Nyitólap
 Történeti áttekintés
 Templomaink
 Papok, segítők
 Miserend
 Információk
 Evangélium
 
 2014 Eseményei
 2013 Eseményei
 2012 Eseményei
 2011 Eseményei
 2010 Eseményei
 2009 Eseményei
 2008 Eseményei
 Énekkarok
 Karitász
 Közösségek
 Imacsoportok
 Cserkészet
 Harangszó 2007-9
 Harangszó 2010-13
 
 Játékok, humor
 
 Ajánlott honlapok
 Vendégkönyv

2008 Eseményei

Egyházközségi események 2008.

2008. január 26: VÁR A BÁL

Immár tizenkettedik alkalommal rendeztük meg a hagyományos jótékonysági bálunkat 2008. január 26-án a Dózsa György Úti Általános Iskolában.

Karitász vezetőnk betegsége miatt sokkal több feladat hárult ránk, de az előző évek gyakorlata és az ő háttérből való segítsége átlendített bennünket a nehézségeken. Sok segítséget kaptunk mindkét templom sekrestyésétől, akik a jelentkezők névsorát gyűjtötték. Először aggódtunk, hogy kevesen leszünk, de hála Istennek, 240 fő volt a jelentkezők száma.
Krokaveczné Marika rengeteg – közel 170 darab tombolát - gyűjtött össze, ami a becsomagolással együtt hatalmas munka volt. Szintén az ő feladata minden évben az asztalok beosztása. A bál előtti héten a karitász-tagokkal megbeszéltük, ki milyen munkát tud vállalni: ruhatár, tombolaárusítás, terem rendezés, terítés, a sütemények kipakolása.

Elérkezett a várva-várt este. A vendégek köszöntése után - mint a rendezvény fővédnöke - Iváncsy Balázs atya nyitotta meg a bált. A pezsgős koccintás után a hittanos fiataljaink Palotás nyitótánca követ-kezett, majd a kisebbek egy Rock&Roll táncot mutattak be, mígátöltözés után ifjaink a Gyertyafény keringőre táncoltak. Köszönjük nekik és Petróné Arankának - aki betanította a táncokat -, és jövőre is várjuk őket, hogy örömet szerezzenek közösségünknek.
A gyerekek tánca után Bulláné Farkas Beáta Tamás István költő versét maga zenésítette meg és adta elő, melynek címe: Gömör volt. Külön öröm volt hallani, hogy Beáta 2008. január 22-én vette át a Magyar Kultúra Lovagja kitüntető címet.
Meglepetésként Tompa István kántor úr Lehár Ferenc: A mosoly országa című operettjéből, a "Vágyom egy nő után" című dalt adta elő, amit Tanyi Bernadett kísért. Ilyen dalt valóban nem hallottunk még a kántor úrtól a templomban.
A műsor befejezéseként a Borsod Néptánc együttes adott ízelítőt műsorukból fantasztikus jókedvvel, lendülettel, amit nagy taps követett.
Az idei év a Biblia éve, és ennek apropójaként János atya a Szentírásból állította össze a báli totót, amit nagyon sokan hibátlanul töltöttek ki.
Ezután következett a vacsora, amit a Jóbarát Étterem szállított, és a Surányi Endre Szakközépiskola pincértanulói szolgáltak fel, Soltész Béla szakoktató irányításával.
Vacsora után indult a tánc, s a talpalávalót Molek Csongor szolgáltatta. Két kislány, Lempochner Boglárka és Józsa Judit jelezték, hogy elénekelnének egy népdalcsokrot. Ezért a vacsora után mintegy desszertként következtek a lányok. Módis Dóra az "Óz a csodák csodája" című musicalből a "Tú1 a szivárványon" című dalt énekelte csodálatosan.
Fél tizenkettőkor kerül sort a tombola sorsolására, amit Emriné Takács Judit vezetésével és Farkasné Marika közreműködésével gyorsan lebonyolítottunk. A nyerőszámokat a gyerekek nagy kedvvel húzták ki.
Éjjel fél kettőkor autóbusz indult a városba a Lovas Tours jóvoltából. A büfét a HBH Étterem üzemeltette, és az összes bevételt a Karitásznak ajándékozták, amit ezúton is nagyon köszönünk.

Hajnali fél ötig tartott a mulatság, amely remek hangulatú volt.
A költségek levonása után a tiszta bevétel 287.000 Ft volt, amelyet az Idősek Napjára és a rászorulók részére élelmiszercsomag formájában juttatunk el.
Köszönjük az adományozók felajánlásait, a karitász-tagok és kedves híveink segítségét! A jó Isten fizesse meg nekik önzetlenségüket! Jövőre is mindenkit szeretettel "vár a bál"! (Jancsurák Lajosné a bál szervezője)

2008. február 1: CSALÁDI ESTÉK A SZENT CSALÁD TEMPLOMBAN

2007. augusztus 25-én szentelték fel Kazincbarcika új, Szent Család templomát. Mivel templomunk nemcsak istentiszteleti funkciót képes ellátni, hanem méretei és belső kialakítása miatt kultúrális rendezvények lebonyolítására is alkalmas, ezért 2008-ban útjára indítottuk a "Családi Esték a Szent Család templomban" elnevezésű kultúrális rendezvénysorozatunkat.

Szeretnénk, hogy az előadások közösségformálóvá és mindenki számára elérhetővé váljanak a lakosság körében. Célunk, hogy új templomunk - ahogy érsek atya a felszentelő szentmisén elhangzott beszédében is hangsúlyozta - a "város dobogó szívévé váljon", egy olyan hellyé, ahol hívők és nem hívők találkoznak országosan ismert személyiségekkel, színvonalas előadásokkal.
Reméljük, hogy rendezvénysorozatunk életképesnek és szükségesnek bizonyul, és templomunkat mindenki számára befogadó hellyé, nyitott otthonná varázsolja, hiszen mi mindenkit szívesen látunk Isten házában. Hátha mindenki átérzi, miért is olyan jó nekünk, keresztény katolikusoknak ott lenni.

Rendezvénysorozatunk 2008. február 1-én indult útjára, amikor Dévai Nagy Kamilla és az általa alapított Krónikás Zenede tartott nagy sikerű előadóestet. Ebben az évben további 3-4 jeles személyiség meghívását tervezzük. Az országosan is ismert vendégek mellett szeretnénk lehetőséget adni a környékbeli ifjúsági csoportoknak, együtteseknek is. (Lipcsák János káplán)

2008. március 15. KERESZTÚT A BELVÁROSBAN

2008. március 15-én, ami az idén az ún. fájdalmas szombatra esett, Lipcsák János káplán atya vezetésével keresztútat jártak híveink a belvárosban. A keresztút de. fél 10-kor a Szent Család templomból indult az Építők útján, majd az Egressy úton tért vissza a kiindulóponthoz, a templomkertbe.
Nemzeti ünnep lévén magától adódott a párhuzam Krisztus és a magyarság szenvedései között. A résztvevők számára szép, imádságos, hitben és nemzeti öntudatban megerősítő élmény volt e keresztút.

2008. május 18. - június 11: BÁBKIÁLLÍTÁS

2008. május 18-tól június 11-ig a Szent Család templomban kiállítás volt Kincs Lászlóné saját készítésű bábjaiból.

2008. május 18: ELSŐÁLDOZÁS

Elsőáldozás volt 2008. május 18-án délelőtt a Szent Család templomban. Ezen a napon 24 gyermek járult egyházközségünkből először az Úr asztalához.

2008. május 25: ÚRNAPJA

Az idén május 25-én ünnepeltük az Oltáriszentséget, Krisztus valóságos testét és vérét a kenyér és bor külső színe alatt. A Szent Család templomban, az ünnepi szentmisét követően híveink körmenettel vallották meg hitüket és hódolatukat az Oltáriszentség előtt.
(Az Úrnapjáról szóló cikket lásd a Harangszó újságnál.)

2008. június 3: CSALÁDI ESTÉK
A Szent Család templomban 2008. június 3-án este 7 órai kezdettel ismét sor került a Családi Esték újabb előadására, melynek vendége Eperjes Károly színmúvész volt.

2008. június 16. - június 28: NYÁRI NAPKÖZI

Június 16-án az idén is megkezdődött a hagyományos kéthetes nyári napközi plébániánkon. A 46 fő általános iskolás korú gyermek zömében a hittanosok közül került ki.

A reggel minden nap szentmisével kezdődött, ahol papjaink lelki útravalóval táplálták a gyermekeket és a felnőtteket. A kántor úr és családtagjai pedig énekükkel és hangszereikkel különösen szépen dícsérték az Urat.
Reggeli után a gyermekek szervezett programokon vettek részt, pl. számháború visszavágóval, hegyi túra kötélmászással, "habparti", strandolás, különböző játékok és vetélkedők, stb. Az időjárás kissé átszervezte a programot, így két alkalommal filmvetítésre került sor. Ezen kívül bibliai jelenetek megelevenítésével színesedett a program. A Nyugdíjas Klub tagjai az egyik nap jelmezeket készítettek, amelyeket a gyerekek mutattak be, és ezeket zsűrizték.
A finom ebéd után, amit a HBH Sörház készített, délutáni kézműves foglalkozások következtek. Ezeket Fignár Béláné (Janka néni), Szilvási Tiborné (Irénke), Kincs Lászlóné (Ildikó) és Magyar Márta vezették.
Június 26-án, csütörtökön a gyermekek is részt vettek a szentségimádáson. Előzőleg a hittantanárnő arra kérte őket, írják le, miért szeretnének hálát adni, és mi az, amit kérni szeretnének a jó Istentől. Ezeket aztán a szentségimádáson felolvasta Aranka néni, énekek és imák kíséretében. Szép és megható szertartás volt.

Megköszönjük Petró Józsefnénak (Arankának) áldozatos munkáját, a segítők, közreműködők önzetlen munkáját külön is köszönjük. (Krokavecz Béláné)

2008. június 21: PAPSZENTELÉS EGERBEN

2008 június 21-én Ternyák Csaba érsek úr az egri bazilikában pappá szentelte Kakuk Ferencet, diakónussá szentelte Barkóczi Istvánt és Hornyák Eriket az egri főegyházmegye, Stefan Lacatosut pedig a minorita rend szolgálatára.
Barkóczi István városunk szülötte. A szertartás után tiszta szívvel köszöntöttük, és vele együtt örültünk, hiszen Kazincbarcika Istent szerető közösségei évek óta imádkoztak érte, és ezért a napért. Hálát adunk Istennek és kérjük, továbbra is segítse őt, hogy jó papként áldás legyen mindenki számára.
Barkóczi István nyári gyakorlatát Kazincbarcikán töltötte, szeptember 1-től pedig Diósgyőrben teljesít diakónusi szolgálatot.

2008. június 22: BÉRMÁLÁS

Első alkalommal volt bérmálása Szent Család templomban 2008. június 22-én a 10 órás szentmisén, amikor 27 gyermek és fiatal részesült a Szentlélek kegyelmi ajándékában. A szentséget Dr. Berkes László főesperes úr szolgáltatta ki.

2008. június 24: OPERAKÓRUSOK

A VIII. Borsodi Művészeti Fesztivál keretében 2008. június 24-én, kedden a Magyar Nemzeti Énekkar előadását hallgathattuk meg a Szent Család templomban.

2008. június: AJÁNDÉK A NÉMETEKTŐL

A német fürth-i testvéregyházközségtől 100 db széket és 10 db asztalt kapott ajándékba a Szent Család templom. E gesztus ékes bizonyítéka a testvéri szeretetnek és az önzetlen segítőkészségnek.

2008. július 6-9: IFJÚSÁGI TÁBOR

Tizenegyedik alkalommal került megrendezésre 2008 július 6-9-ig Dédestapolcsányban a fiatalok lelkigyakorlatos nyári tábora. 50 fő 13-25 éves korú fiatal érkezett a különböző filiákból.
Előadók voltak: Szűcs Zoltán arlói plébános, Kalóczkai Gábor rudabányai plébános, Ölveczki László tanár. A tábort közös cserkészkirándulás, futballmérkőzés, bibliai események eljátszása, szalonnasütés és közös esti tábortűz tette színesebbé.

2008. július 17 - 20: MAGYAR SYDNEY

Magyar Katolikus Ifjúsági Napok

2008. július 17-20. között Magyar Katolikus Ifjúsági Napokat tartottak Egerben. Ez a találkozó az ausztráliai Sydney-ben megrendezett nemzetközi találkozóval egy időben, ahhoz hasonló programokkal zajlott, és Egert néhány napra a magyar katolikus ifjúság központjává tette, melyen Kazincbarcikáról néhányan mi is részt vettünk.

(A részletes élménybeszámoló elolvasható a Harangszó újság Teréz napi számában.)

2008. augusztus 17: ZARÁNDOKÚT MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTON

2008. augusztus 17-én egy autóbusznyi hívő (köztük a Karitász csoport és a Rózsafűzér Társulat tagjai) indult kora reggel a Mátrába, hogy részt vegyen Nagyboldogasszony ünnepén nemzeti kegyhelyünkön tartandó zarándoklaton.

A kegyhely története (Szentkút Nemzeti Kegyhely honlapjáról)

Fallóskút története

2008. augusztus 20: ÜNNEPI SZENTMISE

Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén az idén is megtartottuk a hagyományos szabadtéri szentmisét a Városháza előtti téren. Ez alkalommal énekkarunk is hozzájárult a szertartás ünnepélyesebbé tételéhez.

2008. szeptember 14: VENI SANCTE

Szeptember 14-én reggel 9 órakor tanévnyitó Veni Sancte szentmise volt a Szent Család templomban.

Azok a diákok és nevelők, akik Isten áldásával szeretnék elkezdeni ezt az új tanévet, elhozhatták tanszereiket, táskáikat, ellenőrzőiket, amelyeket a szentmise keretében megáldotta János atya. Szentmise után a gyerekek jelképes tanszer és édesség ajándékokat kaptak.

2008. szeptember 27: KÖZMUNKA

Szeptember 27-én, szombaton a meghirdetett közmunkára mintegy tíz hívő jelent meg a Szent Család templomnál, akik a kerítést kijavították és mellé élősövényt telepítettek.

2008. szeptember 28: TÓTH FERENC SZOVÁTAI FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

A Szent Család Templomunkban 2008. szeptember 28-án Tóth Ferenc szovátai festőművész kiállításának ünnepi megnyitóján vettünk részt.
Vendégünket elsőként Lipcsák János káplán atya köszöntötte, aztán egyházközségünk fiataljai Remenyik Sándor "Eredj, ha tudsz" című versével és Bartók Béla muzsikájával kedveskedtek.
Az ünnepség a régi Székely himnusz zenéjével zárult.

(A festőművésszel készített riport a karácsonyi Harangszóban olvasható.)

2008. október 24.-26: 72 ÓRA KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

Három évvel ezelőtt indult el Nyugat-Európából az a nemzetközi ökumenikus akció, mely a fiatalok számára hirdette meg a 72 óra kompromisszumok nélküli szolgálatot.
A 72 órás szolgálat lényege abban áll, hogy a fiatalok, akik jelentkeznek e munkára, aznap kapják meg a feladatot, amelyen munkába állnak. A munkavégzés ökológiai vagy szociális, karitatív feladatvégzésre irányul.
Magyarország tavaly kapcsolódott be az egész Európát átfogó mozgalomba a győri és a pécsi egyházmegyék részvételével. 2008-ban az egri egyházmegye is bekapcsolódott, de csak a kazincbarcikai és a fegyverneki plébániák jelezték részvételi szándékukat ebben a nemes feladatvégzésben.

Egyházközségünkben október 24-én, 25-én és 26-án került sor a közös munkára. 24-én a Szent Teréz templom környékét takarították a fiatalok 16 fővel, 25-én az új Szent Család templom udvarát lomtalanították 20 fővel, 26-án pedig részt vettek az Idősek napja ünnepének megszervezésében.
A fiatalok étkeztetését a Karitász Csoport vállalta el, melyet Jancsurák Lajosné szervezett meg. Az étkeztetés munkájában részt vett még Rádai Bálintné, Begov Ferencné, Petró Józsefné és Mizsei Sándorné. Mindhárom napon a fiatalok munkáját Lipcsák János káplán atya szervezte és irányította, nagy lelkesedéssel buzdítva a fiatalokat a közös munkavégzésben.
Az eredmény nem maradt el: rend és tisztaság alakult ki a templomok környékén, az Idősek napján pedig emlékezetes műsorukkal felejthetetlenné tették 90 idős ember közös ünnepét. Ezúton köszönjük egyházközségünk fiataljainak áldozatos munkáját és János atya irányítását. (Mizsei Sándorné)

2008. november 19: KIÁLLÍTÁS

Angyalffy Ferencné neve nem új egyházközségünk tagjai előtt. Pár évvel ezelőtt (2004-ben) már gyönyörködhettünk míves, szép fafaragó munkáiban, amikor kiállításának a plébániai hittanterem adott otthont. Az idén a Gyermekek házában már több, mint két évtized munkáját tekinthetik meg a látogatók. A kiállítást november 19-én Iváncsy Balázs plébános úr nyitotta meg, és december 12-ig volt nyitva.

2008. november 26: IDŐSEK NAPJA

Az egyház és a Karitász csoport régi, szép hagyománya, hogy októberben a törődő szeretet még jobban a korosabb emberek felé irányul.

A mi egyházunk október 26-án, vasárnap emlékezett meg az Idősek napjáról. Már a szentmisén is hozzájuk szólt, róluk prédikált Balázs atya. Nekik szólt a szép vers, a mély érzésekkel teli próza is. A szertartást még szebbé, ünnepélyesebbé tette a templom kórusának csodálatos - valamint a liturgia szent - énekei. A munkában elfáradt, megőszült idősek közül sokan felvették a betegek szentségét is.
Az ünnepi napunk a Bajor Sörházban folytatódott. Az étteremben Balázs atya, Jancsurákné Éva és Begovné Kati köszöntötte a közel száz idős embert. Mindhárman az ünnep és a szeretet fontosságáról beszéltek.
A finom ebéd után a Karitász gondoskodott a szellemi és lelki táplálékunkról is. Meghatódva hallgattuk Hegedűs Feri és Tóthné Jolika verseit. Tetszettek Binó Imre és Puskás Gizike és gondolatai. Derűsebbé tette a délutánt János atya és társainak humoros jelenete. Itt már feloldódtunk és sokat nevettünk. Fokozták a jó kedvünket a magyar nóták, amit már valamennyien együtt énekeltünk Tátrainé Erzsike kezdeményezésére. Végül kört alkotva táncoltunk Tóthné Erzsike zenéjére, amit szájharmonikán adott elő. Úgy gondolom, hogy ezen a délutánon elfelejtettük személyes gondjainkat, betegségeinket, s azt, hogy milyen nehéz is jól és becsületesen élni ebben a válságokkal teli világunkban.

KÖZBOLDOGSÁG! - valahol olvastam e szó fogalmáról. Ezt az érzést éreztem én, remélem még sokan ezen a délutánon, az Idősek napján! Ezt a BOLDOGSÁGOT köszönjük - hálát adva a jó Istennek - a Karitász vezetőinek, Balázs atyának, a karnagyunknak és az étterem vezetőjének. Köszönjük, hogy együtt - hitben, szeretetben - újra eltölthettünk egy emlékezetes napot. (Kovács Ferencné)

2008. december 5: KÉPKIÁLLÍTÁS

2008. december 5-én délután volt Debrei Éva festőművész képkiállításának megnyitója a Szent Család templomban.

2008. december 7:
MIKULÁS

Az idén december 7-én ismét ellátogatott a Szent Család templomba a Mikulás bácsi (nem is egy!). A diákmisén a gyerekek verssel köszöntötték, majd Szent Miklós püspök földi megszemélyesítői, krampuszai segítségével édességcsomagokat osztottak a misén jelenlévő gyerekeknek.

2008. december 7 - 20: DECEMBERI RENDEZVÉNYEK

December 7-én este a Muzsikáló Templomok rendezvénysorozatának keretében a Debreceni Kodály Kórussal indult a Szent Család templom hangversenysorozata. Az új templom zsúfolásig megtelt. A gyönyörű adventi és karácsonyi énekeken kívül élvezhettük Ella István orgonajátékát is. A remek előadás végén a hallgatóság vastapssal jutalmazta az előadókat.

December 10-én a Családi Esték a Szent Család templomban c. sorozat keretében a Magyar Örökség díjas Kormorán együttes három énekesét láttuk vendégül, akik egy zenés, énekes előadást tartottak.

December 12-én este Rákász Gergely orgonahangversenyét hallgathattuk meg.

December 18-án az Ádám Jenő iskola adventi műsora volt látható a Szent Család templomban.

December 19-én este a Szent Teréz templomban a Los Andinos együttes Nagyapám betleheme c. előadását nézhettük meg, ahol nemcsak az Andok karácsonyi dallamai, hanem a kárpát-medencei, moldvai és spanyol zeneszámok is felcsendültek.

December 19-én este és 20-án délelőtt a Kertvárosi iskola betlehemes játékában gyönyörködhettünk, amit az iskola gyermek- és tanári kórusának énekei színesítettek.

December 20-án este szintén karácsonyváró kórushangverseny volt, amelyen a vegyeskarunkon kívül vendégkórusok is felléptek. Vendégeink voltak: a kazincbarcikai református Kálvin kórus (Vezényelt: Selényi Gyuláné), és az edelényi római katolikus templom Hozsanna vegyeskara (karnagy: Juhász Andrásné).
Fellépett a Szent Család templom Ifjúsági ének- és zenekara is, amelynek vezetője: Tompa István.
Vegyeskarunk
nyolc kórusművet adott elő, amit betanított és vezényelt: Kálmán András karnagy.
Orgonán játszott: Tompa István és Seres Tamás.
A gyönyörű zenei műsor befejező számaként a kórusok közösen énekelték a "Stille Nacht" c. ének vegyeskari feldolgozását, miközben az adventi koszorú negyedik gyertyáját is meggyújtotta egy gyermek.
A műsor után a karzaton agapéval láttuk vendégül a műsorban résztvevőket.

2008. december 24: EGYHÁZAK KARÁCSONYA

2008. december 24-én ismét megrendezésre került az immár hagyományos kazincbarcikai "Egyházak Karácsonya". A katolikus papokon és híveken kívül a két református gyülekezet lelkészei és tagjai is a saját templomuknál gyülekeztek, és énekszóval, fáklyákkal vonultak a görög katolikus templomhoz, ahol az alkalmi előadók szálláskereső betlehemes játékkal jelenítették meg Jézus születését. Volt forralt bor, élő betlehem és tüzijáték is. Eddig még soha nem látott tömeg vett részt ezen a kedves ünnepen.
A rendezvény ötletadója és fő szervezője, Dr. Janka Gábor görög katolikus parókus a 2007. karácsonyi Harangszóban az alábbiakat írta: "Azért van értelme az egyházak ilyen erős - mondhatnám markáns - közös fellépésének, mert sokak számára mindaz, ami nekünk karácsony - a nem hívők számára étel, ital, pihenés, kikapcsolódás. Mielőtt bárki azt gondolná, hogy ezek nem jó dolgok, akkor nagyon téved. Ez mind nagyon jó, csak kevés! Miért kevés? Mert több az élet eledelnél és a test ruhánál! "

2008. december 28: OLTÁRKÉP SZENTELÉS

Elkészült a Szent Család templom mozaik oltárképe, melynek alkotója Puskás László görög katolikus parókus és felesége, Nadia asszony. Az oltárkép felszentelését december 28-án, a templombúcsún Ternyák Csaba érsek atya végezte el.

Vissza a lap elejére

Vissza a nyitólapra

 

 

 

Módosítás dátuma: 2015.01.16. 11:05


Szerkesztő: Hajagos Béláné és Hajagos Béla (e-mail: habe32@freemail.hu)
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu