Nyitólap
 Történeti áttekintés
 Templomaink
 Papok, segítők
 Miserend
 Információk
 Evangélium
 
 2014 Eseményei
 2013 Eseményei
 2012 Eseményei
 2011 Eseményei
 2010 Eseményei
 2009 Eseményei
 2008 Eseményei
 Énekkarok
 Karitász
 Közösségek
 Imacsoportok
 Cserkészet
 Harangszó 2007-9
 Harangszó 2010-13
 
 Játékok, humor
 
 Ajánlott honlapok
 Vendégkönyv

Énekkarok

SZENT CSALÁD KÓRUS. . IFJÚSÁGI ÉNEK- ÉS ZENEKAR.... GOSPEL KÓRUS

"Tudom, hogy az emberek nagyon szeretnének énekelni, tehát az igény megvan, ez ugyanis a legmélyebb lelki szükségek egyike. És kellene is, mert sajnos leépülnek a lelkek. Az együtténeklés élménye különleges, az egy másik minőség. Szebb, ha ketten összedalolnak..."

(Sebestyén Márta)

Hangfelvétel:

Ünnepi alkalmakra (Szent Család kórus)

Szívemnek mélyén... (Ifjúsági ének- és zenekar)

Szent Család kórus (vegyeskar)

A vegyeskar névsora 2014:

Kálmán András karnagy

Balogh István
Barna István
Bata Imre
Bíró Istvánné
Bíró István
Bulláné Farkas Beáta
Dr. Csutor Zsuzsanna
Emri Bernadett
Hajagos Béláné
Kálmán Andrásné
Kálmán Kornélia
Kálmán Rita
Kincs Lászlóné
Leskó András

Lipkovics Szilvia
Lupis György
Márton Ferenc
Mizsei Sándorné
Molnár Istvánné
Pente Lászlóné
Pestovicsné Turánszki Katalin
Szabó Ede
Szabó Edéné
Szentpéteri Áron
Szentpéteri Sándorné
Szentpéteriné Hajagos Réka
Szilvási Annamária

korus1

Vegyeskarunk a dalostalálkozón, 2008-ban

Repertoárunk 2014

01. Főpásztor fogadására - Ecce sacerdos (Halmos László)
02. Tengernek fényes csillaga - Ave vera virginitas (Josquin des Prés)
03. Ó, mily félelemmel (Introitus) (gregorián dallam)
04. Az én házam (Communio) (gregorián dallam)
05. Mennyei király (ortodox dallam)
06. Feltámadási himnusz (ortodox dallam)
07. Boldogságok (ortodox dallam)
08. Ünnepi alleluja (Communio) (gregorián dallam)
09. Mily tiszteletre méltók (Introitus) (gregorián dallam)
10. Kik követtetek engem (Communio) (gregorián dallam)
11. Örvendezzünk mindnyájan az Úrban (Introitus) (gregorián dallam)
12. Égi szent béke (Dvorák)
13. Offertorium - Benedixisti (Halmos László)
14. Karácsonyi bölcsődal (Bárdos Lajos)
15. Harangszó -Ding, dong (Otto Fischer)
16.Ó gyönyörű szép (F. S.) (magyar karácsonyi dal)
17. Mennyből az angyal (F. S.) (magyar karácsonyi dal)
18. Áldott éj (Farkas Ferenc)
19. Nagyböjtre - Jesu, salvator mundi (Menegali)
20. Virágvasárnap (kezdetre)
21. Virágvasárnapi passió A (Szt. Máté)
22. Tudván Jézus (népének lábmosásra)
23. Nagypéntek (kereszthódolatra)
24. Stabat Mater (Kodály Zoltán)
25. Nagypénteki passió (P. Szendrey)
26. Gyászba borult (Bárdos Lajos)
27. Feltámadtam (Introitus) (gregorián dallam)
28. Húsvéti alleluja (Communio) (gregorián dallam)
29. Az Úr lelke ( Introitus) (gregorián dallam)
30. Zúgás támadt (Communio) (gregorián dallam)
31. Jöjj, Szentlélek (Kertész Gyula)
32. Krisztus lelke (Vág Imre) (gregorián dallam)
33. Himnusz az Oltáriszentségről (Halmos László)
34. Aki nékem szolgál (Communio) (gregorián dallam)
35. Légy áldott, Szent István király (gregorián dallam)
36. Ének Szent István királyhoz (Kodály Zoltán)
37. Ünnepi alkalmakra - Minden földek (Halmos László)
38. Szép rózsabombó nyílt ki (Praetorius)
39. Ó, te üdvadó (sziciliai dallam)
40. Adeste fideles (DeményDezső)
41. Csendes éj ( Gruber F.)
42. A fényes istenarcot (J. S. Bach)
43. Virágvasárnapi passió B (Szt. Márk)
44. Ti szentek (Communio) (gregorián dallam)
45. Gregorian Sequentia - Veni Sancte Spiritus
46. CL. Zsoltár - Laudate Dominum (G. O. Pitoni)
47. Ecce panis (P. Balza)
48. Jertek, áldjuk Istent (zsoltárfeldolgozás)
49. O Pure Virgin - Te tiszta Szűz (Nikola Resanovic)
50. Ubi caritas et amor - Hol szeretet (Introitus) (gregorián dallam)
51. Csillagfényes csöndes éjjel (Berkesi Sándor)
52. Virágvasárnapi passió C (Szt. Lukács)
53. Stabat Mater (G. Tartini)
54. Két hű szív (Samuel Sebastian Wesley)
55. Legyen áldás az úton
56. Ave verum (Mozart)
57. Ave Maria (Bach - Gounod)
58. Szent az Úr, az Alkotó (Beharka Pál)
59. Panis angelicus (Cézar Franck)
60. Égi szűz virág (Werner Alajos)
61. Jesu, rex admirabilis (Palestrina)
62. O sacrum convivium (Lorenzo Perosi)
63. Dicsőség és dicséret
64. Hozsanna Dávid fiának
65. Gloria (M. Sawa)
66. Signore delle cime (Giuswppe de Marzi)
67. Alleluia (Gordon Young)
68.Ó, nézd a Golgotát (Philip Friedrich Silcher)
69.Trisagion (Hagios)
70. Táplálta őket a gabona javával (Introitus)
71. Aki eszi az én testemet (Communio)
72. Szép hajnalcsillag kél az égen (Michael Praetorius)

Isten dicsőségére énekelünk

X. Piusz pápa, az egyházi zene megreformálója ezt mondta: "Az egyházi ének az ünnepélyes istentiszteletnek nélkülözhetetlen része, melynek célja emelni a szertartások szépségét és fényét."

Ezzel a céllal alakult meg egyházközségünkben az a vegyes kórus, melynek igénye már 6 évvel ezelőtt felmerült, de Tóth Barna kántor betegsége miatt nem jöhetett létre. Ez év (2007) júniusában az elképzelés megvalósult. Várakozáson felül olyan szép tiszta és kiművelt hangú, fiatal és zeneileg képzett énekesek jelentkeztek a vegyes kórusba, amiről senki sem álmodott.
A kórus elsősorban azért alakult, hogy a városban ez évben átadásra kerülő új templom felszentelését méltó módon tudjuk megünnepelni, és hogy a művészi ének finomságával legyen méltó kifejezője és kísérője az oltáron titokzatosan végbemenő szent cselekménynek.

A kórus vezetésével Kálmán András kántorunkat bízta meg Iváncsy Balázs plébános úr, aki nagy türelemmel és odaadással végzi a kórusművek betanítását és vezénylését. A kórus szervezésében és az első kórusművek elindításában Selényi Gyuláné elismert karnagy nyújtott segítséget. Tompa István testvérünk szakmai tanácsaira is mindig számíthatunk, hiszen évekig tanulta a gregorián éneklés technikáját.

Együtt énekelni jó! A művészien megformált szép éneklés az ember lelkét fölemeli a hétköznapok egyhangúságából. Csodálatos érzés az emberi fülnek, amikor a szólamok finom akkordjai összecsendülnek. Gyönyörködünk egymás énekében, talán fel sem fogjuk, hogy milyen nagy ajándékot kaptunk ezekben a szépen éneklő és fáradságot nem ismerő drága testvéreinkben, akik hétről hétre a munkájuk mellett Isten dicsőségére vállalják a közös éneklést.

Alázattal és testvéri szeretettel forduljunk egymáshoz, és kérjük a jó Istent, hogy maradjon együtt ez az éneklő közösség, hogy városunknak és egyházközségünknek büszkesége lehessen!

Mizsei Sándorné

(Megjelent a Harangszó 2007. karácsonyi számában)

ESEMÉNYEK 2008 - 2014

2014. december 22: KÓRUS HANGVERSENY

December 22-én, hétfőn kórushangversenyt tartottunk a Szent Család templomban.
Felléptek:
A Szent Család kórus, vezényelt Kálmán András és Kálmán Andrásné;
Szentpéteri Áron - klarinét, kísérte Kispál Ágnes zongorán;
Józsa Viktória és Józsa Judit – ének;
Hilóczki Zsuzsanna – fuvola;
In Aeternum gospel kórus, vezényelt Kálmán Rita.
A műsor után a résztvevőket agapé várta a templom oldalcsarnokában.

2013. december: A SZENT CSALÁD KÓRUS FELLÉPÉSEI

A Szent Család kórus december 14-én a sajóbábonyi római katolikus templomban adott karácsonyi koncertet, amelynek nagy sikere volt.
December 22-én délelőtt a Szent Család kórus a református templomban énekelt Tóth Sándor református lelkész meghívására.
December 22-én ismét megrendeztük az immár hagyományossá vált adventi-karácsonyi koncertünket. Fellépett a Szent Család kórus Kálmán András vezetésével, valamint fiatal tehetséges zenészek:
Svéd Fanni Virág: cselló;
Szentpéteri Áron: klarinét;
Szabados Nóra: zongora;
Hilóczki Zsuzsanna: fuvola.
Az est zárásaként a főként fiatalokból álló In Aeternum gospel kórus énekelt.

2013. szeptember 14: ZEMPLÉNI KIRÁNDULÁS

Szeptember 14-én a Kazinbarcikai Szent Család kórus egy egynapos kirándulásra indult.

Sok helyen megfordultunk, mint pl. Sátoraljaújhelyen, ahol meglátogattuk Andrási Zoltán atyát, aki körbevezetett minket és bemutatta a templomot. Majd a kórust kisérő László atya egy misét tartott nekünk az újhelyi piarista -Szent Keresztről nevezett - templomban, ami azért is volt különleges, mert éppen Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe volt. Rövid kitérőt tartottünk Széphalomban, Kazinczy Ferenc sírhelyénél. Ezután Füzérradványon megtekintettük a Károlyi–kastélyt, ahol egy idegenvezető vezetett körbe minket. Elmesélte többek között, hogy pl: a Szépség és a Szörnyeteg című mesében a Csészike nevű csésze a kastélyból való csészéről lett mintázva, és 2 filmet is forgattak a kastélyban. Ezek után indultunk tovább a füzéri várba, ahova elég nehéz és kimerítő volt a feljutás. De amikor felértünk, a kilátás magával ragadó volt. Ezek után hangulatos vendéglátást kaptunk Lupis György énekkari társunk szülőházában, aztán indultunk Vizsonyba, ahol Árvai Zoltán atya már várt ránk. Megmutatta nekünk a templomot, aztán a kórussal előadtunk neki egy pár dalt köszönetképpen. Hazafelé pedig a buszon Kálmán Rita irányításával játszottunk.

Nagyon jó volt a „régi” atyákat ismét látni, és elmondhatom, hogy egy csodálatos nap volt. (Szilvási Annamária)

Zemplén 1.. Zemplén 2.. Zemplén 3

....Fotó: Hajagosné
....További képek

....Szilvási Annamária albuma

2012. szeptember 1: SZALONNASÜTÉS

Szalonnasütés 1.. Szalonnasütés 2.. Szalonnasütés 3

.....Fotó: Hajagosné

.....Bata Imre albuma

Vitális Gábor plébánosunk az énekkar, és a tagok barátai, hozzátartozói részére jól sikerült szalonnasütést rendezett szeptember elsején a plébániakertben. A résztvevőket finom szalonna és kenyér várta, amit ügyes kezek készítettek elő a sütésre. Fiatalok és idősebbek egyaránt nagyon jó hangulatban töltötték el az estét, amit a teliholdas nyári időjárás is csak fokozott. Az éneklés sem maradt el, bár ez alkalommal egyházi énekek helyett népdalok és nóták jártak körbe. Reméljük, ez a szép este még jobban összekovácsolta kis közösségünket. Köszönjük szépen!

2011. december 17: KARÁCSONYVÁRÓ HANGVERSENY

a Szent Család templomban

Koncert 1 .. Koncert 2 .. Koncert 3

....Fotó: Kovács Györgyi

“És abban a pillanatban megnyílik a szíved és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek, egyenként, lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe. A legnagyobb kincseket, amiket ember számára megteremtett az Isten. A jóságot, a szeretetet, és a békességet.”(Wass Albert)

Karácsonykor az angyalok a földre szállnak és üzenetet hoznak nekünk. Mindenkinek. Nyissuk ki a szívünk, hogy halljuk, értsük őket. Így kaptuk meg mi is a magunk kis üzenet-kosarát, akik 2011. december 17-én a Szent Család templom hangversenyén vettünk részt.

Hozzánk a zene nyelvén szóltak az üzenetek angyali hangokkal, mesteri módon megszólaltatott hegedűvel, csellóval, furulyával, trombitával, gitárral és orgonával. Értékes, szép ajándék karácsonyra. A muzsika utat épít a szívekhez, jobbá tesz, felemel. Köszönet az „üzenethozóknak”- zenészeknek, énekeseknek- az összehangolt munkáért, és azért, hogy a szorosan beosztott idejük egy részét nekünk szentelték és ünnepi hangulatot teremtettek.

Áldott, meghitt karácsonyt kíván a koncert hallgatósága az est előadóinak és szeretteiknek:
- A Szent Család templom kórusának,
- az Ifjúsági ének- és zenekarnak,
- Boros Gézának, Bulláné Farkas Beátának, Gáspárné Tóth Maricának, Haszon Gyulának, Horváth Annának, Kálmán Ritának, Papp Ágnesnek, Svéd Mátyásnak és Svéd Fanni Virágnak, Szentpéteri Áronnak, Tompa Istvánnak, akik ragyogóbbá tették számunkra az ünnepet és mi örömmel vettük át az égiek szeretet-üzenetét. Ígérjük, megőrizzük. (Kovács Györgyi)


2011. március 28: IVÁNCSY BALÁZS ATYA BÚCSÚZTATÓJA

Énekkarunk énekelt 2011. július 31-én, Iváncsy Balázs atya búcsúztatóján és 2011. augusztus 14-én, az új plébános beiktatásán, a 10.30-as szentmisén, a Szent Család templomban.

Balázs atyával

Az énekkar Balázs atyával


2010. december 22:
ADVENTI KONCERT

Vegyeskarunk 2010. december 22-én este tartotta hagyományos adventi koncertjét a Szent Család templomban. A hangverseny első részében bemutatkoztak fiatal tehetségek, mint Svéd Fanni Virág (cselló), Kálmán Rita (ének), Svéd Mátyás (hegedű), és gyönyörködhettünk Tompa István orgonajátékában is.

Advent 1... Advent 2


2010. március 28:
IMA A PAPOKÉRT

A papok éve alkalmából minden hónap negyedik vasárnapján szentségimádással egybekötött imaórát tartanak egyházközségünk közösségei. Március 28-án az énekkarosokra került a sor.

ima 1.ima 2. ima 3


2009. szeptember 27:
GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOMBÚCSÚ

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Immár harmadik éve – szinte hagyomány jelleggel – vegyes karunk hangversenye nyitotta meg a Szent János apostol és evangélista tiszteletére fölszentelt görög katolikus templom búcsúünnepét.

búcsú 1.... búcsú 2

Szeptember 27-én csodálatos ünneplőbe öltözött az Isten háza. A virágfüzérek, rózsák, s a gyönyörűen szárnyaló dalok, orgonamuzsikák, a mennyországot varázsolták a földre. Kórusunk az egyházi műveken, gregorián dallamokon túl, autentikus ortodox dallamokat is énekelt. A hangverseny végén a görög katolikus testvérek nagy tapssal, Dr. Janka Gábor parókus Úr pedig meleg szavakkal köszönte meg a szolgálatot. Méltatásában példaértékűnek tartotta az énekkar művészi teljesítményén túl, azt a közösségben rejlő összetartó erőt, mely a rendszeres próbák, a lelkes együttmunkálkodás eredményeként, annyi embernek nyújt szépséget, lelki élményt, felüdülést. Az ünnepi szentmise és körmenet után, a görög katolikus testvérek kedves vendéglátása következett. A meghitt, baráti beszélgetések alkalmával, mindannyiszor kiemelték énekkarunk szép előadását, gazdag, változatos repertoárját, s azt a sugárzó lelkesedést, mely a hallgatóságot is megérintette, hogy szeretünk együtt énekelni, Isten dicsőségére.

Mi, kórustagok pedig megtiszteltetésnek éreztük, hogy ismét szolgálhattunk ezen a szent ünnepen. (Bulláné Farkas Beáta)


2008. december 20: KARÁCSONYVÁRÓ HANGVERSENY

December 20-án este szintén karácsonyváró kórushangverseny volt, amelyen a vegyeskarunkon kívül vendégkórusok is felléptek. Vendégeink voltak: a kazincbarcikai református Kálvin kórus (Vezényelt: Selényi Gyuláné), és az edelényi római katolikus templom Hozsanna vegyeskara (karnagy: Juhász Andrásné).
Fellépett a Szent Család templom Ifjúsági ének- és zenekara is, amelynek vezetője: Tompa István.
Vegyeskarunk
nyolc kórusművet adott elő, amit betanított és vezényelt: Kálmán András karnagy.

Koncert 1.. Koncert 2


Orgonán játszott: Tompa István és Seres Tamás.
A gyönyörű zenei műsor befejező számaként a kórusok közösen énekelték a "Stille Nacht" c. ének vegyeskari feldolgozását, miközben az adventi koszorú negyedik gyertyáját is meggyújtotta egy gyermek.
A műsor után a karzaton agapéval láttuk vendégül a műsorban résztvevőket.

2008. november 16: ZENÉS ÁHÍTAT

November 16-án 15 órakor a sajószentpéteri róm. kat. nagytemplomban „Zenés áhítat kórusmuzsikával” című rendezvényen vett részt kórusunk. Közreműködtek még: a szendrői Assisi Szent Ferenc kórus (Karvezető: Kálmán Andrásné), az edelényi Hozsanna vegyeskar (Karvezető: Juhász Andrásné) és a miskolci Mindszenti énekegyüttes (Karvezető: Murvainé Bodnár Ildikó).
A szertartás szentségimádással kezdődött. Majd köszöntő beszédében Takács Alajos plébános elmondta, hogy a sajószentpéteri Szent István templom 1765-ben épült, és magyar sixtusi kápolna néven is szokták emlegetni, különleges belső freskói miatt. Az elmúlt esztendőben kezdődött el teljes külső és belső felújítása, ami nemrég fejeződött be. Az újbóli felszentelésre november 8-án került sor, a kórusok pedig mintegy „beéneklik” a megújult műemlék templomot.
A műsor után a sajószentpéteri Karitász csoport bőkezű agapén látta vendégül a résztvevőket. Köszönjük a lehetőséget és a szivélyes fogadtatást!


2008. szeptember 28: A GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOMBAN

Ezen a napon tartotta a görög katolikus templom búcsúünnepét, Szent János apostol tiszteletére. Az idén is, mint az elmúlt évben, a Szent Család kórus megtisztelő meghívást kapott, hogy az ünnepi szentmise előtt egy rövid hangversenyt tartson. A félórás műsor alkalmából énekkarunk 10 énekszámot adott elő. Vezényelt: Kálmán András, konferált: Bulláné Farkas Beáta

2008. június 4: DALOSTALÁLKOZÓ

Dalostalálkozó volt 2008. június 4-én az Ádám Jenő Általános Iskola aulájában, amelyen gyermek- és felnőttkórusok,valamint egyéni énekesek vettek részt az alábbiak szerint:

-az Ádám Jenő Általános Iskola kicsinyek kórusa és a nagykórus;
-a Pollack Mihály Ált. Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolájának kórusa, és tanulójuk: Szilágyi Sára, aki egy népdalcsokrot adott elő;
-a Pollack Mihály Általános Iskola kiskórusa;
-az Ádám Jenő Ált. Iskola Dózsa György Tagiskolájának Kalácska együttese;
-Bánházy Eszter, aki a Dzsungel könyve musical-ből a Szél c. betétdalt énekelte;
-a bölcsődei dolgozók Harmónia Kamarakórusa;
-a Református énekkar;
-és végül egyházközségünk vegyeskara.

A találkozó célja az volt, hogy megismerjék egymás munkáját városunk kórusai, és ezzel tovább népszerűsítsék a közös éneklés szeretetét. Reméljük, hagyománnyá válik városunkban ez a rendezvény. Köszönjük a rendező iskola vezetőinek és személy szerint Dr. Gerbár Lászlónétanárnőnek a lehetőséget a bemutatkozásra, a vendégszeretetet és azt a felemelő élményt, amit ez a találkozó nyújtott minden résztvevőnek és hallgatónak.

korus1 korus2

Ifjúsági ének- és zenekar

Az ifjúsági énekkar névsora 2014:

Tompa István karvezető

Bazsó András - gitár

Csiszárik Katalin -gitár

Emri Dániel - gitár

Emri Márton

Horváth Anna - furulya

Kónya Réka

Sneider Zsófia

Spisák Máté - hegedű

Spisák Réka

Szentpéteri Áron - klarinét, furulya

Tanyi Bernadett
(tiszteletbeli tag)

Adventi ének: (Részlet a 2008. december 20.-i koncert műsorából)

Az Ifjúsági ének- és zenekar az iskolai év minden vasárnapján meghallgatható a diákmisén (Szent Család templomban, 9.00-kor).

Ezen kívül 2009. január 31-én tartott jótékonysági bálon a Ghymes együttes "Aluszol-e, jó juhász" c. zeneszámát adták elő nagy sikerrel, 2010. január 30-án, a jótékonysági katolikus bálon pedig egy Scorpions-számmal, a "Wind of Change" c. művel arattak tetszést. A zenekar betanítója és vezetője Tompa István karnagy.

2010. január 30-i báli felvétel:

Wind of Change (Ifjúsági ének- és zenekar)

2010. május 30. Meglepetés elsőáldozóknak:

Weber Keringőjét klarinéton előadja: Szentpéteri Áron
Zongorán kísér: Tompa István

Az Ifjúsági énekkar

Ifi kar 2008

A kezdetekről

A történet visszanyúlik 1993 július 10-re, amikor új plébános került Kazincbarcikára Dr. Medvegy János személyében. Ténykedését azzal kezdte, hogy felkért, tegyem színesebbé a szentmiséket, de legfőképpen az ünnepeket.

De kivel? Eszembe jutott, hogy van egy csodálatosan szép hangú tanítványom: Stech Laura, akivel elkezdtünk énekeket tanulni. Így az első Veni Sante misén Laura szólókat énekelt, azokból az ifjúsági dalokból, amik akkor kezdtek elterjedni. Aztán Medvegy atya szólt, mit szólnék hozzá, ha lenne zenei kíséret is az énekhez. Már is ajánlotta Tanyi Bernadettet. Örömmel vettem, és már ketten énekeltek, közben Betti gitározott. Közben készültünk a karácsonyi műsorra, Oscar Wilde: A Boldog Herceg c. darabját próbáltuk a hittanos gyerekekkel. Ebben a darabban volt néhány betét dal, aminek csak a szövege volt meg. Összeültek azok a gyerekek, akik zeneiskolába jártak és komponálni kezdtek a szövegre. Lépésről-lépésre kialakult a zenéje is. Nagy volt az örömünk, amikor készen lett. A Herceg szerepét Varga József játszotta, a kis fecskét Varga Viktória. Már énekelt az egész társaság.

Aztán jött a nagyböjti idő és a Passiót kezdtük tanulni. Kitaláltam, hogy ne csak énekeljék, hanem játsszák is el. A nagyobb hittanosok vállalkoztak a szerep megformálására, így az első Jézus Szlovák Gábor lett, aki oly nagy átéléssel játszotta, hogy a felnőttek sírtak az örömtől. A többi hittanos énekelte a szöveget. Következő karácsonyra Antonie de Saint Exupery: A kis Herceg c. darabjával Sillye Jenő dalaival készültünk. A kis herceget Varga Krisztián remekül játszotta, aki akkor második osztályos volt. A pilóta nagyszerű szerepét Gazdig Zoltán alakította. A társaság egyre szebben énekelt és egy jó kis közösségé alakult.

1995-ben gondoltunk egy merészet és elmentünk a kis csapattal Püspökszentlászlóra táborozni. Jenő atya halotta, hogy a gyerekek milyen csodálatosan énekelnek, és az egyik alkalommal megkért bennünket, hogy énekeljünk a szentmisén. Ez volt az első próbatétel. Amikor hazajöttünk, e siker kapcsán felbátorodtunk, hogy miért ne énekelhetnénk az itthoni diák misén.

Ezután újabb csapattaggal gyarapodtunk, Mihaleczku Zoltán jött gitárjával. Nagy volt az öröműnk, aztán ez csak bővült Márton Enikő fuvola kíséretével, Bíró Boglárka a hegedűjével. A gyerekek egyre jobban és szebben énekeltek. Már nemcsak áldozás alatt, hanem addig harcoltam, míg a diák mise végre a diákoké lett. Végig énekeltük a szentmisét, az ünnepeket. Ezek a gyerekek a következők voltak: Tanyi Bernadett, Márton Enikő, Biró Boglárka, Mihaleczku Zoltán, Misán Valéria, Tóth Erika, Sneider Zsófia, Úrr Adrienn, Bunkóczi Timea, Nagy Zsuzsanna, Kállai Mónika, Misán Valéria, Stech Laura, Béres Katalin, Varga Viktória, Bánatunkra Mihaleczku Zoltánt behívták katonának.

Ezután minden diákmise a miénk volt, nem csak mi szerettük meg az ifjúsági dalokat, hanem a felnőttek is. Egyre többen jöttek át a diákmisére, és örömmel énekeltek a gyerekekkel együtt. Köszönöm a gyerekeknek, hogy partnereim voltak, a szülőknek, hogy elengedték őket a próbákra, és mindenkinek, akik valamilyen módon hozzásegítettek bennünket ezeknek a csodálatosan szép együttléteknek, énekléseknek, szerepléseknek a megvalósításához. (Petró Józsefné Aranka néni)

Barcikai gospel kórus

A gospel kórus névsora 2014:

Kálmán Rita karvezető

Kálmán András (zongora)
ifj.Kálmán András (konga)
Balogh István
Bordás Jánosné Brigitta
Emri Bernadett
Fejes Laura
Huszti Bianka

Ignácz Barbara
Kálmán Andrásné Kornélia
Kálmán Kornélia
Szabados Nóra
Szilvási Annamária
Varga Jánosné Emese


"IN AETERNUM"

A kazincbarcikai „In aeternum” (Mindörökké) gospel énekegyüttes 2011. novemberében alakult. Kukuczka Robert szalézi atya vetette fel az ötletet: mi lenne, ha lenne Kazincbarcikán is egy gospel kórus? Mi támogattuk a dolgot és lelkesen követtük őt.

Gospel kórus

Kezdetben nagyon kevés (kb 7 fő), de annál lelkesebb és kitartóbb csapattal indultunk, ami máig megmaradt, igaz, többen kiperegtek, de hála az Istennek, mindig volt és van újabb és újabb csatlakozni vágyó fiatal. Korábban szalézi szerzetes növendékek is erősítették a kórust: Oláh Győző és Jani Áron. Őket most a tanulás és a szerzetesi életre való felkészülés Olaszországba szólította, ettől függetlenül örökös tagoknak tekintjük őket. A kórus mostani létszáma: 18 fő. A kórusunk nagy részét a Szalézi Szent Ferenc Gimnázimuban tanuló diákok teszik ki, de az énekkarhoz csatlakoztak már egyházközséghez tartozó fiatalok közül is, illetve a kicsit idősebb korosztályból is vannak tagok. Mind-mind jókedvűen, lelkesen, tele energiával és azzal a céllal járnak próbáról-próbára, hogy a jó Istenhez ezekkel a dicsőítő dalokkal még közelebb kerüljenek.

Több fellépésünk is volt már, hiszen bálokon, rendezvényeken, pszv-én, Péliföldszentekereszten, Gyöngyösön is énekeltünk már, volt, hogy máshová azért hívtak, hogy megismerjék a gospelt, mert sokan nem tudják, mit is jelent mindez. Nos, az angol nyelvben Gospel névvel illetik az Evangéliumokat. Ebben az értelemben a Gospel, mint zenei műfaj, az evangéliumi tanítások és történetek érzelemtől átfűtött formában történő, előképzettség nélkül is érthető előadása. Amerika földjére behurcolt rabszolgáknak az angol nyelvet el kellett sajátítani, illetve pogánynak tartották őket. Így elkezdték őket a keresztény hitre nevelni. Ezek az emberek néhány nemzedék után valóban kereszténnyé váltak, az ezzel kapcsolatos ismereteiket és a lelkükben átélt érzelmeket a maguk örökletes zenei formájában kezdték kifejezni. A gospel zene ugyanúgy elhangozhat nem vallásos jellegű rendezvényeken, esetleg hangversenyeken, mint a templomban, de összességében az összes gospel mű lényege Isten és Jézus tiszteletében rejlik. Mi ezt próbáljuk mindig átadni, egy kis színt, örömöt és vidámságot csenni az emberek szívébe és mindennapjaiba. Eddigi tapasztalataim alapján ez sokszor sikerül is! Rengeteg erőt, bizalmat és elismerést jelent egy-egy vastaps, egy-két dícsérő szó. Repertoárjainkban angol, magyar, de még zulu nyelvű dallamok is megszólalnak. Mindaemellett van egy kisebb zenekarunk is, ami segíti, hogy hegedűvel, zongorával, dobbal, fuvolával, furulyával illetve időnként gitár kíséretében is énekelhessünk.

Óriási örömmel tölt el, hogy a tagok nagyon szeretnek ide járni, mindig rendkívüli a hangulat, hiszen remek csapat kovácsolódott össze. Régi álmom volt, hogy egyszer lesz egy gospel kórusom és tessék, a jó Isten segített ebben.:) Úgy gondolom, hogy ez egy olyan közösség, amire a mai fiatalságnak ebben a rosszat sugárzó, értékeket romboló világban a legnagyobb szüksége van. Itt nem csak a magunk szórakozására. hanem az Isten dicsőségére éneklünk. Reméljük, hogy kitartásunk és a Gondviselés erőt és lehetőséget ad ahhoz, hogy még többet találkozzunk a kazincbarcikai egyházközség híveivel és a város lakóival.

Kálmán Rita

2014. június 29: FELLÉPÉS AGGTELEKEN

Aggtelek 1.. Aggtelek 2.. Aggtelek 3

Fotó: Bata Imre

Isten akaratából, és Kerékgyártó Emerencia meghívásának eleget téve Aggteleken vehettünk részt Böjte Csaba részvételével tartott igeliturgián, ahol mint a Szent Család Gospel kórus, szolgálhattuk az Istent és embertestvéreinket énekeinkkel. Nagyon szép és emlékezetes nap volt mindannyiunk számára. (Bata Imre Gospel-kórus tag)


2013. december: GOSPEL FELLÉPÉSEK

Az In aeternum gospel kórus egész adventi időszakát, a várakozást körülölelte az éneklés, a próbák, a fellépések és felkérések sorozata. Számunkra ez egy lelki felkészülés, lelki feltöltődés volt karácsony előtt. Mi így készültünk arra, hogy a kis Jézus a mi szívünkben is újra megszülessen.

Decemeber 10-én felkértek minket (immár harmadik éve), hogy a kazincbarcikai jószerencsét úti Idősek Otthonában adjunk koncertet. Bearanyozva ezzel az idősebb testvéreink hétköznapjait és hogy még meghittebbé tegyük számukra is a karácsonyi időszakot.

December 13-ra meghívást kaptunk a miskolci Magyar Máltai Szeretetszolgálattól, hogy karácsonyi dalainkkal még inkább segítsünk a gyermekeknek, szüleiknek és az ott dolgozóknak a várakozást még örömtelibbé tenni. Úgy érzem ez sikerült, hiszen ezt bizonyítja a vastaps amit kaptunk, illetve, hogy felkértek bennünket, hogy legyünk állandó fellépőik, amire természetesen igent mondtunk és nagyon köszönjük még egyszer a belénk fektetett bizalmat.

Miskolc 1. Miskolc 2. Miskolc 3

December 19-én a kazincbarcikai Időskorúak Gondozóházába kaptunk meghívást, ahol minden nagyobb ünnep alkalmával fellépünk, és a kedves idősek szavaival élve: ”óriási lelki erőt, örömöt, és még nagyobb szeretetet" adunk. Nagyon hálásak vagyunk, hogy folyamatos látogatói vagyunk a Gondozóháznak, ugyanis az odafigyelés, az apró ajándékok és a bíztató szavak, amelyeket kapunk, mindig óriási erővel töltenek el bennünket.

December 21-én a kazincbarcikai Művelődési Központ felkérésére a Kolorcity Fesztivál keretében a IV.adventi korzó fellépői voltunk. A felújított városrész Rákóczi terén az időkapszula elhelyezése előtt énekeltünk. Csak dícsérő szavakat és elismerést kaptunk Szitka Péter polgármester úrtól, Klimon István alpolgármester úrtól, a művelődési központ vezetőjétől és dolgozóitól és nem utolsó sorban az ujjongó közönségtől. Reméljük nemsokára újra találkozunk Kazincbarcika lakóival!

Korzó 1.. Korzó 2.. Korzó 3

December 22-e a kórus összes tagja számára leginkább várt nap. Reggel a 9 órai szentmisén (diákmisén) mi gyújtottuk meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját. Ez tökéletes alkalom volt a hálaadásra. Az elmúlt napokért, eltelt hónapokért, az évért, a sok fellépésért, s hogy igyekezetünk nem volt hiábavaló. Mindannyian éreztük és érezzük, hogy a jó Isten ott volt minden fellépésünkkor és mindig itt van velünk és fogja a kezünk. Ezt a megható eseményt még további fellépések követték.

Gyertyagyújtás 1. Gyertyagyújtás 2. Gyertyagyújtás 3

Délután három órakkor a Tiszáninneni Református Egyházkerület Varbói Református Egyházközségének lelkipásztorától, Gere Gábor tiszteletestől kaptunk meghívást. Az Istentisztelet keretében énekeltünk és meggyújtottuk az adventi koszorú negyedik gyertyáját. Nagyon vártak bennünket és egy rendkívüli fogadtatásban volt részünk. Igazán meghitt és családias volt a légkör.

Varbó 1. Varbó 2. Varbó 3

A fellépések és a nap megkoronázója a Szent Család templomban a Szent Család kórus és vezetője Kálmán András karvezető által szervezett hangverseny volt. Azt gondolom, hogy mindenhol a maximumot adtuk,ám „mindenhol jó de legjobb itthon” és számunkra itt volt a legjobb énekelni a mi kis „otthonunkban”.

A nevünk nem hiába „In aeternum”, azaz „Mindörökké”, hiszen énekeinkkel mindörökké az Istent dícsérjük. Remélem, hogy a jó Isten segítségével még többet találkozhatunk nem csak Kazincbarcikán, hanem a környék bármely városában !

Könnyen nyomon követhetik fellépéseinket, zajló életünket a facebook oldalunkon is, rengeteg fénykép és videó kíséretében:
www.facebook.com/inaeternumgospel cím alatt. (Kálmán Rita, a Gospel-kórus vezetője)

Vissza a lap elejére

Vissza a nyitólapra

 

 

 

Módosítás dátuma: 2015.02.07. 15:12


Szerkesztő: Hajagos Béláné és Hajagos Béla (e-mail: habe32@freemail.hu)
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu