALÁLKOZÓ

Karitász csoportunk vezetőjének, Begov Ferencnének a beszámolója a főegyházmegyei Karitász találkozón:

"Holnap, azaz május 20-án lesz 16 éve, hogy a kazincbarcikai egyházközségben, akkori plébánosunk Dr. Medvegy János atya vezetésével egy 15 fős, önként szerveződő kis csapat felvállalta, hogy a krisztusi tanítás szerint az elesettek, betegek, szegények segítését fogja szolgálni, méghozzá a Karitász szervezetében. Jelenleg 35 fő alkotja Karitász Csoportunkat. Nem csak létszámunk gyarapodott, hanem tevékenységi körünk is, melynek egyrészt oka a társadalomban keletkezett negatív változások, másrészt mi magunk is a képzések hatására szélesebb látókörrel, nagyobb tapasztalattal és kapcsolatokkal rendelkezünk.

Sajnos a szegénységet közelről érzékeljük. Egyházközségünkben, lakóterületünkön és az egész városban rengeteg a munkanélküli, a kisnyugdíjas, nagycsaládos, gyermekét egyedül nevelő szülő. Egyre többen fordulnak hozzánk, hogy segítsük őket. Gyors segélyként alkalmanként élelmiszer csomagot tudunk adni, egyrészt a nagyböjti élelmiszergyűjtésből, másrészt az általunk beszerzett élelmiszerekből.
Karácsony előtt 200, húsvét előtt 100 db. élelmiszer csomaggal segítjük az arra rászorulókat. 20…-től részt veszünk az uniós élelmiszer programban, amikor is 150 körüli család tud nagyobb mennyiségű élelmiszerhez jutni.
Katasztrófa helyzetekben igyekszünk gyorsan segíteni. A 2010-es árvíz idején Szendrőládot és a helybéli árvízkárosultakat segítettük tartós élelmiszerrel, Szendrőládra 2 bútorszállító autóval bútort, háztartási gépeket, ruhaneműt vittünk.

Az Egri Karitász Táborért hálásak vagyunk, hiszen hátrányos helyzetű gyerekeket tudunk gazdag programokkal nyaraltatni, olyanokat, akik egyébként sokszor felügyelet nélkül, utcán töltenék ezt az időt.
Idős testvéreinket látogatással és programszervezéssel segítjük. Nyugdíjas Klubot szerveztünk számunkra. Orvosi előadás, kirándulások, kézműves foglalkozás, szalonnasütés, stb. szerepel a programban.
Minden évben megrendezzük az Idősek napját októberben. Szentmise keretében az arra felkészültek a betegek szentségében részesülnek, majd étteremben közös ebédre visszük őket, ahol kis műsorral is kedveskedünk.

Kezdettől a Karitász Csoport rendezi a Katolikus bált, jótékonysági céllal. A 250-300 fős bál egyúttal nagyon jó közösségépítő alkalom.
Tavaly rendeztünk először Családi napot. Az egész napos gazdag programnak akkora sikere volt, hogy az idén június 23-án ismét lesz Családi nap.
Kórházi beteglátogató csoportunk, hétről-hétre kórtermenként végigjárja a 9 emeletet, beszélgetve a betegekkel, és összeírják a gyónást és szentáldozást kérőket, így készítik elő a lelkiatya munkáját.

Városunkban 80 fős Hajléktalan Szálló működik. Minden évben karácsonykor, az idén húsvétkor is töltött káposztával és süteményekkel látogattuk meg őket. Lelki táplálékot pedig a lelkiatya szolgáltat. Nagyon meghatóak ezek a találkozások a közös imával és énekekkel. Városunkban közismert a tevékenységünk, hiszen a köztudatba beépült a Karitász vásár december elején, és sokan ismerik már az „Egymillió csillag a szegényekért” akciót is a Fő téren. Mindkettő számunka is kedvező adománygyűjtő lehetőség.

Szívesen beszéltem volna a kilakoltatott anyáról és lányáról, az öngyilkos jelölt férfiről, a 6 gyerekes családról a hegyen, a 4 gyerekes albérletben élőkről vagy a dédnagymamáról, aki betegen neveli 2 dédunokáját, stb.

Most kérem, nézzenek meg néhány felvételt, amelyek a kazincbarcikai Karitász életet illusztrálják."

2012. július 30 - augusztus 3: EGRI KARITÁSZ TÁBOR

Eger 1.. Eger 2.. Eger 3

Július 30-án reggel 8 órakor gyülekeztünk Kazincbarcikán a Spar parkolóban. Ott megtörtént a névsorolvasás, és a 18 gyerek valamint a 3 felnőtt bepakolta a csomagját János atya, vagy Tompa Pista bácsi autójába, és átmentünk a buszmegállóba, majd a 8.40-kor induló egri buszra szálltunk fel. A buszon ülve elfogott minket az izgatottság, alig vártuk, hogy odaérjünk. Na, de mikor odaértünk, mindenki rohant föl elfoglalni a szobákat. A beköltözés hamar megtörtént, a szobatársakat is elfogadtuk.

A táborvezetőnk Tompáné Varga Margó néni volt, a két segítője pedig Tompa István bácsi és Krokavecz Béláné, Marika néni. Minden nap kis és nagycsoportos foglalkozásokon vettünk részt. A nagycsoportos foglalkozásokon énekeltünk, beszélgettünk, játszottunk. A kiscsoportos foglalkozásokon pedig két részre váltunk. Ez egy önismereti tábor volt, tehát Margó néni foglalkozásain mindig magunkkal kapcsolatos dolgok, egyfajta személyiség megismerés volt a cél. Pista bácsival mindig az aznapi evangéliumot beszéltük meg. A két kiscsoportos foglalkozás között mindig tartottunk egy 15-20 perces szünetet, amit az udvaron töltöttünk el, mozgással. Marika néni beállt szakácsnőnek, ő készítette el nekünk a reggelit és a vacsorát, amit mindannyiunk nevében meg is köszönök neki, mert nagyon ízlett nekünk.

Rengeteget sétáltunk minden nap, jégkása nélkül alig bírtunk meglenni. Minden este egy úgynevezett „Jó éjszakát”-tal zártuk a napot, ahol elmondtuk, hogy mi tetszett a legjobban, és hogy hogyan éreztük magunkat aznap. Az egyik délutánon elmentünk a strandra is, mindenki nagyon élvezte, hogy a vízben játszhatott. Meglátogattuk a Dobó téren lévő templomot is, ami tetszett mindnyájunknak.

Csütörtökön lejött hozzánk egy napra Bóna Judit néni, akinek nagyon örütünk. Este szállásunk melletti templomba elmentünk egy szentmisére, aminek nagyon örültünk, és még aznap este lejött hozzánk János atya, és hozta magával Velkey Pityut is. Amikor megláttuk őket, még a kedvünk is jobb lett, feldobták az amúgy is nagyszerű hangulatot. János atya lehozta a gitárját, és az énekfüzeteit, hogy belekezdjünk az önfeledt éneklésbe, amit nagyon élveztünk, és ezúttal is köszönjük neki. Pénteken, augusztus 3-án János atya tartott egy misét nekünk a szállásunk egyik nagy termében. Sajnos már éreztük, hogy lassan mennünk kell, mindjárt vége a tábornak. A záró éneklés után levittük a csomagjainkat, és újra bepakoltunk az autókba, majd elindultunk a buszmegállóba. A 14.40-es busszal mentünk haza. Nagyon elfáradtunk, de megérte. A Szent Család templomnál szálltunk le, ott vettük fel a csomagjainkat. Fantasztikusan éreztük magunkat, kissé fájt a búcsúzkodás, de megígértük egymásnak, hogy tartani fogjuk a kapcsolatot.

Köszönjük a Karitásznak ezt a csodálatos hetet, hogy együtt lehettünk, mert rengeteg új barátra tettünk szert. Mindenkinek ajánljuk ezt a tábort, aki jól szeretné érezni magát. Köszönjük Margó néninek, Pista bácsinak és Marika néninek, hogy elvittek minket és hogy foglalkoztak velünk. Reméljük, jövőre is megszervezik nekünk ezt a tábort, mert mi menni szeretnénk. (Darmos Kitti)

2012. október 6: ÖNZETLENÜL MÁSOKÉRT

A Katolikus Karitász vezetősége ebben az évben alapította meg a Caritas Hungarica Díjat. A díj célja biztosítani a karitászönkénteseket arról, hogy az Egyház értékeli a rászorulóknak nyújtott karitatív munkájukat.

Ennek jeléül külön kitüntetéssel jutalmazza azokat az önkénteseket, akik ezen a téren a Krisztus szeretetének kimagasló fokát érték el. "Szolgálatuk nem vár dicséretet, mégis fontos, hogy elismerjük munkájukat, amellyel példát adnak mindnyájunknak" – mondta Spányi Antal püspök.

A díjakat – az elismerő oklevelet, a karitász logót ábrázoló arany kitűzőt, a szervezet történetét bemutató könyvet – Spányi Antal püspök, a Karitász elnöke, és Écsy Gábor atya, a segélyszervezet országos igazgatója adta át.

Egri Főegyházmegye: Begov Ferencné, Pogonyi Lászlóné és Tóth Lászlóné

Kitüntetettek

(Forrás: Caritas Hungarica)

Caritas Hungarica díj kiváló karitászvezetőnknek, Begov Ferencné Katinak

2012. október 6-án Budapestre, a Magyar Szentek Templomába hívták szeretett karitászvezetőnket, Begov Ferencné, Katit. A meghívás azoknak szólt, akik szerte az országban egyházmegyéjükben évtizedes kiemelkedő karitásztevékenységet végeztek. Minden egyházmegyéből a három legkiválóbb karitászvezetőt jutalmazták az idén alapított „Caritas Hungarica” díjjal. A kitüntetettek díszoklevelet, Caritas Hungarica feliratú kitűzőt, valamint a karitászról szóló kötetet kaptak.

Az ünnep után kértem Begovné Katit, mondjon pár szót a barcikai Karitász elmúlt 16 évéréről. Sok apró érdekesség között elmondta, hogy az 1996-os megalakulás idején az egyik akadály, amit sikerült áthidalni, hogy nem volt követendő minta, és mégis sikerült egyre jobban meglátni a rászorulók segítésére adandó alkalmakat. Fokról fokra sikerült megteremteni a rendszeres működés alapfeltételeit: ma már a rendszeres találkozók mellett a csoport rendelkezésére áll egy raktár, és a Szent Erzsébet terem berendezéssel együtt, ami nem volt könnyű feladat. Számtalan nagycsaládnak, nehéz sorsú kiscsaládnak, hajléktalannak sikerült segítséget nyújtani, és olykor nem hiányoztak a köszönetnyilvánítások sem. Egy családnak pl. a vasárnapi ebédhez még egy csirke farhát sem jutott, és a karitászcsoportunk segélye éppen akkor érkezett meg élelmiszercsomag formájában, amiért az anyuka sírva mondott köszönetet. Nehéz volna fölsorolni azt a rengeteg telefonálást, utánajárást, amit az edelényi vagy a mádi árvíz idején kellett lebonyolítani, hogy a felajánlások megtalálják rászoruló gazdájukat, de a sok vesződség mindenképpen megérte.

A karitászcsoport 16 éves történetéhez tartozik még, hogy „mindez csapatmunka volt, örömmel, gondokkal, de közösen tudtuk megvalósítani a kitűzött céljainkat. Ötletek, biztatások, egymás segítése kísérték utunkat pl. amikor a karácsonyi ajándékcsomagokat elvittük a rászorulóknak elkezdtünk velük együtt imádkozni, és ezt nagy örömmel fogadták”.

Kívánunk Katinak sok erőt és az Úr szeretetét és áldását, hogy tevékenységével, tudásával és imáival még évtizedekig támogathassa a barcikai karitászcsoportunk munkáját. (P. Andrásfalvy János SDB)

Videó a díjátadásról megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=loUCQI_oN

2012. december 7: KARITÁSZ VÁSÁR

December 7-én a Karitász csoport ismét megrendezte a jótékonysági KARITÁSZ VÁSÁRT a volt Pont moziban reggel 8 és délután 14 óra között. A bevételből ez alkalommal is élelmiszer-csomagokat kapnak a rászorulók karácsonyra.


2012. december 13: SZALÉZISEK KÖZMUNKÁN

Szép, de nem egyszerű feladattal bízott meg a Szalézi Gimnázium Vezetése, élén Andrásfalvy János atyával. Jó magam, és Mizsei Sándorné külön-külön mentorálunk 14-15 éves 9-ikes fiúkat és leányokat, akik egy kormányrendelet alapján kötelesek 50 óra közmunkát elvégezni. Ezt 2 évfolyam ideje alatt kell teljesíteni. Mi Incikével egyébként is régi kórházi látogatók vagyunk, de itt ebben az esetben nem csak arra kell összpontosítani, hogy kórházlátogatók legyünk, hanem vezetni lélekben, szeretetben, és türelemmel a fiatalokat. Nem egyszerű. Mi katolikus hitben élő keresztények vagyunk Incikével, de bizony már az első alkalommal, mikor megkérdeztük vallási hovatartozásukat, a 15 gyerekből nagyon kevés a megkeresztelt, de a vallásukat senki nem gyakorolja. Ezeket csak azért írtam le, hogy érzékeltessem azt a nagyon komoly feladatot, amit a Jóisten reánk bízott. Mi nagyon örülünk ennek a feladatnak, mert apostolok vagyunk, ha nem is térítünk, de értük így imádkozunk. Segítse meg Isten a munkánkat, hogy a jó magot általunk elültesse a szívükbe, és ezáltal a szolgálat által is jobb emberré érhessenek. (Bata Imre)

2012. DECEMBERI KARITÁSZ ESEMÉNYEK

- 2012. december 10-én a vásári bevételből 200 db. csomagot készítettünk karácsonyra a rászorultaknak.

- 2012. december 14-én 1 Millió Csillag a szegényekért. Országos adománygyűjtés.

- 2012. december 16-án adománygyűjtés a korzón.

- 2012. december 21-én töltött káposztát és karácsonyi hangulatot vittünk a hajléktalan embereknek.

KARITÁSZ ESEMÉNYEK 2011-BEN

2011. február 5: ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL - 15. Katolikus bál

Február 5-én tartottuk meg a hagyományos jótékonysági bálunkat, ami idén is a Dózsa György úti iskolában került megrendezésre. 220 fő jelezte részvételi szándékát, ennyi embernek kellett feldíszíteni, megteríteni az iskola aulájában. Szerencsére voltak készséges hívek és Karitász-tagok, akikkel ez sikerült. (Jancsurák Lajosné cikkének folytatását lásd a 2011 Eseményei lapon.)

2011. május 20: 15 ÉVESEK LETTÜNK

A május 20-án megtartott Karitász-gyűlésen megemlékeztünk arról az eseményről, hogy éppen 15 éve alakult meg a kazincbarcikai Karitász-csoport. Ez alkalomból - bár nem volt teljes a létszám - készült az alábbi csoportkép:

Csoportkép

.Fotó: Iváncsy Balázs

2011. május 21: TAKARÍTÁS

"Önkéntesen tisztán Magyarországért" - mozgalom indult a mai napon hazánkban, melyhez a Karitász-csoport is csatlakozott. Május 21-én délelőtt, 9 és 11 óra között több civil szervezettel együtt (Városszépítők, Halláskárosultak, stb.) templomaink környezetét igyekeztünk tisztára varázsolni.

Takarítás 1... Takarítás 2... Takarítás 3.

..Fotó: Hajagosné

2011. június 6-10: ÖNKÉNTESEK NEMZETKÖZI ÉVE

A 2011-es év az Önkéntesek Nemzetközi éve. E programhoz kapcsolódott városunk 2011. június 6-10-ig, ekkor tartották meg városunkban az önkéntesek hetét.

A programot a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma szervezte, melynek elnöke Dienes Mária. Az elnökasszony a megnyitón ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen komoly gazdasági és közösségi értékeket képvisel az összefogásban rejlő munka. Városunkban nagyon sokan és szívesen kapcsolódnak be az önkéntes munkavégzésbe, melynek sok évtizedes hagyományai vannak, és amelyre nagyon büszkék is lehetünk.

Ebben az évben az alábbi munkák történtek:
- szemétszedés és eltakarítás, a város parkjainak és útjainak megtisztítása,
- virágültetés,
- véradás,
- beteg és idős emberek meglátogatása otthonaikban,
- beteglátogatás a kórházban,
- betegek megajándékozása a kórház ápolási osztályán,
mely munkákban a Karitász Csoport beteglátogatói is részt vettek. Kazincbarcikán 24 civil szervezet tevékenykedik. Az önkormányzat a 24 civil szervezetet 20 millió forinttal támogatja 2011-ben, és így a tradicionális hétre újra sor kerülhet október 10 és 15-e között. (
Mizsei Sándorné)

2011. július 11-15: KARITÁSZ TÁBOR EGERBEN

A kazincbarcikai római katolikus gyerekek 17 fős csoportja 3 felnőtt kísérővel július 11-én délelőtt érkezett meg Egerbe. A szálláshelyünk a KARITÁSZ központban volt, ahol kényelmes szobákban lettünk elszállásolva. Reggelente és esténként a Marika néni által készített finom reggeliket és vacsorákat fogyaszthattuk el természetesen ima után. Ebédelni a Szeminárium egyik ebédlőjébe jártunk. Kedden a minorita templomban, a többi napon a Szervita templom szentmiséin vettünk részt.
Gyakran tettünk nagy sétákat, ismerkedve a város nevezetességeivel. Esténként jó időtöltésnek bizonyult az udvaron szervezett közös játék. Egyszer bibliai témából vetélkedőt is tartottunk.
Hétfőn legelőször az Egri Bazilikát néztük meg. Imádkozás után ellátogattunk a Szemináriumba.
Kedden délelőtt a Népkert játszóterének érdekes játékait próbálhatták ki a gyerekek. Délután várlátogatásra indultunk. Végigjártuk a vár nevezetes helyeit, ismerkedtünk történetével, majd a csodálatos Marcipán Múzeum következett.
Szerdán délelőtt a Szent István Rádióban újabb érdekességeket hallhattunk, melyek mindenkinek nagyon tetszettek. Megnéztük még az Érseki Kincstárat is, ahol gyönyörű miseruhákat és értékes templomi felszereléseket láthattunk, az aranyművesség és ötvösmunka remekeit. Mindenki nagyon várta már, hogy a nagy meleg miatt az egri strand vizében hűthesse magát!
Csütörtökön a Dobó téren vette kezdetét az „Egri vigasságok” rendezvénysorozat melynek mindannyian részesei lehettünk. Az árusok, az előadások, művészek jelmezei és zenéje,a középkor hangulatát varázsolták oda a számunkra, amit a gyerekek és felnőttek is nagy örömmel néztek.
Az utolsó pénteki napon a sok szép élményre emlékezve kitakarítottuk szobáinkat, és a hazautatásra készülve összecsomagoltunk.

A tábor zárásakor megállapítottuk: a gyerekek, összegezve az hét történéseit, dícséretet érdemelnek!

(Kísérők voltak: Ölveczki Gyula, Krokaveczné Marika, Bata Imre)

2011. augusztus 20: 80 ÉVES A KARITÁSZ

Augusztus 20.-án államalapítónkat Szent István királyt, a Karitász 80. és újjászervezésének 20 éves születésnapját az Egri Egyházmegye karitászosai, mintegy ötvenen Budapesten a Szent István Bazilika előtt együtt ünnepeltük. Emeletes busszal, nagyjából 4 óra alatt értünk Budapestre.
A Bazilika oldalánál gyülekeztünk, ahol megkaptuk piros Karitászos egyen ingünket.
17 órára az ünnepi mise színhelyére a Bazilika elé vonultunk, ahol tűző napsütésben a bíboros köszöntésével megkezdődött a szentmise. A szentbeszédet Pápai Lajos győri megyéspüspök tartotta.
Nagy lelki élmény volt a mise minden perce, melyet még mintegy megkoronázott a Szent Jobb körmenet az ereklyével és a tűzijáték is!
(Ölveczki Gyula)

aug 20. Budapest


2011. október 23. IDŐSEK NAPJA

Hagyomány már, hogy október végén Karitász csoportunk az egyházközséggel közösen megrendezi az Idősek Napját. (Továbbiakat lásd a 2011 Eseményei lapon.)

2011. november 19: KARITÁSZ ÜNNEP A SZENT ISTVÁN BAZILIKÁBAN

Az Edelényből induló autóbusz bejárta az egyházmegye jó részét és Budapestre érkezve 56 főt szállított az ünnepre. P. Andrásfalvy János SDB lelkipásztor vezetésével imádkoztuk a rózsafűzért a Szent Szűz közbenjárásáért esdekelve. A Karitász csoportok lelkesen tartották meg beszámolóikat az autóbuszon, megosztva egymással örömüket, bánatukat és sikereiket.
A Szent István Bazilikában 600-700 fő gyűlt össze ezen a napon. A házigazda – Écsy Gábor atya (Karitász igazgató) – örömmel köszöntött bennünket: „Hál' Istennek” sokan vagyunk!
A Katolikus Karitásznak 8.146 regisztrált tagja van. Az önkéntesek lelkes tevékenysége segíti a tagok munkáját.
Főtisztelendő Horváth Zoltán cím
zetes kanonok-plébános (Teréz-városi Plébánia) „Szent Erzsébet életpéldája és szent élete” címmel avatott be az életszentség titkaiba.
Az illatos és finom ebéd után a „Karitász történetéről” kivetítőn láthattunk és szóban hallhattunk előadást. Jelmondatokban kifejezett legfontosabb szándékok: „Mindent a gyermekért”; „Magyar a magyarért”; „Imádkozzatok és adakozzatok”.

Az utolsó előadást főtisztelendő Bánóczky Előd Szent Erzsébetről tartotta. Lelki szemeink előtt megelevenedett a drága, Szent Erzsébet minden tette, cselekedete, éreztük rózsáinak illatát.16.00 órakor a hálaadó szentmisét dr. Erdő Péter bíboros és a Püspöki kar tagjai, papjaink mutatták be a hívek szívbéli hálaadásával együtt. Hazafelé énekeltünk, ahogyan a szívünk dicsérete diktálta: Jézusról és Máriáról.
Az Erzsébeteket rózsával köszöntötték a férfitagok. Jancsurákné Évikét is rózsával
lepték meg, viszonozva háziasszonyi (a buszon teljesített) kedvességét.

Imádságos szeretettel a Szent Erzsébet évében a Karitász Csoport munkájába belépő tag: Puskás Gizella

2011. november 20: SZENT ERZSÉBET LEGENDÁJA

2011. november 20-án a Karitász tagjai a hittanos gyerekekkel és néhány szalézis diákkal közösen életre keltették Szent Erzsébet legendáját, Tompáné Margó néni rendezésében.
A darab kiskorától egészen korán bekövetkezett haláláig bemutatta a szent életű királylány útját – Istenig. A hívek szemtanúi lehettek a híres rózsacsodának, láthatták a jelenetet, amint Erzsébet a szegényeket oltalmazza és a végén részesültek a tápláló kenyeréből is.
A szereplők és a segítők lelkesedése határtalan volt a próbák és az előadás során egyaránt. Margó néni és Szomolya Zsuzsa néni fantasztikus jelmezei pedig igazán korhűvé varázsolták az egész idillt. Köszönöm neki minden társam nevében: Csiszárik Kati

2011. december 9.: KARITÁSZ VÁSÁR

Sokak által várt esemény a Karitász Csoport évente megrendezett jótékonysági vására. Ebben az évben december 9-én került sor ennek megrendezésére. A hívek által adományozott ruhaneműk, cipők, használati- és dísztárgyak, könyvek, játékok jelképes összegekért kerültek eladásra. A befolyt összeget ebben az évben is a rászorulók megsegítésére fordítjuk.

Ezúton köszönjük mindenkinek a hozzájárulását a vásár sikeréhez, akár adomány, akár munka vagy egyéb segítség formájában történt.

Vásár 1.. Vásár 2.. Vásár 3

......Fotó: Hajagosné

2011. december 23: KARÁCSONY

Ezidén is összegyűltünk a Szent Erzsébet teremben, karitász tagok, az utolsó roráté után, hogy együtt ünnepeljük Jézus születését.

A szokásos műsor helyett most egy kedves pásztorjátékot adott elő néhány társunk, majd papjaink megajándékozása következett, végül pedig elfogyasztottuk a Fórizs Marika által készített, finom bejglit. Köszönjük!

Karácsony1.. Karácsony 2.. Karácsony 3

....Fotó: Hajagosné

KARITÁSZ ESEMÉNYEK 2010-BEN

2010. január 30: KATOLIKUS BÁL 2010.

Január 30-án tizennegyedik alkalommal került sor a hagyományos jótékonysági bálunkra. A kezdeti izgalmak után (eleinte kevés volt a jelentkező) 230 fő részvételével kezdődött az este. (Jancsurák Lajosné cikkének további részét lásd a 2010 Eseményei lapon.)

2010. április 23-25: IDŐSGONDOZÁSI TRÉNING EGERBEN

2010. április 23-tól 25-ig a Kazincbarcikai Karitász csoportból négyen vettünk részt Egerben Idősgondozási tréning címen meghirdetett továbbképzésen. A képzést a Veszprém megyei Karitász igazgatója, Zagyva Richárd és az erdélyi Bíró Ildikó vezette.

A cél az volt, hogy mi, önkéntesek, megismerjük azokat a feladatokat, melyeket az idősek, betegek látogatása, segítése során elvégezhetünk. Különválasztottuk az otthoni és intézményi idősgondozási teendőket. Erre azért van szükség, mert más a feladat egy idősotthoni vagy kórházi látogatás alkalmával, és más az otthonában élő idősek ellátásánál. Elemeztük, hogy milyen feladatok tartoznak az önkéntes segítők hatáskörébe, és mik azok, amire a hatáskörünk nem terjed ki.

A tréninget közös munka jellemezte, - nem előadás sorozatok voltak – mindenki aktívan részt vett a háromnapos programon. Jól éreztük magunkat, jó hangulatban, gyorsan és hasznosan telt el a három nap. Új ismeretekkel és az idősgondozás folyamán eddig megszerzett tapasztalatok megosztása után érkeztünk haza. (Bóna Judit)

2010. június 28: SEGÍTSÉG ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK

2010. június 28-án az előre elkészített élelmiszer csomagokkal elindultunk Begovné Katika és jómagam Felsőbarcikára, hogy szétosszuk azokat a rászorulók között. Ebben segítségünkre volt Máthé Botond kurátor úr, aki egyedülálló, beteg ill. súlyos károkat szenvedett személyek címére vezetett bennünket. Nagyon jóleső érzés volt látni azt az örömöt és meghatottságot, amit e szerény csomag átvétele okozott. Meghallgatva panaszaikat és fájdalmaikat, Istennek hálát adva és áldását kérve köszöntük meg, hogy segíthettünk. (Bata Imre)

2010. július 19-23: KARITÁSZ TÁBOR

Július 19-én, hétfőn reggel a menetrend szerinti busszal indult el csoportunk Egerbe, szám szerint 19-en gyerekek és négy felnőtt kísérő. Szálláshelyünk az Egyházmegyei Karitász Központban, az egykori szervita kolostorban volt, ahol 5 és 6 ágyas szobákba osztottak el bennünket.

A reggeli és a vacsora a kolostorban volt, ebédelni a Szent József kollégiumba mentünk. Mindennap volt program, délelőtt is és délután is. Kétszer is voltunk a strandon, emlékezetes programok voltak a múzeumok: a tűzoltó- és patikamúzeum, és a főegyházmegyei múzeum és kincstár. Voltunk a várban, megnéztük a bazilikát és más templomokat. Első nap templomlátogatás közben hatalmas eső kerekedett, így csak sokára tudtunk elindulni a szálláshelyünkre. Számomra a legnagyobb élmény a Planetárium volt.

Szabadfoglalkozásokon a kolostor udvarán fociztunk, ill. én közvetítettem. Délutánonként misét hallgattunk a szomszédos Fájdalmas Anya templomában. Este fél 11-kor volt a takarodó.

A barátommal, Kristóffal együtt nagyon jól éreztük magunkat.

Köszönjük a Karitásznak, hogy itt lehettünk, Emri Attila bácsinak és Ölveczki Gyula tanár bácsinak a velünk való foglalkozást, Bata Imre bácsinak a sok mókázást és Rádai Annuska néninek a finom reggeliket és vacsorákat. (Szentpéteri Áron 5. osztályos)

2010. október 2: KARITÁSZ KIRÁNDULÁS

2010. október 2-án, szombaton, Balázs atya vezetésével zarándokúton vettünk részt, amit a Karitász szervezett.

Utunk első állomása a Budapest-Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz plébániatemplom volt. Ott először szentmisét tartottunk, majd Horváth Zoltán plébános atya ismertette a templom történetét. Ezután a plébánia öreg, patinás épületében az ottani Karitász csoport tagjai vendégül láttak bennünket egy kis beszélgetésre és agapéra.

Utunk második állomása a Máriaremetei Kegytemplom volt. Máriaremete ma már nemcsak a főváros, hanem az egész ország katolikus lakosságának kedves búcsújáró helye. Erről tanúskodnak az oltár körül, valamint végig az oldalfalakon, még kívül a lábazaton is felfüggesztett hálatáblák. A kegyelem e sok jelét látva, mi is meghatódva imádkoztunk a Szűzanyához.

Utunk következő állomását a budai hegyek között, a buszból kiszállva, egy kis gyaloglás után értük el. Hatalmas tölgyfák lombjai alatt húzódik meg Fogolykiváltó Boldogasszony temploma, közismert nevén Makkosmária. Mindszenty József hercegprímás különösen kedvelte ezt a Mária-kegyhelyet. Ő is többször elzarándokolt ide, és a templom felújításán is sokat fáradozott.
Napjainkban ismét reneszánszát éli a kegyhely, hiszen tán soha nem volt annyira aktuális, hogy a különféle bűnök és káros szenvedélyek rabságában sínylődő szerencsétlen testvéreinkért itt könyörögjünk.

Már este volt, amikor zarándokutunk utolsó állomásához, a Fóti római katolikus templomhoz érkeztünk. Az Ybl Miklós tervei szerint épült négytornyos monumentális épület díszkivilágításával és homlokzatán a Szeplőtelen Szűz 3 méter magas szobrával felejthetetlen látványt nyújtott.

A gazdag program befejeztével, a szerencsés hazautazást követően hitünkben megerősödve tértünk haza otthonainkba. Köszönet Balázs atyának és Begov Ferencnének, Karitász csoportunk vezetőjének, a zarándokút megszervezéséért. (Szentmiklóssy Lászlóné)

2010. október 24: IDŐSEK NAPJA

Az idén 15. alkalommal rendezte meg a Karitász az Idősek napját. (Részletes beszámoló és fényképek a 2010 Eseményei lapon.)

2010. november 21: SZENT ERZSÉBET KENYERE

Több éves hagyományunknak megfelelően ez évben is Szent Erzsébet kenyerét osztottuk a híveknek templomainkban. Erre az alkalomra a Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnap került sor, mely az idén november 21-e volt.

A reggeli órákban már a diák mise előtt lázas munka folyt. Az illatozó, friss kenyérkéket – melyet a Karitász emblémával ellátott címke díszített – egyenként tasakokba csomagoltuk. A szentmisék végén, a templomok előterében osztottuk szét az 500 db. kis kenyeret, megköszönve ezzel a hívek egész éves nagylelkű adományait, mellyel a Karitász munkáját segítik, és ezáltal a szegényeket, egyedülállókat és a nagycsaládokat támogatják.


A kenyérosztás, Szent Erzsébet – a Karitász védőszentjének – legendájához fűződik. Ugyanis egy alkalommal, amikor éppen kenyeret vitt Erzsébet a köpenye alatt a szegényeknek, megállították, hogy leleplezzék. Amikor a köpenyét kibontotta, hogy megmutassa mi van benne, kenyér helyett rózsák hullottak a földre. Szent Erzsébet jóságát követve jelképesen kenyérrel köszönjük meg minden évben a támogatók önzetlen segítségét.

Személy szerint engem ez az esemény nagy örömmel töltött el, mert ebben az évben kapcsolódtam be a Karitász Csoport munkájába, és így részt vehettem a Szent Erzsébet napjához kapcsolódó kenyérosztásban. (
Hollósiné Vadász Csilla)

2010. december 11: KARÁCSONYI VÁSÁR

December 11-én, szombaton rendezte meg a Karitász csoport a hagyományos karácsonyi jótékonysági vásárt, a volt Pont Moziban. A vásár bevételét idén is a rászorulók élelmiszer-adományozására fordítjuk. A megmaradt ruhaneműt és egyéb holmit Böjte Csaba erdélyi atya árvái számára ajánljuk fel.

A Karitász csoport munkatársait idén is kedves megvendégelésben részesítette Szomolya Istvánné Zsuzsa, az elmúlt évek fánkjai után ezúttal finom lángossal kedveskedett nekik. Köszönjük!

2010. december 22: KARITÁSZ KARÁCSONY

December 22-én a hajnali szentmise után a karitász-tagok bensőséges, meghitt összejövetellel ünnepelték meg karácsony ünnepét. A Szent Erzsébet teremben feldíszített, terített asztal várt bennünket, ahol minden karitász-tag kedves ajándékban és agapéban részesült.

Hagyományosan ezen az összejövetelen adta át a Rózsafűzér Társaság és a Karitász csoport karácsonyi ajándékát papjainknak.

2010. december 23: LÁTOGATÁS A HAJLÉKTALAN SZÁLLÓN

Karitász csoportunk öt tagja, Begov Ferencné és Iváncsy Balázs plébános úr vezetésével, 2010. december 23-án 17 órakor látogatott el az Éjjeli Menedékhely – Nappali Melegedő lakóihoz.

Az otthonban 70 fő lakik. István Zsolt, az intézmény vezetője szívesen fogadott bennünket. Megmutatta a felújított intézmény helyiségeit. A könyvtárszobában már vártak az otthon lakói, és nagy örömmel fogadtak minket. Iváncsy Balázs plébános úr rövid imaórát tartott. Felolvasta Szent Máté evangéliumából Jézus születésének történetét az egyiptomi menekülésig, Tompa István világi elnök pedig karácsonyi énekeket énekelt szintetizátor kísérettel, ezzel tette ünnepélyesebbé az imaórát. A lakók aktívan bekapcsolódtak az imádságokba és az énekbe egyaránt. Balázs atya ezután beszélt a karácsonyról, a szeretetről és a szív békéjéről, amit nagy érdeklődés kísért. Végül átadtuk a Karitász ajándékát, a hatalmas kondérban készült töltöttkáposztát, dobozos és házilag készített süteményeket,- ez utóbbit a katolikus egyházközség hívei készítettek az otthon lakóinak.

Jó érzés volt valamennyiünk számára, hogy az otthonukat elvesztett embereknek szebbé, bensőségesebbé tettük a karácsony ünnepét. (Mizsei Sándorné)

KARITÁSZ ESEMÉNYEK 2009-BEN

2009. január 31: KERESZTÉNY BÁL

Ezen a napon tizenharmadik alkalommal rendeztük meg egyházközségünk bálját a Karitász csoport szervezésében. (Mizsei Sándorné cikkét lásd a 2009 Eseményei lapon.)

2009. március 21: EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ TALÁLKOZÓ

Március 21-én egyházközségünk rendezte meg a Karitász csoportok küldötteinek tavaszi találkozóját a Szent Család templomban. Mintegy 28 település 34 Karitász csoportját a vendégek 140 fővel képviselték.

A vendégek regisztrálását követően ünnepélyes szentmisén vettünk részt, melyet Dr. Katona István püspök úr mutatott be a koncelebráló vendég papok és a helybeli papság részvételével. Szentmise után a püspök úr tanítását hallgattuk meg a Szentatya "Caritas deus es" enciklikájának magyarázatával. Egy rövid agapé után Kármán János atya váci egyházmegyei karitász igazgató beszélt a keresztény lelkiségről, mely Istennel való jó kapcsolatunkat kell, hogy tükrözze. Ehhez kellenek a kegyelmi eszközök. Előadását gitárral kísért énekek tanításával tette még színesebbé. Ezután - nagyböjti idő lévén - egy szép keresztút végzésével emlékeztünk Urunk szenvedésére. Végül Árvai Ferenc atya, az Egri Egyházmegye új karitász igazgatója beszélt a Karitász jövőbeni feladatairól, és az élelmiszergyűjtés eredményeiről. A gazdag program közös ebéddel ért véget.

Jó volt találkozni a sok ismerőssel, a sok lelkes, mosolygó, segíteni kész emberrel, akiket ugyanaz az őszinte szeretet vezérel. Köszönet Balázs atyának és János atyának a sok segítségért, és mindazoknak, akik pénzzel, süteménnyel, munkával és egyebekkel segítettek a rendezvény lebonyolításában. Köszönet az énekkarnak, hogy az ünnepi szentmisénket még szebbé tették énekükkel. (Begov Ferencné)

2009. július 20-24: KARITÁSZ TÁBOR EGERBEN

Az Egri Főegyházmegyei Karitász ez évtől táborozási lehetőséget biztosít iskolás korú gyermekek számára. Egyházközségünk Karitász Csoportja örömmel vette e kezdeményezést, és július 20-án 9 gyerekkel indultunk útnak, hogy eltöltsünk öt napot Egerben. „Saját” gyerekeink mellé vállaltuk, hogy az Egerbaktáról érkező 5 főre is vigyázunk – mivel nem volt kísérőjük -, és így 14 gyerek felügyeletét és táboroztatását biztosítottuk.

Karitász vezetőnk Krokaveczné Marikát és személyemet tisztelte meg a tábor vezetésével. Igyekeztünk tartalmasan eltölteni ezt a pár napot, próbáltuk a programokat úgy összeállítani, hogy mindenki számára érdekes és tanulságos is legyen.

Csoportunkon túl a táborhelyen ózdi gyerekek is voltak, így alkalom nyílt ismerkedésre, és új barátságok kialakítására. Papi vezetéssel érkeztek, aminek mi is nagyon örültünk. Béla atya szívesen hívott bennünket közös időtöltésre.

Gyerekeinket már az első napon csoportokra osztottuk, és mindig meghatároztuk, hogy melyik csoport a „napos”, hiszen ők segítettek Marika néninek a reggeli és esti terítésben, felszolgálásban és mosogatásban. Voltak, akik a „napos csoporttól” függetlenül mindig szívesen segítettek.Délelőttönként a történelmi belváros nevezetességeivel, szépségeivel ismerkedtünk. Megnéztük a várat, Dobó teret, Minaretet, ismerkedtünk több templom történetével. A templomokban egy-egy imára mindig megálltunk. Megtekintettük a Szeminárium épületét, annak kápolnáját, ahol a papságért mondtuk el imánkat. A kispapok életéről rövid ismertetőt kaptunk.
Ebéd után a csendes pihenőket beszélgetéssel, ismerkedéssel, kártyázással töltöttük. Tapasztalatom, hogy gyorsan összebarátkozott mindenki, láthatóan jól érezték magukat egymás társaságában. Délutánonként játszottunk: a fiúk fociztak, a lányok tollaslabdáztak, gyöngyöt fűztek, társasjátékoztak, ki-ki érdeklődésének megfelelően. Két alkalommal szerveztünk vetélkedőt, mely több feladatból tevődött össze: bibliai és vallási kérdések totó formájában, szabadon választott bibliai történet rajzolása és ismertetése, a táborozás alatt megtekintett templomokról egy-egy kérdés. A vetélkedő keretében értékeltük mindkét alkalommal a szobák rendjét és tisztaságát.

Programunk között szerepelt egy délutáni strandolás – mindenki nagy örömére -, valamint a Népkertben eltöltött idő, ahol hintáztak, mászókáztak és labdáztak a gyerekek. Minden nap részt vettünk szentmisén, örömmel töltött el, hogy a gyerekek nagyon aktívak voltak, önként vállalkoztak ministrálásra és felolvasásra.
Az esti órákban, vacsora és szentmise után ismét szabadon játszhattak, szórakozhattak táborozó gyerekeink. Minden este énekeinkkel – melyet Béla atya gitárral kísért – tettünk tanúságot Istenről és hitünkről. Csütörtökön az utolsó estét tábortűzzel zártuk, ahol a vállalkozó kedvűek műsorral kedveskedtek a többeknek. A műsor után közös játék folyt, majd a napot szebbnél-szebb énekekkel zártuk.

Köszönjük a Karitásznak, hogy létrejött ez a tábor. Kicsit fáradtan, de boldogan tértünk haza. A gyerekek arcáról sugárzott az öröm, mindenki jókedvűen, vidáman érkezett vissza. Reméljük, jövőre még többen tudunk részt venni egy hasonló, lelket gazdagító táborban! (Bóna Judit hitoktató)

2009. szeptember 27: IMA A PAPOKÉRT

XVI. Benedek pápa a 2009. 06. 19-től 2010. 06. 19-ig tartó időszakot a papság évének hirdette meg. Egyházközségünkben ebben az időszakban minden hónap 4. vasárnapján szentségimádást tartunk. Szeptember 27-én a Karitász vezette a szentségimádást.

2009. október 14-15: CIVILHÉT-KARITÁSZ PROGRAM

2009. október 12. és 16. között szervezték meg az idén is a civilek egy hetes programjukat Kazincbarcikán a KEF (Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma) vezetésével. A megnyitó a Szent Család templomban szentmisével kezdődött, melyet gazdag tartalommal töltöttek meg.
Egyházközségünk Karitász csoportja 14-én és 15-én kapcsolódott be szeretetszolgálati tevékenységével.
Első nap két idősek otthonában idős, beteg embereket látogattunk meg hárman, Karitász tagok. Nagy szeretettel fogadtak bennünket, hiszen látogatásunk egy kis színt, változatosságot hozott egyhangú életünkbe. Ottjártunkkor a gondozók segítségével körbe ültünk a társalgóban, ismerkedtünk és beszélgettünk az otthon lakóival. Csakhamar megkértek minket, hogy imádkozzunk, énekeljünk együtt. Megható ökumené valósult meg spontán, hisz felváltva imádkoztuk és énekeltük a katolikus és református imákat, énekeket. Csodálatos volt látni az áthangolódást, ahogy a lelkek magasba emelkedtek. Ezek az idős emberek nagyon igénylik az együttlétet, látogatást.
Az egyik házban éppen halottat gyászoltak. Látszott, hogy igen megviselte a közösséget ez az esemény. A halottért elmondott Miatyánk – egymás kezét fogva – talán segített oldani a bentlakók gyászát. Búcsúzáskor kérték, hogy gyakrabban jöjjünk. Mi Karitász tagok, bár nehezen szakítottunk időt, mégis mindnyájan úgy éreztük, hogy ennél hasznosabban nem is tölthettük volna el ezt a két órát.
Még aznap délután kerestük fel a kórház ápolási osztályán (elfekvőn) lévő krónikus betegeket. Mindnyájuk betegágyánál kicsit időzve, a meghallgatás, vigasztalás és közös imádkozás után egy-egy banánnal kedveskedtünk a betegeknek. Bár fáradtan, de jóleső érzéssel fejeztük be a látogatást.
A következő napon otthonukban látogattunk meg 15 idős személyt vagy házaspárt, akik már nem tudnak otthonukból kimozdulni, vagy nagyon idősek. Mindenhol nagy szeretettel fogadtak minket. Jól esett, hogy eszünkbe jutottak, hogy rájuk nyitottuk az ajtót, hogy egy kis kinti világot vittünk otthonukba, és elmondhatták gondjaikat, problémáikat. Az ajándékcsomagnak is örültek, amellyel kiegészíthettük kevés nyugdíjukat.
A mi örömünk mellett kicsit a szégyen is mardosott, hogy nem figyelünk eléggé rájuk, nem látogatjuk gyakrabban őket.
Összegezve: nagyon hasznos volt bekapcsolódni a civil hét programjába, mert sok idős embernek sikerült örömet szerezni látogatásunkkal. Köszönet a KEF-nek, és elnökasszonyának, Dienes Máriának, aki 40.000 forinttal támogatta programunkat. Köszönet a Karitász tagoknak, akik vállalták a fáradságot, de mindemellett elmondhatom, hogy mi is lelki kincsekkel gazdagodtunk.

2009. október 25: IDŐSEK NAPJA 2009

Ebben az évben, október 25-én már 14. alkalommal rendezte meg Karitász csoportunk egyházközségünkkel karöltve az Idősek napját. (Jancsurák Lajosné cikkét lásd a 2009 Eseményei lapon.)

2009. december 4: KARITÁSZ VÁSÁR
Karitász csoportunk december 4-én rendezte meg a hagyományos jótékonysági vásárt a Pont moziban. A befolyt összeget a rászorulók karácsonyi ajándékozására fordítjuk élelmiszercsomagok formájában.

KARITÁSZ ESEMÉNYEK 2008-BAN

2008. január 26: ÁLL A BÁL

Immár tizenkettedik alkalommal rendeztük meg a hagyományos jótékonysági bálunkat 2008. január 26-án a Dózsa György Úti Általános Iskolában.
(Részletes beszámoló a 2008 Eseményei lapon.)

2008. július 12: KARITÁSZ LELKINAP BÁNHORVÁTIBAN

2008. július 12-én került megrendezésre a hagyományos karitász lelkinap, melyen az idén a kazincbarcikai és bánhorváti karitász tagokon kívül a csokvaományi Karitász Csoport tagjai is képviseltették magukat.
A program 9 órakor szentmisével kezdődött, amelyet Mikolai Vince diósgyőri plébános és Iváncsy Balázs atyák celebráltak. Majd egy gyors zsíroskenyér-reggeli után előadások következtek.
Vince atya előadásában a Karitász 10 parancsolatára építve hasznos útmutatást adott az evangélium szellemében, megosztva velünk saját tapasztalatait.
Balázs atya Prohászka Ottokár püspök elmélkedését olvasta fel, ami Isten országát és az emberi társadalmat hasonlítja össze, majd az atya ezt a témát színes magyarázattal egészítette ki.
A harmadik előadó Csősz Béláné, a kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ igazgatója volt, aki városunk ill. a kistérség szociális intézményrendszerét ismertette.
Mindhárom előadást nagy érdeklődés kísért, amit a kérdések áradata és a pezsgő vita is bizonyít. Közben a Jóbarát Étterem finom babgulyás ebédje frissítette fel a résztvevőket. Közösségteremtő, hasznos és kellemes nap volt, köszönet érte a szervezőknek.

2008. október 26: IDŐSEK NAPJA

Egyházközségünk a Karitász csoporttal karöltve rendezi meg minden év októberében az Idősek napját. (Az idei rendezvényről Kovács Ferencné cikkét lásd a 2008 Eseményei lapon.)

2008. november 17-22: ÖNKÉNTESEK HETE

A Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma immár 12 éve koordinálja a Kazincbarcikán és környékén működő civil szervezetek munkáját.

* szolgáltatásaival elősegíti a civil társadalom szervezeteinek és közösségeinek megerősödését Kazincbarcikán és térségében

* támogatja a civil szervezetek közös munkáját és közreműködik a három szektor közötti együttműködés fejlesztésében

2008-ban nyolcadik alkalommal rendezzük meg az "Önkéntesek Hetét".
Programsorozatunkba 32 civil szervezet kapcsolódott be. Többek között a Vöröskereszt szervezésében önkéntes véradáson, az Ideál klub szervezésében szűrő vizsgálaton és az életmód napon vehettünk részt. A karitatív program keretében idős, rászoruló emberek kaptak ajándékcsomagot és a Karitász szervezet tagjai betegeket látogattak meg.
A programot igyekeztünk úgy összeállítani, hogy minél jobban ráirányítsa az emberek figyelmét az önkéntes munka értékeire. (Dienes Mária, aKEF elnöke)

A "Civil hét" megnyitó és záró ünnepének, valamint a kazincbarcikai egyesületeket bemutató kiállításnak ebben az évben a Szent Család templom adott otthont.
A rendezvénysorozatot Karikás Lajosné alpolgármester nyitotta meg,
Iváncsy Balázs plébános úr pedig köszöntő beszédében bemutatta a templomot.
Ez alkalmakkor a Karitász Csoport nyugdíjas énekkara rövid műsort adott elő.

2008. december 5: KARITÁSZ VÁSÁR

Sikeres volt a 2008. december 5-én megtartott hagyományos jótékonysági Karitász vásár. Rengeteg ruhanemű és egyéb holmi gyűlt össze a plébános úr felhívására, amit aztán jelképes összegekért vehettek meg a vásárlók.
A tiszta bevétel 144 ezer forint volt, amit ebben az évben is élelmiszer csomagokra fordítunk, és még karácsony előtt eljuttatunk a rászorulókhoz.
2008. december 22: KARITÁSZ KARÁCSONY

December 22-én, a Szent Család templom hajnali miséje után a karitász tagok nem haza indultak, hanem a Szent Erzsébet terembe. Ekkorra már szorgos kezek megterítették az asztalokat, és ünnepi diszítést varázsoltak a helyiségbe.
Immár szép hagyomány a Karitász Csoport számára a karácsony megünneplése. Minden teríték mellett kedves kis ajándék volt a tagok számára elhelyezve. Ima után rövid kis műsor következett, ami után sütemény és finom tea csillapította éhségünket. Atyáink is itt vehették át a Jézuska ajándékát. Felemelő és boldog érzés mindnyájunknak ehhez a szeretetközösséghez tartozni.

Nyugdíjas Klub

2014-ben szervezett programok:

2014. március 8: LÁTOGATÁS A KURITYÁNI KASTÉLYBAN

Kurityán 1.. Kurityán 2.. Kurityán 3

A Nyugdíjas Klub 14 tagja, Andrásfalvy János atya vezetésével, 2014. márc. 8-án látogatást tett a kurityáni Kisegítő Iskola és Kollégium, valamint a lakásotthonok kis lakóinál. Süteményt sütöttünk, volt aki gyümölcsöt hozott, szóval nem mentünk üres kézzel. A hátrányos helyzetű gyerekek iránti szeretettel a szívünkben mentünk oda.
Azoknak, akik még nem jártunk ott, meglepetéssel szolgált a több épületből álló ódon kastély a nagy kertjével együtt. Tudjuk, hogy az ott élő, tanuló gyermekek különböző mértékben sérültek. A legalapvetőbb dolgokat is ott tanulják meg. Van, aki nem mehet haza, de van olyan is, aki nem szívesen megy haza onnan.
János atya egy remek pedagógiai fogással, játékos bemutatkozással indította a foglalkozást. Ez a játék a gyermekek megfigyelésének, memóriájának fejlesztését is szolgálta. Ezután került sor a felnőttek szereplésére: Imre bá, aki cserkészvezető volt, egy remek tapsolós játékkal állt elő. Az ütemes tapsos játékba minden gyerek örömmel vett részt. Ezután Erzsike néni, aki évtizedekig óvónő volt, egy igaz, megható történettel varázsolta el a hallgatóságot. Ezt követően Márta néni énekelt, egy szép dallal lepte meg a közönséget.
A gyermekek is készültek: a köszöntésünkre daloltak, verseltek, gitároztak. Még ajándékot is kaptunk, mivel épp aznap volt nőnap. Köszönjük a kis figyelmességet!
Ezután benéztünk a tantermekbe, háló és lakószobákba. Mindenütt rend, tisztaság, esztétikus díszítések, a gyerekek megmutatták szekrényeiket. Még a fiúknál is nagy rendet találtunk. A gyermekek külön-külön is beszélgettek velünk.
Végül az Igazgató Úr beszélt néhány szót az intézményről, ismertette, hogy milyen nehézségekkel küszködnek. Köszönte János atyának és a Karitász csoportnak a korábbi segítséget, és elmondta, hogy miben tudunk még segíteni a gyermekek kézműves munkáihoz. Nagyon sok itt a tennivalója a pedagógusoknak. Ezt csak az tudja jól csinálni, akinek igazi hivatástudata van. Legnehezebb a gyermeki lelkek ápolása, hinni, hogy amit tesznek nem vész kárba. Általuk tanulják meg a gyerekek a szépet, a jót egymás elfogadását, a kulturált viselkedést.
Köszönet, elismerés illeti Őket és János atyáékat, hogy felvállalták e nehéz missziót. Kellemesen telt a délután, a mi szívünket is megérintette e nehéz sorsú gyermekek élete.(Csúzda Lajosné, Erzsike)

2014. május 29: GYERMEKNAP

2014. május 29-én a kurityáni Speciális Iskola gyermeknapi rendezvényén részt vett a karitász csoport nyugdíjas klubja. Az elvitt ajándékokon, sütiken kívül együtt játszottak a gyerekekkel, amivel remek örömet szereztek egymásnak a fiatalok és a korábban születettek. (Képek a 2014 Események lapon.)

2013-ban szervezett programok:

2013. szeptember 3: SZALONNÁT SÜTÖTTÜNK

Karitász csoportunknak van egy „fiók intézménye”, a Nyugdíjas Klub”. Külön programokat szokott szervezni a vezetője, Jancsurákné Évike. A nyár folyamán valahogy megritkult a Klub program sűrűsége, talán a meleg, talán más programok miatt, mert volt bőségesen egyházközségünkben.
Ősz eleji összejövetelünket szabadtérre, a templomkertbe szervezte Évike. A Meteorológia ijesztgetett egy kicsit, mindenféle esőt, zivatart ígérgetve. Újfent megtapasztalhattuk, szeret minket a jó Isten, mert ragyogó jó idő volt, és hát mit is csinálhattunk volna, - szalonnát sütöttünk, jó magyar szokás szerint.

Érdekes ez a szalonnasütéses program, mert csak részben szól az evésről. A lényege a közös együttlét, a közös tevékenység, a kellemes beszélgetések, ami bizony a munkahelyi közösségekből kiesett embereknek hiányzik a mindennapokban. Jól esik eszmét cserélni hasonló korban, életállapotban élő társaikkal sorsukról, kicsit a bajaikról is. Nagyon jókat tudunk ilyenkor nosztalgiázni, valahogy könnyen szót értünk az elmúlt kor (fiatalságunk) eseményeiről, élményeiről. Az ifjúkort idézve kiderült, hogy nem csak Bínó Imre volt cserkész ifjú, hanem Hajagos Béla is. Na ez a téma is eltarthatott volna egy-két napot, de az este közeledett, és mint jól nevelt szépkorúak összepakoltunk, jóllakva, feltőltődve a közösség adta szeretettel indultunk haza. (2013. szeptember havában: Farkas Gábor)

Szalonnasütés 1.. Szalonnasütés 2.. Szalonnasütés 3

Fotó: Hajagos Béláné

Pirkó Balázsné albuma

2013. szeptember 24: DEBRECENI KIRÁNDULÁS

Debrecen 1.. Debrecen  2.. Debrecen 3

Fotó: Apagyiné Margó

A busz megállójában gyülekeztünk, s dideregtünk kora reggel. A debreceni buszon szerencsénkre jó meleg volt. Az úti célunk kettős volt: Megnézni a Szent- Anna templomot, majd a Déri Múzeumot.

Első utunk a templomba vezetett. Ez a csoda épület 1719-1746 között épült barokk stílusban. A Debrecen-Nyíregyházi egyház-megye székesegyházi rangra emelte 1993-ban. Várt bennünket a fiatal káplánatya, s az ő segítségével csodáltuk meg az impozáns, világos főhajót, benne a magas, díszes oltárképpel.

Aztán gyalogosan átmentünk a Déri Múzeumba. Ott megnéztük a Munkácsy - trilógiát. A három monumentális /4 méteres magasak/ képet magnóról mutatta be a művészettörténész, a fény pedig mindig arra a személyre vetült, akiről a biblia szólt.

1. Krisztus Pilátus előtt, 2. Ecce Homo, 3. Golgota. Mindannyian meghatódva álltunk fel a látogatásunk végén.

Krisztus Pilátus előtt.. Ecce Homo.. Golgota
Krisztus-trilógia

Elgondoltam, hogy milyen büszkék lehetünk mi, magyarok, hogy ilyen - a világban is ismert - nagy festőnk van. Az ő példája mutatja, hogy szegény asztalos inasból is lehet ilyen hatalmas festő. Azt is jól igazolja az élete: a tehetség nem ér semmit szorgalom nélkül. (Kovács Ferencné)

2012-ben szervezett programok:

2012. január 12: SZÍNHÁZI HÍR

Január 12-én volt a bérletes színházi előadás következő bemutatója. A Kassai Thália Színház előadásában néztük meg "Zerkovits Béla-Szilágyi László: Csókos asszony" című operettjét. Fergeteges produkcióban volt részünk, köszönjük a fellépő művészeknek. (Jancsurák Lajosné, a Nyugdíjas Klub vezetője)

2012. február 21: "FARSANGBÚCSÚZTATÓ" ÖSSZEJÖVETEL

2012 február 21-én délután fél háromkor találkoztunk a plébánia hittantermében. A program a következőképpen alakult:
Tudvalevő, hogy a Nyugdíjas Klub 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogjuk az egyházközségünkhöz tartozó idősebb testvéreinket. Az elmúlt években sok rendezvényen, kiállításon vettünk részt közösen. Az ezekről készült fényképeket Pirkóné Éva szedte egy csokorba. Megkértük Tompa István világi elnök urat, legyen segítségünkre ennek levetítésében, amit készségesen vállalt. Így az összejövetel első részében újból átéltük az elmúlt évek programjait. Szomolyáné Zsuzsa ismét finom fánkot sütött (mivel éppen aznap volt a "farsangfarka"), ami nagyon jól esett a forró tea mellé. Ezután egy kis beszélgetés, majd kirándulás következett. Igaz, nem mozdultunk ki, hanem a dalok szárnyán tettük meg a "világkörüli" utazásunkat, amit cd-ről hallgattunk. A teljesség igénye nélkül, néhány dal címe, ami egy-egy városhoz köthető: Szeretném bejárni a földet, Párizsban szép a nyár, Londonban hej..., Szép város Kolozsvár, Délibábos Hortobágyon, Még azt mondják nincs Szegeden..., Badacsonyi kéknyelűt.., Söprik a pápai utcát.., Budapest te csodás.., Jártam sárban Abasáron, majd kirándulásunkról hazaérve "A mi utcánk ó be szép..."című dal zárta az összeállítást. Amelyik éneket, nótát ismertük közösen énekeltük.

Kellemesen telt el a délután annak a huszonnégy idős embernek, aki eljött az összejövetelre. Gábor Atya, valamint János atya is megnézte a mi kis közösségünket. (Jancsurák Lajosné, a Nyugdíjas Klub vezetője)

2012. február 24: KIÁLLÍTÓTEREMBEN

Jancsurákné Éva szervezésével a szépkorúak találkoztak a Városi Kiállítóterem előtt. Horváth Zoltán fazekas kézműves, és Balogh István fafaragó népi iparművész kiállítását néztük meg.
Szemet gyönyörködtető tárgyakat láthattunk. Egyik kancsó felirata nagyon tetszett mindenkinek. Így szólt: "Ha megtalálod a lyukamat, megihatod a boromat." Sok-sok szép edényt láthattunk. A fafaragásos tárgyaknak a kidolgozása álomszép. Egyik látvány a másik után, szép volt a tükör, óra, bölcső, fotel.
Ezután átmentünk Kisgalériába, ahol gobelin képekben gyönyörködtünk. Úgyszintén csodálatos, aprólékos munkát láthattunk kivétel nélkül. A csendéletnél úgy elmerültem a színekben!... Megköszönjük Évának és a művész uraknak, hogy a szépkorúaknak kellemes és örömteli együttlétet varázsoltak. Isten áldását kérem a munkájukra és a családjukra. (Krokaveczné Marika)

2012. március-április: SZÍNHÁZI HÍR

2012. március 26-án volt a színházbérletes sorozat harmadik előadása. Neil Simon: "A napsugár fiúk" című komédia Koltai Róbert, Galla Miklós és Harmath Imre főszereplésével.
2012. április 24-én volt az idei színházbérlet utolsó előadása, "Négy férfi gatyában" című zenés vígjáték két felvonásban. A Budapesti Bulvárszínház népszerű művészeivel: Fodor Zsóka, Nyertes Zsuzsa, Beleznay Endre, Fogarassy Bernadett, Balázs Andrea, Sraub Péter, Sraub Dezső és Böröndi Tamás remek teljesítményt nyújtottak. (Jancsurák Lajosné a Nyugdíjas Klub vezetője)

2012. május 10: KIÁLLÍTÁSOKON

Május 10 -én ismét jártunk a "Gimi galériában", ahol Bolacsek László ötvösművész sok szép munkáját tekintettük meg, a legújabb kiállítás keretében. Művész Úr tevékenysége nem ismeretlen előttünk, mivel mindkét templomunkban megtalálhatók az általa készített remek darabok, gyertyatartók, feszületek, lámpák. A Szent Család templomban a tabernákulum is az ő keze munkáját dicséri.
Ezután átsétáltunk a Kisgalériába ahol "Talpalatnyi bőr" címmel Simkó Fanni bőrműves kiállítását néztük meg. Gyönyörű medálok, nyakékek, apró kiegészítők ásványokkal kombinálva. Ajánljuk mindenki figyelmébe e tehetséges fiatal művész munkáit. (Jancsurák Lajosné)

2012. június 27: SZALONNASÜTÉS

Meghívást kaptunk szalonnasütésre - a Szent Teréz templom kertjébe, amit többen, keresztény testvéreinkkel - köszönettel elfogadtunk. Köszönjük Egyházközségünk Karitász csoportjának, papjainknak, a szervezőknek, hogy együtt tölthettük ezt a szép nyári estét.

2012. szeptember 27: EGY DÉLELŐTT SAJÓKAZÁN

Szeptember 27-én folytattuk azt a hagyományt (a Nyugdíjas Klub tagjaival), hogy ismerjük meg szűkebb környezetünket.
Hallottuk, hogy a sajókazai Radvánszki kastélyban a Kistérségi Társulat kiállításon mutatja be a környéken élő kézművesek munkáit. Láttunk szép hímzéseket, csipkeverést, kosárfonást, gyöngyfűzést, és még nagyon sok szép dolgot. Ezután a műemlék református templomba mentünk (ami korábban katolikus templomnak épült), ahol a Tiszteletes asszony nagy alapossággal ismertette a templom történetét. Tőle hallottuk hogy Sajókazán még ma is van működő evangélikus templom (ezt előzetes egyeztetés híján nem tudtuk megnézni).
Ezután a katolikus templomot néztük meg, ami az 1900-as évek elején épült és Szent József tiszteletére lett szentelve. Gábor atya aznap épp Budapestre utazott, ezért nem tudott kijönni, de a sekrestyés Margó nagy szeretettel várt bennünket a busznál és kisért bennünket ezen a délelőttön.
Nagyon kellemes pár órát töltöttünk együtt, örültünk hogy megint gazdagodtunk egy szép élménnyel. (Jancsurák Lajosné Éva)

2011-ben szervezett programok:

2011. február 1: SZÍNHÁZI HÍR

A színházi évad második előadásán voltunk 2011 február elsején az Egressy Művelődési Házban. A Száguldó Orfeum Társulat előadásában néztük meg Robert Harling: "Acélmagnóliák" című darabját.
Az előadás szereplői : Bencze Ilona, Ivancsics Ilona, Tóth Judit, Sára Bernadett, Farkasházi Réka és Balázs Andrea. (Jancsurák Lajosné)

2011. március 1: PÓTFARSANG

Március elsején nyugdíjas klubos összejövetel volt a hittanteremben. Egy kis farsangot varázsolt nekünk Szomolyáné Zsuzsa, aki nagyon finom fánkot sütött. Felemlegettük az elmúlt évi programokat, és az idei évre is jónéhány ötlet született. (Jancsurák Lajosné)

2011. március 2: SZÍNHÁZI HÍR

Március másodikán volt a következő bérletes színházi előadás az Egressy Művelődési Központban. A Kassai Thália Színház előadásában a nagysikerű "Valahol Európában" című musicalt néztük meg. (Jancsurák Lajosné)

2011. április 13: KIRÁNDULTUNK PUTNOKRA

Putnok 1.....Putnok 2

Fotó: Pirkóné Éva

A Nyugdíjas Klub tagjai, április 13-án ellátogattunk Putnokra. Volt látnivaló bőven így az egész délelőtt szép élményekkel telt el.
Először a római katolikus templomot nézhettük meg. Cseh István esperes úr részletes tájékoztatójával megismertette a templom történetét, s a szomorú tényt - a templom kétszeri felgyújtásáról is beszámolt, ami által sok-sok kár érte az egyházközséget. Második helyszínre érkezve a Gömöri Múzeum kincseiben gyönyörködhettünk.
A látnivalók sora a Holló Galéria megtekintésével zárult, amelyet Dr. Lendváry Benőné Seress Sarolta nyugalmazott gyógyszerész adományozott a városnak. (Csúzda Lajosné cikke alapján)

2011. május 4: SZÍNHÁZI HÍR

A 2010-2011 színházi évad utolsó bérletes előadását néztük meg, május 4-én este az Egressy Művelődési Házban Nagysikerű bohózatot láttunk Michael Parker: "A szerelmes nagykövet "címmel, a Fogi Színház előadásában, Straub Dezső, Nyertes Zsuzsa, Sáfár Anikó, Gregor Bernadett, Böröndi Tamás szereplésével. Nagyon jól éreztük magunkat, jó befejezése volt a bérletes előadásoknak. (Jancsurák Lajosné)

2011. június. 28: SZALONNASÜTÉS A TEMPLOMKERTBEN

szalonnasütés

............... .......Fotó: Iváncsy Balázs

Szinte már hagyománynak számít, és mindig nagy sikere van a közös szalonnasütésnek. Idén június 28-ra terveztük, remélve a jó időt.
Köszönet a "fiúknak": Bata Imrének és Szomolya Istvánnak, akik segítettek a lebonyolításban. A rossz idő ellenére is voltunk vagy huszonöten. Nagyon jó hangulatban telt el az este, még közös nótázásra is sor került. (Jancsurák Lajosné)

2011. szeptember 21: RUDABÁNYÁN JÁRTUNK

Verőfényes, meleg, őszi nap volt szeptember 21-e, amikor a Nyugdíjas Klub tagjaival rudabányai kirándulásra indultunk.
Utunk első állomásaként a rudabányai református templomot tekintettük meg. A település régi központjának legmagasabb pontján található a fehérre meszelt falú, magas kontytetős, fazsindely borítású építmény. A tiszteletes úr nagy lelkesedéssel mutatta be a templomot, ahogyan ő mondta, „katolikus testvéreinek”.
Ezután a rudabányai római katolikus templomot látogattuk meg. Habár Gábor atyával egyéb sürgős elfoglaltsága miatt nem tudtunk találkozni, de ő két kedves hívét megbízta, hogy szeretetuzsonnával, kávéval, üdítővel várjanak bennünket.
Kirándulásunk harmadik állomása a Bányászattörténeti Múzeum meglátogatása volt. (Szentmiklóssy Lászlóné cikke alapján)

2011. október 4: ELŐADÁS A SZALÉZIAKRÓL

Nagy, mosolygós derűvel kezdődött a Klub foglalkozás, mikor elhangzott a nagy kérdés plébánosunknak, Vitális Gábor atyának címezve: Katolikusok-e a szalézi szerzetesek? Gábor atya megnyugtatta az esetleg kételkedőket, hogy IGEN, római katolikusok a szalézi szerzetesek!
Gábor atya elég részletesen beszélt a szerzetesrendről. Kiemelte, hogy mindegyik szerzetes rendnek van valamilyen „speciális küldetése”, amely meghatározza a feladatát. A szalézi rend megalapítójáról, Don Boscóról szólt bővebben, ismertette életét és munkásságának lényegét, és egy-egy állomását. Amit megalapozott és elkezdett a mai napig működik. Kazincbarcikán is élő valóság a „nehéz” fiatalok megmentése és életre nevelése. Vigyázza és segítse a Mennyből ezt a nehéz, de áldásos küldetést Bosco Szent János.
A másik téma, amiről szó volt, az a szerzetesi élet, ezt János atya ismertette velünk. A Szalézi szerzetesek is a hármas fogadalom: - a szegénység - engedelmesség - tisztaság regulájában élnek. Legalább 9 év kell ahhoz, hogy valakiből Szalézi szerzetes pap lehessen. Van jelölt idő, noviciátus vagy újonc idő, ahol ideiglenes fogadalmat tesznek. Két év külföldön gyakorlattal telik, 2 év filozófia és nyelv tanulás, majd teológia és az örök fogadalom. Újabb gyakorlati évek és máris itt vannak Barcikán. (Farkas Gábor)

2011. október 19: GALÉRIÁK LÁTOGATÁSA

A Nyugdíjas Klub tagjaival szerdán délután 2 órakor találkoztunk a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium előtt. A találkozás célja a "Gimi Galéria" megtekintése volt, ahol Hegedűs János grafikus kiállítását néztük meg. Régóta ismerjük munkáit, hiszen kezdetektől Ő illusztrálja a Harangszó c. egyházközségi folyóiratunkat. Meghívtam az édesanyját is, hogy közösen vegyünk részt a tárlaton. Nagy örömünkre a fia hozta el, így első kézből kaptunk tájékoztatást a művekről az alkotótól.
Ezután a városi Kisgalériába mentünk, ahol a Folt Hátán Folt Klub munkáiból volt kiállítás "Textilbe zárt csodák" címmel. Valóban csodákat láttunk, faliképeket, használati eszközöket, nagyon aprólékos munkával maradék anyagokból alkotva.
Kellemesen telt el az egy-két óra, amit együtt töltöttünk. (
Jancsurák Lajosné)

2011. november 9: SZÍNHÁZI HÍR

A 2011-2012-es színházi évadra is váltottunk bérletet az Egressy Művelődési Házban tartandó előadásokra. November 9-én Molnár Ferenc: "A Doktor Úr" című vígjátékával kezdődött az előadások sora. A Turay Ida színház vendégjátékát Márton András, Piros Ildikó, Mikó István, Nemcsák Károly, Pásztor Erzsi, Benkő Péter remek előadásában tekintettük meg. (Jancsurák Lajosné)

2011. november 16: TALÁLKOZÁS A GIMNAZISTÁKKAL

November 16-án létrejött a találkozás a Gimnázium ének és zenekarával a Szent Család templomban.
Az októberi Gimi Galéria látogatásakor hívtuk meg őket, hogy énekeljenek a Nyugdíjas Klub tagjainak. János Atya is jött a fiatalokkal, hiszen ő is aktív tagja a zenekarnak. Kérte a megértésünket, mivel még csak rövid ideje éneklik az egyházi énekeket, és nincs még sok gyakorlás a hátuk mögött. Nagy tapsot kaptak, szépen énekeltek és zenéltek. A fellépés után megvendégeltük Őket finom házi süteménnyel és üdítővel, amit örömmel elfogyasztottak. Szeretettel hívtuk őket, hogy máskor is jöjjenek el hozzánk. (
Jancsurák Lajosné)

2011. december 6: ADVENT A KLUBBAN

- December 6-án délután összejövetelt tartottunk a hittanteremben. Karácsonyi kézműves foglalkozás volt, készítettünk apró ajándékokat (textilcsillagot, csomagkisérő kártyát, "arany és ezüst diót"). Ezeket a karitász tagok az "Egymillió csillag a szegényekért" nevű akció keretében fogják adni az adományozóknak. Meglátogatott bennünket a Mikulás, pár szem szaloncukor akadt a puttonyában. Gábor Atya is meglátogatott bennünket, finom pogácsa és tea mellett hamar eltelt az a pár óra, amit együtt töltöttünk. (Jancsurák Lajosné)

2010-ben szervezett programok:

- Január 20: ismét voltunk a bérletes előadáson az Egressyben. Megnéztük Neil Simon: "Mezítláb a parkban" című vígjátékát a Körúti Színház előadásában. Szereplők: Pikali Gerda, Kautzky Armand, Frajt Edit, Koncz Gábor, Király Adrián, Oroszi István.

- Január: a jótékonysági bálon és az ökumenikus napon sütés, segítés.

- Bérletes színházi előadás: Április 1-jén volt "A kutya testamentuma" című zenés komédia. Ezt most kihagytuk, mivel nagycsütörtökre esett, és ilyenkor nem járunk szórakozni.

- Április 19-én volt összejövetel a Szent Erzsébet teremben. Összefoglaló hangzott el az elmúlt évről, majd az idei tervekről, javaslatokról beszélgettünk (szalonnasütés, közös nap a gyerekekkel, kirándulás).

- Május 19-én este volt az idei bérletes színházi évad utolsó előadása, Ray Cooney: "Pénz áll a házhoz" címmel. Főbb szerepekben: Straub Dezső, Vándor Éva, Harsányi Gábor, Rátonyi Hajni, Harmath Imre.

- Június 22-én vendégségben voltunk a nyári napköziben! Reggel közös szentmisén vettünk részt tizenketten a nyári napközibe járó gyerekekkel. Reggeli után közös program volt a tavalyi év folytatásaként.

- Augusztus 17-én közel 50 fő részvételével jól sikerült szalonnasütés volt a szentmise után, a Szent Teréz templom kertjében.

- Szeptember 21-én a Karitász Nyugdíjas csoportjával kirándulást tettünk Gödöllőre.

- November 17: Az idei színházi évadra ismét váltottunk bérletet az Egressy Művelődési Központba. Az első előadás november 17-én volt. A Bob herceg című nagysikerű operettet néztük meg, Turay Ida színház előadásában, a következő művészekkel: Bencze Ilona, Mikó István, Csere László, Sövegjártó Áron, Rárósi Anita, Nagy Gábor, Győry Péter, Bozsó József.....

- December 2: Ma reggel az egyházközösségünk nyugdíjas tagjai a hajnali szentmise után összejöttünk a hittanteremben, hogy együtt készítsünk ajándéktárgyakat. Ezeket a Karitász tagjai ajándékként fogják osztani december 17 és 18-án, az áruház előtt, az "EGYMILLIÓ CSILLAG A SZEGÉNYEKÉRT" adománygyűjtő akció keretében.

2009-ben szervezett programok:

Az idei színházi évadra is váltottunk bérletet az Egressyben tartandó előadásokra.

- január 28-án este, a bérletes sorozat programjaként "Az elvámolt nászéjszaka" c. zenés vígjáték került előadásra. Remek produkció volt, nagyon jól éreztük magunkat. Az ismertebb művészek a következők voltak: Straub Dezső, Rátonyi Hajni, Sáfár Anikó, Fésűs Nelli, Oszter Alexandra és Gergely Róbert.

- március 6-án Huszka Jenő-Martos Ferenc "Lili bárónő" c. operett műsorát néztük meg a budapesti Turay Ida színház előadásában, Szóka Júlia, Vadász Dániel, Bozsó József, kovács Zsuzsa és Benkóczy Zoltán szereplésével.

- március 30-án délután, a Szent Család templom Szent Erzsébet termében gyűltünk össze közel harmincan. Kazincbarcika város 55. születésnapja alkalmából egy nagyméretű "TOJÁSFA-ÉLETFA" felállítását tervezi az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ, amihez a Nyugdíjas Klub is csatlakozik. Célul tűzték ki Guinness-rekord elérését is.

- május 5-én volt az utolsó színházi előadás az idei év bérletes sorozatában. Görgey Gábor: "Komámasszony, hol a stukker" című komédiáját néztük meg, a Turay Ida Színház előadásában, az alábbi művészek szereplésével: Koncz Gábor, Nemcsák Károly, Mikó István, Viczián Ottó, Győri Péter.

- május 19-én jó hangulatú szalonnasütés volt a Szent Teréz templom kertjében, ahol mintegy 25 nyugdíjas gyűlt össze.

- június 25-én közös programunk volt a nyári napközis tábor résztvevőivel. Ezen a napon a Nyugdíjas Klub tagjai közül jó páran felkerestük a nyári napköziseket. A reggeli lelki- és testi táplálkozás után összegyűltünk az udvaron, ahol egy kis ismertetőt hallhattunk a Karitászról, segítésről, egyházi illemről, fiatalok és idősek kapcsolatáról.
Majd csapatokat alkottak idősek, felsőtagozatosok, és a kisebbek. A csapatok neveiket a Szent Család templom üvegablakain levő szentekről kapták, volt Szent Erzsébet, Szent István, stb. csapat. Rövid ismertetőt olvashattak az Ő életükről is. Ezután közös játék, totó, gombfelvarrás színesítette a programot. Nagyon tetszett nekik, hogy a malom-játék bábjai kukorica- és babszemek voltak. Hamar elröppent a délelőtt, mivel azon a napon volt a szentségimádás is, és azon is közösen vettünk részt. Mindenki felírta egy papírra a kérését, köszönetét, amit Aranka néni felolvasott, majd az oltárra helyezett. Volt néhány, ami mosolyt, de volt olyan is, ami könnyeket csalt az arcunkra.
Az idő rövidsége miatt néhány betervezett program elmaradt, régi játékok, mesék, énekek nem kerültek sorra. Majd jövőre, ha éltet bennünket az Isten. Remélem a gyermekeknek is kellemesen telt el a délelőtt. (Jancsurák Lajosné)

- augusztus 12-én, szentmise után Dr. Csutor Zsuzsanna radiológus tartott előadást a daganatos betegségekről. A doktornő okos, jól felépített mondatai először az eszünkre, később a szívünkre hatottak. Úgy tudta elmondani a daganat (latinul a tumor) keletkezését és elterjedését a szervezetben, hogy mi laikusok is megértettük. Érdekes volt hallani, amikor a test és lélek összefüggéséről beszélt. Szólt az életmódról, táplálékainkról, környezetünk hatásairól e betegség kialakulásánál. Örömmel hallottuk a doktornőtől - ha sok is a megbetegedés - de sokkal több a gyógyult is, mint 10-15 évvel ezelőtt. Kutatások bizonyítják, hogy a hívő emberek között kevesebb a daganatos megbetegedés. Nagy tapssal, és egy szép virágcsokorral köszönte meg a Nyugdíjas Klub ezt az értelmünkre, érzelmünkre is ható előadást. (Kovács Ferencné)

- november 9: Most is váltottunk szinház bérletet az Egressyben megtartott előadásokra. Ennek keretében az első előadás november 9-én volt. "Osztrigás Mici" című zenés komédiát néztük meg a Turay Ida színház előadásában, remek szereplők közreműködésével. (Szacsvay László, Hűvösvölgyi Ildikó, Sajgál Erika, Márton András, Nagy Gábor, Benkő Péter, Rák Kati.)

- november 22: A papok évében remek kezdeményezés indult el. Az egyházközségünkben működő közösségi csoportok havonta szentségimádást tartanak a papokért. A Camilliánus család és a férfi híveink, Krisztus Király Szolgálóleányai, Karitász csoport, Cursilló közösség után nov. 22-én délután a Nyugdíjas Klub tagjai imádkoztak a lelkiatyáinkért.

2008-ban szervezett programok:

- február 4-én Szentendrei Klára és Dömsödi Farkas Bálint nagysikerű magyar nóta műsora az Egressy Béni Művelődési Házban;

- március 4-én Ölveczki László magyar-történelem szakos tanárt hallgathattuk meg a magyarok eredetéről és a honfoglalásról a plébánia hittantermében. Köszönjük a tartalmas, színes előadást!

- április 21-én Kovács Zsuzsa és Benkóczy Zoltán operettműsora az Egressy Béni Művelődési Házban.

- május 22-én kirándulás Szendrőbe

- június 20-án délelőtt a Nyugdíjas Klub tagjai és a nyári napközibe járó gyermekek résztvételével közös programot szerveztünk a templomkertben.

- szeptember 11-én Kirándulás Edelénybe

- szeptember 14: Templombúcsún Berentén

Szeptember 14-én tartotta búcsúünnepét a berentei Szent Kereszt templom. Az ünnepi szentmisét Iváncsy Bálázs plébános atya celebrálta, a szentbeszédet a Szent Kereszt felmagasztalásáról Hornyák Erik diakónustól hallgathattuk meg.
A búcsún vendégként vett részt a nyugdíjas kórusunk, és négy énekszámmal igyekeztünk hozzájárulni az ünnepléshez. Szereplésünket a szentmise után agapéval köszönték meg a berentei hívek.

- december 2-án Rideg Sándor: "Indul a Bakterház" c. vígjátékát néztük meg a soproni Petőfi színház előadásában.

- december 12-én a hajnali szentmise után adventi összejövetel volt a Szent Erzsébet teremben. A nyugdíjasokat vajaskenyérrel és süteménnyel vendégelték meg.

2007-ben szervezett programok:

- év elején kis farsang, vidám, vicces történetekkel;

- Dr. Marosfalvi Ágnes főorvos asszony előadása a csontritkulásról és a mozgásszervi betegségekről;

- szalonnasütés a templomkertben;

- kirándulás Ópusztaszerre;

- közös színházlátogatás, a Nosztalgia-bérlet előadásaira;

- Dr. Fedor István főorvos úr előadása az influenzáról és a védőoltásról;

- ajándékkészítés, süteményrecept-csere karácsony előtt.

SZERETETTEL VÁRJUK ÉRDEKLŐDŐ NYUGDÍJASAINKAT!

A Karitász munkatársak imája

Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem.

Lehetővé tetted, hogy viszontszeresselek.

Elém hoztad embertestvéreimet, akikben
felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Köszönöm, Uram, hogy a Te akaratodat cselekedhettem.

Kérlek bocsásd meg nekem, ha megbántottam embertársaimat!

Kérlek Uram, növeld bennem az alázatot és a szolgáló szeretetet!

Árassz el a Szentlélek erejével, hogy feladataimat örömmel végezzem!

Add, Uram, hogy a hitben és a Te szeretetedben
minden körülmények között kitartsak!

A szeretetemről ismerjék meg embertestvéreim, hogy tanítványod vagyok.

Add, Uram, hogy minden nap hálát tudjak adni
az életemért és a rámbízottakért!

Köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz minket.

Amen!

Bosák Nándor Püspök Úr jóváhagyásával.

A Karitász tízparancsolata

1.Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet.

2.Kétszer segít, aki gyorsan segít. A bürokrácia a karitász halála.

3.A bajbajutottat sohase alázd meg: érezze, hogy örömmel segítesz.

4.Úgy segíts, hogy a rászoruló saját magán is segíthessen. Vezesd rá az öntevékenységre.

5.Ne alamizsnát adj, hanem igyekezz a bajt gyökerében orvosolni.

6.A bajbajutott nem „eset”, hanem személy. Vedd emberszámba, törődj vele, szánj rá időt, türelmet, őszinte érdeklődést.

7.Vedd elejét a visszaéléseknek. Járj utána a fontosabb ügyeknek.

8.Kínos pontossággal számolj el minden fillérről, és köszönj meg minden adományt.

9.A segítés nem monopólium, de nem is konkurencia. Segíts annak, aki segíteni akar.

10. Ne várj hálát. Ne sértődj meg. Ne légy kicsinyes. Imádkozz azokért, akiket Isten szeretetedre bízott.

Vissza a lap elejére

Vissza a nyitólapra

 

 

 

Módosítás dátuma: 2015.01.29. 15:52


Szerkesztő: Hajagos Béláné és Hajagos Béla (e-mail: habe32@freemail.hu)
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu