Nyitólap
 Történeti áttekintés
 Templomaink
 Papok, segítők
 Miserend
 Információk
 Evangélium
 
 2014 Eseményei
 2013 Eseményei
 2012 Eseményei
 2011 Eseményei
 2010 Eseményei
 2009 Eseményei
 2008 Eseményei
 Énekkarok
 Karitász
 Közösségek
 Imacsoportok
 Cserkészet
 Harangszó 2007-9
 Harangszó 2010-13
 
 Játékok, humor
 
 Ajánlott honlapok
 Vendégkönyv

Harangszó 2010-13

A HARANGSZÓ a Kazincbarcikai Római Katolikus Egyházközség időszaki lapja, 1996. augusztus 20-a óta, az akkori plébános, Dr. Medvegy János kezdeményezésére jelenik meg, eleinte évente 6, majd 4 alkalommal, - 2011-től már csak két alkalommal - jelentősebb egyházi ünnepeinkhez igazodva.

Főszerkesztője Czakóné Bulla Magdolna, szerkesztői papok és hívek. Grafikus: Hegedűs János, tördelő: Bártfay Eszter. Készül a Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium nyomdájában, kapható a templomok sekrestyéiben. Ára (kezdetben): 300 Ft.

E-mail-cím: harangszo@vipmail.hu.

A 2013. Karácsonyi Harangszó tartalmából:

Karácsonyi borító

2.....Jöjj el! (Vitális Gábor SDB plébános)
4.....Ádvent (Máté Istvánné)
5.....Karácsony története (Árvai Zoltán vizsolyi plébános)
8.....Az igehirdető karácsonyfa ((Czakó István ny. kanonok)
10....A megtestesülés titka (Medvegy János c. apát plébános - Mezőkövesd)
12....Betlehemi kisded (Összeállította: Juhász Imréné)
14....A szeretet üzenete (-ea-)
16....Elfeledett József! Könyörögj érettünk! (Kalóczkai Gábor rudabányai plébános)
19....Szent és családias légkör (P. Andrásfalvy János SDB)
22....Vízkereszt napján, ma... (Varga jános SDB káplán)
24....Tűnődések és gondolatok karácsonyvárásw idején (Antónyi Lászlóné)
25....Csillagúton (Farkas Eleonóra)
26....Szoktassuk szívünket a csendhez (Szerafi Éva)
29....A szentté avatás (Czakó István ny. kanonok)
31....Sándor István vértanú boldoggá avatása (összeállította: Szerafi Éva)
38....Belépve a "Hit kapuján" (Szarvas Péter esperes plébános - Miskolc)
40....Centenáriumi események (Horváth Terézia - Babik Katalin)
42....Lourdes-i barlang a Szűzanya tiszteletére (r.k)
44....Veletek ünnepeltünk (Ipacs Zsuzsa ACR nővér)
45....Falakat döntünk és hidakat építünk (Lipcsák János érseki biztos - Mezőkövesd)
47....Az a bizonyos harangszó (Pólik Sándor és felesége - Budapest)
49....Négyszemközt - sokszemközt (b.m)
53....Lapozzunk vissza gondolatban (összeállította: Hajagos Béláné)
58....Don Bosco ereklyéje Kazincbarcikán (Farkas Barbara tanár, Szalézi Szent Ferenc Gimnázium)
59....A nagy utazás - II. (Balogh Edina tanár, Szalézi Szent Ferenc Gimnázium)
60....Kettős ünnepség (Farkas Barbara tanár, Szalézi Szent Ferenc Gimnázium)
62....Hittan - szeptembertől kicsit másképp (Bóna Judit hitoktató)
64....A székelyhídi Gyermek Jézus Otthon (Kovács Ágnes nevelő - Székelyhíd)
67....Ferences szegénység! (Csaba testvér)
68....Önzetlenül tettem, amit tettem (govka)
73....A cursillósok hétköznapi hite (Farkas Gábor)
74....Annuska (b.m)
77....Gyerekeknek karácsonyra
79....Esti mese (ismeretlen szerző)
80....Nem vásárolható ajándék (Bruno Ferrero)
80....Karácsonyi ajándék (Máté László)
82....A legnagyobb csoda (Részlet) (Horváth István)
83....A három gyermek (Bruno Ferrero)
84....A három király (T. Gyarmati Gabriella karnagy - Miskolc)
85....Kincses sziget (Ismeretlen szerző)
87....Azzá válok, ami vagyok (Forrás: Világháló)
87....Az elveszett óra (Forrás: Világháló)
88....A szeretet virágai (Tavasné Gyarmati Gabriella kántor - Miskolc)
89....Kisgyermekek adventje (Belles Istvánné óvónő, Bánréve)
90....Útközben... (Ölveczki László tanár)
92....Gárdonyi, a jó tanító (Antónyi Lászlóné)
94....Hitvallásom (Z. Farkas Erzsébet)
95...."Ma még nem szóltam senkihez..." (Szepsi Gyuláné)
96....Medjugorje, a béke szigete (Lévai Istvánné zarándok)
98....Szociális segítő munka a kazincbarcikai kórházban (Mizsei Sándorné mentor)
99....Hálaadás (P. Haschek)
100...Idősek, szépkorúak napja (Csúzda Lajosné)
101...Öregszem, Uram (Lupsáné Gál Márta)
102...In memoriam A csend költője (1950-2013) (Z. Farkas Erzsébet)
103...Debreceni kirándulás nyugdíjasainkkal (R.K.)
104...Isten kezében! (Tné Edit)
106...Űr maradt utána (Szepsi Gyuláné karitász vezető - Bánhorváti)
107...Hozzád vágyom pihenni (Szőcs György)
108...Ismeretlen ismerősök (govka)
111...Kápolna a plébánián (Vitális Gábor SDB plébános)

A 2013. Teréz-napi Harangszó tartalmából:

2013 Teréz napi Harangszó

2.....A krónikás ajánló sorai (Czakóné Bulla Magdolna a Harangszó szerkesztője)
4.....Isten ügye (Dr. Ternyák Csaba egri érsek)
6.....Köszöntő (Dr. Seregély István ny. egri érsek)
9.....Lelkipásztorok visszaemlékezései
9.....A megszentelt hely (Vitális Gábor SDB plébános)
11....Hogy mi fűz a kistemplomhoz, és mit köszönök neki (Dr. Medvegy János c. apát, mezőkövesdi plébános)
12....Visszaemlékezve a kazincbarcikai tartózkodásomra (Iváncsy Balázs abasári plébános)
13....Isten éltessen kazincbarcikai kistemplom (Pásztor Pascal jászalsószentgyörgyi plébános)
14...."Itt összekapcsolódik a földi és a mennyei" (Dr. Artner Péter káli plébános)
16....Emlékezis a kazincbarcikai kápláni éveimre (Árvai Zoltán vizsgolyi plébános)
18....Emlékszilánkok (Matyi Péter pácini plébános)
19....Gondolatok egy templom születésnapjára (Lipcsák János érseki biztos - Mezőkövesd)
21....A találkozás helye(Emri Attila állandó diakónus)
22...."Uram, jó nekünk itt lenni a te szent hajlékodban." (Galuska Mihály szerencsi káplán)
23...."Az én házam az imádság háza" (Barkóczi István jászárokszállási káplán)
25....Az Avilai Nagy Szent Teréz-töténete
25....100 éves a kazincbarcikai Avilai Nagy Szent Teréz-templom (összeállította: Nagy Kornélia)
34....A Kazncbarcikai Római Katolikus Egyházközség képviselő-testületének világi elnökei
34....Az Avilai Nagy Szent Teréz-templomban harangozói-sekrestyési feladatokat ellátó személyek
39....Emléktöredékek (Juhász István plébános életútja képekben)
40....A régi plébánia épülete a templomkerttel
41....Emlékek Juhász István plébános úrról és a Szent Teréz-templomról
41....Megkopott emlékeim a kazincbarcikai Szent Teréz-templom múltjáról és papjáról, Juhász István plébános úrról (Binó Imre egykori képviselő-testületi elnök)
49....Első segédlelkész voltam Kazincbarcikán (Tóth Alajos plébános - Szeged)
51....Az egyházközségben szolgálatot teljesítő kántorok (b.m.)
55....Böhm Emil kántortanító munkássága
55....Szeretett tanítóm emlékére (özv. Kovács Lászlóné)

56....Műalkotások a Szent Teréz-templomban
57....Gondolatok a templomunkat díszítő képekről, szobrokról (Binó Imre)
60....Isten dicsőítése templomi zenével (Binó Imre)
62....Az alkotások csendjében (Zvadáné Farkas Erzsébet)
63....Egy kiállítás margójára (Szerafi Éva)
66....Lelkiségi mozgalmak egyházközségünkben
66....Rózsafüzér Társulat
69....A karitászcsoport tevékenységének krónikája (Begov Ferencné karitászalapító tag)
72....Életképek - írásban - a karitászcsoportról (P. Andrásfalvy János SDB, a karitászcsoport vezetője)
73....A 100 éves évforduló cursillós szemmel (Farkas Gábor és Marika cursillósok)
77....Szent Mónika Közösség (Juhász Imréné, a közösség vezetője)
78....Kórházi és otthoni beteglátogatás (Mizsei Sándorné karitászmunkatárs)
80....Engesztelő imacsoport és Verbita Missziós Imaközösség (Bratu Sándorné, az imaközösség vezetője)
82....Nyugdíjas klub (Jancsurák Lajosné klubvezető)
84....Egyházi kórusaink
84....Ifjúsági ének- és zenekar (Tompa István karvezető)
86....Nyugdíjas énekkar
87....Szent Család Kórus (Kálmán András karvezető)
89...."In aeternum" gospel kórus (Kálmán Rita karvezető)
91....A kazincbarcikai 165. sz. Jókai Mór Cserkészcsapat története
91...."Nekünk a cserkészet evangéliumi élet!" (Józsa István csapatparancsnok)
96....A Harangszó - egyházközségünk kiadványa (Czakóné Bulla Magdolna szerkesztő)
97....Mottó: a hír szabad, a vélemény szent (Dr. Medvegy János plébános)
100...Egyházközségünk honlapja (Mihaleczkuné Etelka)
103...Német testvérkapcsolatunk
103...Testvérekre találtunk (összeállította: Szerafi Éva)
107...Kazincbarcikán egyházi szolgálatot ellátó lelkipásztorok
109...Plébánosok
109...Emléktöredékek 1992-1995.
111...Emléktöredékek 1993-2001. (b.m.)
114...Szeretetünk kísérje Plébános Úr (Gonda Ferenc, a képviselőtestület elnöke)
116...Infula és vándorbot (Medvegy János, volt plébánosotok)
117...Az új plébánia építési fázisai
118...Eseménynaptár 1993. június 10. - 2002. július 31.
121...Emléktöredékek 2001-2002.
122..."Nevem nem feltétlen magyar lejtésű" (Ivancsó István plébános)
123...Köszönet a segítségért, a bizalomért (Farkas Gábor és Marika)
125...Eseménynaptár 2001. augusztus 1. - 2002. július 31.
126...Emléktöredékek 1993-2001.
127...Bemutatkozásként (Iváncsy Balázs plébános)
129...Isten áldjon, Balázs Atya (Tompa István, az egyháztanács elnöke)
130...Úr napja az Avilai Szent Teréz-templomban
131...Eseménynaptár 2002. augusztus 1. - 2011. július 31.
135...Emléktöredékek 2011-2013.
136...Szalézi szerzetesek kazincbarcikai közössége
136...P. Vitális Gábor SDB
137...P. Andrásfalvi János SDB
138...P. Varga László SDB
139...P. Márkus Zoltán SDB
139...P. Kukuczka Róbert SDB
139...P. Pham Quoc Thai Hung Savio Domonkos SDB
140...Hit és híd (Z. Farkas Erzsébet)
142...Krisztus örömhírét elvinni az emberek közé (P. Vitális Gábor SDB plébános)
143...Eseménynaptár 2011. augusztus 1. - 2013. október 13.
146...Káplánok
146...Pásztor Pascal káplán 1996-1999.
149...Nemoda Zoltán Ákos káplán 1999-2000.
152...Artner Péter káplán 2000-2002.
154...Árvai Zoltán 2002-2004.
157...Matyi Péter káplán 2004-2007.
161...Lipcsák János káplán 2007-2010.
164...Andrási Zoltán káplán 2010-2012.
167...Papi - szerzetesi hivatások egyházközségünkben
167...Kerepesi Katalin - Regina Mundi Ciszterci Nővérek Közössége
170...Emri Attila - állandó diakónus
172...Barkóczi István - áldozó pap
173...Galuska Mihály - áldozó pap
175...Babik Katalin és Horváth Terézia - Krisztus Király Szolgálóleányai (ACR)

A 2013. Húsvéti Harangszó tartalmából:

2013 Húsvét

2.....A Feltámadottba vetett hit a keresztény öröm forrása (Vitális Gábor SDB-plébános
4.....Nagyböjt negyven napja
4.....Térj meg, keresztény (Andrási Zoltán sátoraljaújhelyi káplán)
5.....A böjt az emberszeretet ébresztőórája (összeállította: k. e.)
6.....Hamvazószerda (Kalóczkai Gábor rudabányai plébános)
8.....Szentgyónás rácson innen, rácson túl (Dr. Medvegy János c. apát)
9.....Virágvasárnap (-ea-)
10....Virágvasárnap (Farkas Eleonóra)
11....Az első nagycsütörtök szavai és tettei (P. Andrásfalvy János SDB)
12....Az alázatos lábmosás szertartása (Barkóczi István szendrői káplán)
14....Töviskoszorú (P. Kukuczka Róbert SDB)
17....A feltámadt Krisztus élménye (Czakó István ny. pápai prelátus)
20....Lemondott XVI. Benedek pápa (forrás: világháló)
21....Ratzinger (Dr. Medvegy János c. apát)
22....A katolikus keresztény hitről (forrás: Éneklő Egyház - Wikipédia)
25....A világ világossága (Z. Farkas Erzsébet)
28....A Bálint (Valentin) nap eredete (összeállította: esbé)
30....Urunk születésének hírül adása (-BK-)
32....Keresztények húsvétja (Czakó István ny. pápai prelátus)
33....Isteni Irgalmasság vasárnapja (Belles Istvánné - Bánréve)
34....Munkás Szent József ünnepén (Béres László)
36....Hivatások vasárnapján (Jakob Streit)
37....Ima papjainkért (összeállította: szé)
38....Vallomások a Hit éve kapcsán
38....Mit jelent számomra a hit? (Árvai Zoltán vizsolyi plébános)
39....Jézus és Szűz Mária kezét fogva a hit útján (Mizsei Sándorné)
41....Hitünk szent titka (Szerafi Éva)
45....Szalézi centenárium Magyarországon (P. Ábrahám Béla SDB)
46....Don Bosco ereklyéje Magyarországon
48....Jelesebb centenáriumi események
49...."Nagy Utazás" a szalézi centenáriumi év nyittóünnepségére (Petróczi Gábor, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium igazgatója)
50....Élményeim a hitoktatásról a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban (Boros Géza tanár, énekművész)
52....Így készült a flashmob - egy osztályfőnök feljegyzései (Polonkainé Baksy Katalin tanár)
54...."Gutta cavat lapidem" (Polonkainé Baksy Katalin tanár)
56...."Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő..." adventi várakozás a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban (Balogh Edina tanár)
58....Istenadta tehetségek (Schottnerné Szabó Lívia tanár)
62....Kegyhelyek, ereklyék (Antónyi Lászlóné)
64....Támogatóink a szentek (Farkas Eleonóra)
66....Üdvözlégy Mária (Juhász Imréné)
68....Égi Édesanyánknak
69....Május - a Szűzanya hónapja (Bratu Sándorné)
73....Mária keresztútja (Sántháné Rudolf Ilona)
75....Anyák napjára
75....Köszöntő (Fazekas Anna)
76....Mit jelent nekem a szó ÉDESANYA?
78....Mikor még nem voltál (Máté Istvánné tanár, Bánhorváti)
79....Drága Anyukám! Emlékszel?... (esbé)
82....A harangok érte szóltak (Binó Imre egykori világi elnök)
85....Emlékmorzsák Juhász atyáról
85....A segíttőkész Tiszi (Horváth Terézia / Teca)
86...."Mégis vállalom" (govka)
87....Üdvéért imádkozom húsz éve (Mosolygó Mária - ahogyan te neveztél engem)
88....Egy szőlőtő története (Szarvas Péter esperes, plébános)
90....Egy régi húsvét emléke (Mihaleczkuné Etelka)
91....Gyerekeknek
92....Locsolóversek
96....Bosco Szent János és a fiatalok (ajánlja Szerafi Éva)
100...Oltárszolgálat (Bóna Judit hitoktató)
102...Gábor......Áron (Farkas Gábor)
103..."Jónak lenni jó" (összeállította Kerékgyártó Emerencia)
106...Imádkozzunk többet a fiatalokért! (Juhász Imréné, a Szent Monika Közösség vezetője)
107...Köszönjük a szolgálatot! (Tompa István testületi elnök)
108...Találkozás pálfordulás idején (Farkas Gábor)
109...Fordulatok (Szepsi Gyuláné)
112...Emlékező szentmise Serényfalván (Bellényné Jakabacska Zsuzsanna)
113...Ismeretlen ismerősök - Dr. Sulyok Tamás (govka)
116...El Camino télen (Farkas Katalin zarándok)
119...Kassa - Európa Kulturális Főárosa (összeállította: Kovács Györgyi)
122...Gyógyító csipkés sókristályok (Z. Farkas Erzsébet)
124...Karitász jótékonysági bál (Csúszda Lajosné)
126...Himnusz (Ölveczki László tanár)


A 2012. Karácsonyi Harangszó tartalmából:

Karácsonyi borító

2.....Mágusok a hit útján (Vitális Gábor SDB pléános)
4.....Advent - a négy gyertya
5.....Elmélkedések advent vasárnapjára (P. Andrásfalvi János SDB)
8.....Örömhír (összeállította: Juhász Imréné)
10....Én nem tudom... (Lipcsák János mezőkövesdi káplán)
12....A hit éltető kegyelme a Szent Családban (Szarvas Péter esperes, miskolci plébános)
15...."Boldogságot ád a hit, hhogyha szíved ép" (Árvai Zoltán vizsolyi plébános)
17....Csendülj karácsony csengettyűje (Farkas Eleonóra)
18...."Karácsony! Karácsony! Vigadozzunk, énekeljünk, tapsoljunk" (Kalóczkai Gábor rudabányai plébános)
20....Miben más a lengyel karácsony (P. Kukuczka Róbert SDB lengyel szerzetes)
23....Kántálás - az elfelejtett népszokás (Dr. Kúti István Ózd)
25....Kezdődik a Hit éve (részletek XVI. Benedek Pápa leveléből)
26....Zsinat - Karácsony - Hit éve (Czakó István ny. kanonok)
28....Az útkészítő(k) (Varga László SDB)
29....Hogyan élem meg a hitemet (Antónyi Lászlóné)
32....Hitvallásom (Szepsi Gyuláné)
34....Katekézis (- ea -)
35....Mindszenty József emlékév (összeállította: Árvai Zoltán vizsolyi plébános)
38....Lapozzunk vissza gondolatban (a honlap alapján összeállította: Hajagos Béláné)
48....Öt éves a Szent Család Templom (Tompa István testületi elnök)
50....Cselekvő szeretet - beszélgetés Begov Ferencnével (Szerafi Éva)
54....A karitászcsoport új vezetője (P. Andrásfalvi János SDB a karitászcsoport vezetője)
56....A rózsafüzér nagy családja (Prokavecz Béláné, a Rózsafüzér-társulat vezetője)
58....Gyalogos zarándokutak a Szűzanyához (Farkas Katalin)
61...."Szeressétek az öregeket..." (Kovács Ferencné)
62....II. Országos Ultreya (Farkas Gábor)
64....Férfi zarándokút (Béres László)
66...."165-ös cserkész évkezdés" (Józsáné Földesi Anna segédtiszt)
68....A szeretet egységében (Mizsei Sándorné)
71....Efezus (Dr. Medvegy János c. apát)
72....A házasság szentsége
77....Ismétlődő változás (Szepsi Gyuláné)
79....Az első szalézis év a gimnáziumban (Tamási Tímea tanár)
81....Érseki dícséret a Szalézi Gimnáziumban (Petróczi Gábor igazgató)
82....Költözik a Szalézi (Kiss István tanár)
84...."Jót tenni jó" (Szabóné Gonda Zsuzsanna, Polonkainé Baksy Katalin gimnáziumi szaktanárok)
86....Mi újság a katolikus sportban... (Pásztor Péter tanár)
88...."Jövünk haza" biciklitúra (Tamás Judit 12/e)
89....Istenadta (Szabóné Gonda Zsuzsanna tanár)
92....Segítsünk Csaba testvér árváinak (Kerékgyártó Emerencia)
94....Ismeretlen ismerősök - Kálmán Andrásné (Horváth Teca)
97....Átmeneti halandóság (Z. Farkas Erzsébet)
100...Még nincs itt az idő! (Ölveczki László)
102...A gyermeki lélek tisztasága (Belles Istvánné Bánréve)
104...Könyvajánló (Farkas Eleonóra)
105...Gyermekeknek karácsonyra
110...Oltárszolgálat - Ezenwa Jennifer (Bóna Judit hitoktató)
112...Szívhez szóló történetek (Wass Albert)
116...Az ígéret (G. Molnár Erzsébet)
118...Jó a rosszban (esbé)
120..."Nem is Ő hozza!" (b.m.)

A teljes szám megtekinthető:

itt indul

A 2012. Húsvéti Harangszó tartalmából:

Húsvéti borító

2.....A feltámadás futói (Vitális Gábor SDB plébános)
4.....A feltámadott (Farkas Eleonóra)
5.....Nagyböjt (Márkus Zoltán SDB, a kazincbarcikai Szalézi Miszió igazgatója)
7.....Hanvazószerda (Lipcsák János mezőkövesdi káplán)
9.....Nagycsütörtök (Robert Kukuczka SDB szalézi szerzetes)
11....Nagypéntek (Andrási Zoltán káplán)
12....Nagyszombat titka (Emri Attila diakónus)
14....Feltámadás (Dr. Medvegy János c. apát)
16....Öleld át a keresztet! (Katona István, az Emmausz Közösség lelki vezetője)
18....Életünk keresztútja (Szarvas Péter esperes, miskolci plébános)
21....Néhány gondolat az irgalmasságról (Béres László)
23....2011-2012. fordulóján (Farkas Gábor)
25....Ökumenikus imahét városunkban (Szabó Ede)
26....A Szeretet pillantása (B. Farkas Erzsébet)
28....Találkozás Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén (Kalóczkai Gábor rudabányai plébános)
31....Gyünölcsoltó Boldogasszony - az élet ünnepe (Árvai Zoltán vizsgolyi plébános)
35....Anyák napjára
36....Anyák napi köszöntő (Aranyosi Ervin)
37....Mama (Juhászné Bérces Anikó)
38....Egy új csodára várva (T. J.)
40....Anya csak egy van (gyűjtötte: Bóna Judit)
44....Csak egy anya? (részlet V. Kulcsár Ildikó könyvéből)
45....A kertbe ment (Áprily Lajos)
46....Mikor nem is gondoltad, hogy látlak
47....Örök fogadalom (b. m.)
50....A papi hivatásról (Czakó István ny. kanonok)
52....A kereszt (összeállította: Juhász Imréné)
54....Kereszthordozás (Mihaleczkuné Etelka, Belles Istvánné Bánréve, Sántháné Rudolf Ilona, Fné)
60....Lelkigyakorlat a negyven napban (Szepsi Gyuláné Bánhorváti)
61....Lelkigyakorlat (Szabó Ferenc SJ.)
62....A Szűzanya szobor ereje (Mizsei Sándorné)
64....A betegség is a Végtelenül Szerető Isten nagy ajándéka (Szűcs J. Sándor OCD szerzetes)
68....Mentőöv (Tóth Sándor és Tóthné Magyar Ágota református lelkészek)
69....KÉKKERESZT közösség Kazincbarcikán (Szabó Ede)
70....Hajléktalan-ellátás városunkban (István Zsolt intézményvezető)
71....Karitatív tevékenységek a téli időszakban (Begov Ferencné, a Karitász Csoport vezetője)
73....Szent János Diakóniai Szolgálat (Marinkó Tiborné vezető gondozó)
74....Segítő kezek (Antónyi Lászlóné)
76....Tervek a hitéleti tevékenység terén a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban (P. Andrásfalvi János SDB igazgatóhelyettes)
77....Merre tart a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium?
84....Angyalkert (Kerács Erika óvónő)
86....Egy kiállítás margójára (Szerafi Éva)
90....Miért Szalézi Szent Ferenc az újságírók védőszentje (P. Andrásfalvi János SDB igazgatóhelyettes)
92....Egyházközségünk honlapja (Mihaleczkuné Etelka)
95....Gyermekhúsvét
96....Locsolóversek
97....Gyerekeknek
100...Oltárszolgálat (Bóna Judit hitoktató)
102...A bárány
103...Neki a hegynek (Őlveczki László tanár)
105...Megszívlelendő történetek (Dr. Kúti István Salgótarján)
108...Ismeretlen ismerősök - Kerékgyártó Emerencia (govka)
112...Utólagos köszönet (Szabó Éva)

A 2011. Karácsonyi Harangszó tartalmából:

Karácsonyi borító

2....."Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk..." (Vitális Gábor SDB plébános)
4.....Advent (Összeállította Juhász Imréné)
6.....Advent kezdetén... (Andrási Zoltán káplán)
7.....A puszta is képes virágzó kertté válni (Kukuczka Róbert szalézi szerzetes pap)
8.....Az én boldogságom attól függ...(Kukuczka Róbert szalézi szerzetes pap)
10....Az igazi ajándékot Isten készíti (Vitális Gábor SDB plébános)
11....Isten a csendből, a semmiből (Czakó István ny. kanonok)
13....Tanúságot tenni (Kalóczkai Gábor rudabányai plébános)
16....Hit és híd (Z. Farkas Erzsébet)
18....Gondolatok a rózsafűzérről (Lipcsák János mezőkövesdi káplán)
20....Mindenszentek (Mihaleczkuné Etelka)
21....Beszél a kő (Farkas Eleonóra)
22....Krisztus Király ünnepére (Árvai Zoltán vizsolyi plébános)
25....Hat hónapon átívelő eseménykalauz (Összeállította H.B.né és Andrási Zoltán)
36....Ünnepélyes fogadalomtétel az ACR közösségében (B. Ipacs Zsuzsanna ACR)
38....Férfiak zarándokútja - 2011. (Béres László)
40....Megszámláltattunk (Antónyi Lászlóné)
42....Maggyűjtés (Szepsi Gyuláné Bánhorváti Karitász vezetője)
44....Tegyetek jót mindenkivel! (Begov Ferencné, a Karitász Csoport vezetője)
45....Szalézi szerzetesek barcikai közössége
50....Egyházi fenntartású oktatási intézmények Kazincbarcikán
54....A csend beteljesülése (L. Gál Mária Kótaj)
56....A 12. stáció (Dr. Medvegy János mezőkövesdi plébános)
58....Isten áldjon, Balázs Atya! (Tompa István egyháztanács elnöke)
59....Szerzetesrendek (Czakó István ny. pápai prelátus)
62....Labouré Szent Katalin, a csodás érem látnoka (Árvai Zoltán vizsolyi plébános)
65....Boldog családokért (Szarvas Péter kerületi esperes plébános)
68....A család az emberiség igazgyöngye... (Elvira anya gondolatai)
70....Zárógondolatok (Farkas Gábor)
72....Örömök és keresztek (Csepregi Borbála Bánréve)
74....Hol áldás, ott szükség nincsen... (Szepsi Gyuláné)
76....A kórházpasztoráció igaz történetei (Mizsei Sándorné)
78....Négyszemközt (Mihaleczkuné Etelka és Barna István)
80....Kérdezz! - Felelek (Összeállította B. M.)
84....Cursillós élmények (S. Beáta)
88....Ma is történnek csodák (Lévai Istvánné)
90....Várakozás (Z. Farkas Erzsébet)
92....Halloween! (Ölveczki László tanár)
94....A békés otthon (m.e.)
95....Karácsonyi meglepetés gyerekeknek (Aranka néni)
103...Fény a sötétben (Szerafi Éva)
106...Látogatóban Istennél (Gyűjtötte Bóna Judit)
108...Szalmaszálba kapaszkodva (Rátalált Mihaleczku Etelka)
110...Hittanórák az óvodákban (Bóna Judit hitoktató)
111...Ministráns oldal (b.j.)
112...Miért szeretek ministrálni? (b.j.)
114...A Karszt-Tigrisek (Molnár Attila Brúnó atya ragályi plébános)
116...Ismeretle ismerősök - Komár Márta (govka)
118...15 éve a "Harangszó" szolgálatában (Szerafi Éva)

A teljes lap megtekinthető, ha rákattint az alábbi sorra:

Itt indul.

A 2011. Húsvéti Harangszó tartalmából:

Húsvéti borító

2....Vegyétek és egyétek! (Kalóczkai Gábor rudabányai plébános)
4....Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet (Dr. Artner Péter káli plébános)
6....Nagy csend van ma a földön (Czakó István ny. pápai prelátus)
8....Feltámadtam és veletek vagyok... (Iváncsy Balázs plébános)
10...Nagyböjt (Andrási Zoltán káplán)
11...Hamvazószerda (Béres László)
13...Keresztút 2011 (Szunyogh Xavér Ferenc)
20...A szentgyónás (Mizsei Sándorné)
22...A lourdes-i Mária (Összeállította Juhász Imréné)
24...Doktornő, a maga szíve sose fáj? (Dr. Csutor Zsuzsanna)
25...Küldetés (Z. F. E.)
26...A Szentatya ajándéka (Összeállította Babik Katalin)
28...Püspökszentelés (Szűcs Bertalanné Felsőnyárád)
29...Az ACR közösség találkozója (Horváth Teca és Babik Katalin)
30...Hívott az Úr (Összeállította Bóna Judit)
32...Isten éltesse Érsekatyát - Életút (Egykori titkára)
34...Szeressük ki egymásból a jót (Szerafi Éva)
38..."Szeretetláng-átadás" (Bratu Sándorné)
41...Gyümölcsoltó Boldogasszony (Hajagos Béláné)
43...Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére (Fordította Csonka Ferenc)
44...A Mária Út (Árvai Zoltán vizsolyi plébános)
49...Anyák napjára (Gerzsenyi L.)
50...Május - Mária hónap
51...Jézus nagyanyja
52...Édesanyámnak, ha élnél
53...Anyai szeretet (Összeállította Z. Farkas Erzsébet)
54...Élt egy asszony (L. Gál Mária)
55...Tavaszváró gyerekeknek (Aranka néni)
58...Locsolóversek (Gyüjtötte Petró Józsefné)
59...Ki segít a nyuszinak? (Devecsery L.)
60...Emelkedj sorsod fölé!
61...Egérfogó
62...Cserkésznapló (Józsa István)
65...A Család Éve 2010. dec. 26-tól 2011. dec. 25-ig
66...Pár hete történt (m.j.)
67...Az én erőm onnan fölülről van (Farkas Károlyné Sajónémeti)
69...Családok (Farkas Eleonóra)
70...A család erős kapocs (-a-)
71...A szenvedás (Havva)
72...Próbatétel és szeretet (T. Edit)
74...Hétköznapi csodák... (esbé)
77...Mai megpróbáltatás tanúságtétele (Belles Istvánné Bánréve)
78...A szeretet döntés! (Szarvas Péter c. esperes, miskolci plébános)
81...A család nyolc boldogsága
82...Amit tehát Isten egybekötött(?)... (Ölveczki László tanár)
84...Mint pihék a szélben (Antónyi Lászlóné)
86...A 15. Katolikus bál kapcsán (Begov Ferencné, a Karitász Csop. vezetője)
88...Úttörő a karitász munkában (Szepsi Gyuláné)
90...Ismeretlen ismerősök - Szepsi Gyuláné (govka)
94...Egyházi tisztségek, rangok és címek (Czakó István ny. pápai prelátus)
98...A pápák pápája (Összeállította Mihaleczku Etelka)

A 2010. Karácsonyi Harangszó tartalmából:

Karácsonyi borító

2..... Kedves Krisztus népe (Seregély István öreg érsek)
4..... A jászol a hit bölcsője (Iváncsy Balázs plébános)
6..... Hoztam neked aranyat, tömjént, mirhát (Anrási Zoltán káplán)
8..... Leborulok jászolod előtt (Mizsei Sándorné)
9..... Mária szállást keres (Farkas Eleonóra)
10... A pásztorok szemével (Z. Farkas Erzsébet)
12... Újra eljön a karácsony (Antónyi Lászlóné)
14... A szeretet nem számító (Barkóczi István jászapáti káplán)
16... Világosság a sötétségben (Szepsi Gyuláné)
20... Vágyakozó és lángoló szív (Árvai Zoltán vizsolyi plébános)
22... Négy gyertya (Z. Farkas Erzsébet)
23... Egy délután Betlehenben (Szarvas Péter miskolci plébános)
26... Az aprószentek - az ártatlan áldozatok (Czakó István ny. kanonok)
28... Ádám és Éva ünnepe (Czakó István ny. pápai prelátus)
31... Ünnepi szekvenciák (Árvai Zoltán vizsolyi plébános)
35... Gondolatok a Család Éve kapcsán (Bíró László MKPK családreferense)
37... Gondolatok a családról (Dr. Hódy Imre)
38... A Család Éve (Czakó István ny. pápai prelátus)
40... Család, ami Szent (Kalóczkai Gábor rudabányai plébános)
43... Isten velünk van, vigyáz ránk (Bodolainé Pándy Enikő, Sajószentpéter)
44... A jó család titka a meghittség, a rend és a szeretet (Kálmán Andrásné, Nelli)
45... Mi így vagyunk egy boldog család (Palkóné Kiss Erzsébet)
46... Mitől boldog egy család? (Lempochner Zsolt)
47... Ádvent (Ölveczki László)
50... Út a göröngyös jegygyűrűtől (Mihaleczkuné Etelka)
53... 28 év tanúságtétele (Belles Istvánné, Bánréve)
54... Két világ között (K. Zsanett - egy majdnem anyuka)
56... Párbeszéd (ismeretlen szerző)
57... Őszi hangulat (m.j.)
58... A halálról a keresztény hit szempontjából (Dr. Medvegy János jászberényi plébános)
59... Istenem, köszönöm (XII. Kelemen pápa)
60... Nekem már minden nap ajándék
62... Több nemzedék szeretett tanítója (Szepsi Gyuláné)
63... Bölcsességek
64... Híd az égbe - a világ legszebb imái
65... Gyerekeknek
68... Adventi koszorú (Mihaleczku Etelka)
69... A karácsonyi jászol története (Bóna Judit)
72... A szánkó (Móra Ferenc)
75... Mosható, avagy az élet értelme (ismeretlen szerző)
76... Misa egy melegszívű kisfiú
77... Ádám és Éva bűnbeesése gyermekszemmel (ismeretlen szerző)
78... Ismeretlen ismerősök - ifj. Ölveczki Gyula (Govka)
80... Cserkésznapló
85... Életre kelt muzsika (Szerafi Éva)
89... Orgonahangverseny (Tompa István világi elnök)
90... A Szent Család kórus (Kálmán András kórusvezető)
91... A magyar "kis Szentföld" (Juhász Imréné)
92... Féri zarándokút - 2010 (Béres László)
94... Rózsafüzér Királynéja (Pente Lászlóné)
95... Fogadalomtétel (Babik Katalin és Horváth Teca ACR nővérek)
96... Karitász-kirándulás Budapestre (Begov Ferencné kar. csop. vez.)
97... Sissy gödöllői kastélyában (Jancsurák Lajosné)
98... Testi-lelki gyógyulás Isten kegyelméből (Farkas Katalin)
100. Sajtóapostolok találkozója Debrecenben (Gróf Lajos - Kovács Ágnes)
102. Szerkesztői gondolatok (Czakóné Bulla Magdolna a Harangszó szerkesztője)
105. Hírek, közérdekű információk

A 2010. Teréz napi Harangszó tartalmából:

Teréz borító

2..... Avilai Nagy Szent Teréz városában voltunk (Iváncsy Balázs plébános)
4..... Bemutatkozás (Andrási Zoltán kazincbarcikai káplán)
5..... Kazincbarcikai káplán voltam (Lipcsák János Kazincbarcika volt káplánja)
6..... János atyának emlékeztetőül (A Harangszó szerkesztői nevében: Szerafi Éva)
8..... Pásztorává választott az Úr (Galuska Mihály káplán)
10... Primicia (Dr. Medvegy János köszöntése)
15... Boldogasszony Anyánk (Szarvas Péter miskolci plébános)
18... Szent István nagyságának titka (Czakó István ny. kanonok)
20... Padre Pio atya üzenete (Zvadáné Farkas Erzsbet)
22... Édesanyák az Édesanyánál (Juhász Imréné)
24... Gondolatok a 2010/11. tanév kezdetén (Árvai Zoltán vizsolyi plébános)
27... Októberi ájtatosság (K. Tóth Lenke)
28... Bízom Isten bőséges áldásában (Dr. Csizmadia István plébános, érseki tan.)
30... Kalkuttai Boldog Teréz (Béres László)
32... Mindenszentek ünnepe - Halottak napja (Andrási Zoltán káplán)
34... Múlnak az évek (Mihaleczkuné Etelka)
36... Mit tehetünk beteg vagy haldokló hozzátartozóinkért? (Petró Józsefné)
38... Árpád-házi Szent Erzsébet (Antónyi Lászlóné)
40... Csodarózsák (Blaskó Mária)
42... Egy árvíz emlékei (Simkó Csabáné Edelény)
44... Isten szól általuk (Szepsi Gyuláné)
46... Árvízi látkép (Farkas Eleonóra)
47... Ember tervez, Isten végez (Belles Istvánné Bánréve)
48... Légy résen (Tógyer Tamás örsvezető)
50... Kronológiai eseménynaptár
51... "Vegyétek és egyétek, ez az én testem" (b.j.)
52... Vedd a Szentlélek ajándékának jelét! (Bóna Judit)
53... Napközis tábor (Bóna Judit)
55... Augusztus 20. (Tompa István képviselőtestület világi elnöke)
56... Láttam Torinóban Krisztusunk halotti leplét (Binó Imréné)
58... Egyházközségi zarándoklat (Mizsei Sándorné)
61... Loyolai Szent Ignác szülővárosa (Szentmiklóssyné Viktória)
62... Újjászülettem Lourdesban (Bata Imre)
63... Lourdesi csoda (Mizsei Sándorné)
65... Gyalog a kegyelemért (Teca)
66... Szentkúti zarándoklat (Farkas Gábor)
67... Efezus (Szabó Géza)
68... Az ACR találkozója Ausztriában (Babik Katalin)
69... Az élet egy zarándokút (Farkas Katalin)
72... Ismeretlen ismerősök - Barna István (Govka)
75... Köszönjük Zsuzsa, köszönjük István (Begov Ferencné)
76... Gyerekeknek (Aranka néni)
78... Cserkésztábor (Ölveczki Georgina örsvezető)
82... Hittanosok táborozása Egerben (ifj. Ölveczki Gyula)
83... Nemzetközi ministráns találkozó egy résztvevő szemével (ifj. Ölveczki Gyula)
86... Az Úr szolgája és szolgáló leánya (Szerafi Éva)
90... A kerítés (találta Aranka néni)
91... Mezitlábas hegymászó (m.e.)
92... A kötéltáncos fia (m.e.)
93... Építkezz okosan (Mihaleczku Etelka gyűjtéséből)
94... A Harangszó újság támogatására felajánlott adományok
95... Hírek, közérdekű információk

A teljes lap megtekinthető, ha rákattint az alábbi sorra:

Itt indul! (várjon türelemmel)...

A 2010. Húsvéti Harangszó tartalmából:

2010 húsvéti borító

2..... Értetek tettem (Iváncsy Balázs plébános)
3..... Szent titok (Farkas Eleonóra)
4..... Aranymiatyánk (Erdélyi Zsuzsa gyűjtése)
5..... Gyermekek keresztútja (b.j.)
11...Jézus megváltó szenvedése (Szarvas Péter miskolci plébános)
14... Krisztus Pilátus előtt (Dr. Medvegy János plébános)
15... A szenvedéstörténet párbeszéde (Farkas Eleonóra)
16... Pilátusné (ismeretlen szerző)
18... A böjt (Czakó István pápai prelátus)
20... A fájdalmas rózsafüzér (Árvai Zoltán vizsolyi plébános)
24... Gondolatok a kánai menyegzőröl (Lipcsák János káplán)
26... Elfogyott a bor (Z. Farkas Erzsébet)
27... Az irgalmas atya története (Béres Miklós püspöki helynök)
30... A keresztény egység felől a keresztény egység felé (Czakó István pápai prelátus)
32... "Nyisd fel szemedet és láss" (Szepsi Gyuláné)
34... Vakság felé (Fogarassy Margit)
35... Isten álld meg a magyart (Murányi László)
38... Szent Pál fordulása (Antónyi Lászlóné)
40... Pálfordulós ultreya (Farkas Gábor)
42... Aquinói Szent Tamás egyházdoktor (Béres László)
44... A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária (Bratu Sándorné)
45... II. János Pál pápa és az Isteni Irgalmasság (Árvai Zoltán vizsolyi plébános)
48... Balázs püspök napja - Balázsolás (z.f.r.)
50... Jégtörő Mátyás (összeállította: Hajagos Béláné)
52... Perpétua és Felicitás (Mihaleczku Etelka)
54... Urunk fogantatásának ünnepe (Mizsei Sándorné)
56... A búzaszentelés (Bóna Judit)
58... Jézus nem vendég... (Kalóczkai Gábor rudabányai plébános)
61... A papság éve
68... A jó pásztor vasárnapján (összeállította: Juhász Imréné)
70... Szól a Arsi Szent (sz.é.)
72... Bemutatkozás (Lóczi Tamás érseki biztos)
74... Mestersége címere: misszionárius (Mihaleczkuné Etelka)
76... Emberségből jeles - Sebő Gábor (Szerafi Éva)
81... Húsvéti meglepetés gyerekeknek
84... Nagyböjti történet (ráakadt: Aranka néni)
86... "Cserkészek vagyunk, búr kalapot hordunk..." (Józsa István cserkészparancsnok)
88... A könyv (Bruno Ferrero)
89... Anyák napja
90... Égi édesanyánk, Mária
91... Ki az Anya s Keresztanya? (Farkas Eleonóra)
94... Az égi anyuka (összeállította: Bóna Judit)
97... Visszhang, mint maga az élet (m.e.)
98... Ismeretlen ismerősök - Jancsurák Lajosné (Govka)
101. Katolikus bál (Jancsurák Lajosné)
102. Önzetlen szeretet (Zvadáné Farkas Erzsébet)
104. Keresztény Civil Szervezetek Országos Találkozója (Mihaleczkuné Etelka)
106. Bon Bosco ünnep Kazincbarcikán (Kiss Dezső kollégiumi nevelőtanár)
108. A Kazincbarcikai Róma Katolkikus Egyházközség új egyháztanácsának tagjai
114. Kolumbárium (Horváth Terézia)
116. Egész napos szentségimádás templomunkban (Bratu Sándorné)

A teljes lap megtekinthető, ha rákattint az alábbi sorra:

Itt indul! (várjon türelemmel)...

........

Vissza a lap elejére

Vissza a nyitólapra

 

 

 

Módosítás dátuma: 2015.02.04. 16:14


Szerkesztő: Hajagos Béláné és Hajagos Béla (e-mail: habe32@freemail.hu)
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu